Stranica 9 od 23PRETHODNOSLJEDEĆE

XML: Što je to?

Primjer XML podatkovne datoteke

Primjer XML podataka.

Pretpostavimo da vodite veterinarsku ambulantu i da želite koristiti XML za pohranu podataka o životinjama koje su vaši pacijenti. XML podatkovne datoteke sadržavat će podatke o svakoj životinji. Svaki dio tih podataka okružen je oznakom, a svaka oznaka opisuje što znači dio podatka. Kombinacija oznaka naziva se čvor.

Slika pokazuje primjer XML podatkovne datoteke za mačku koja se zove Micko. Oznake su kombinacija šiljatih zagrada i teksta:

<MAČKA>, <IME>, <STAROST>

i tako dalje.

Oznake se zapravo sastoje od dva dijela, početne oznake i završne oznake, kao što su ove:

<VRSTA> … </VRSTA>

Kosa crta (/) označava završnu oznaku. Početne i završne oznake okružuju bilo kakve podatke, primjerice:

<VRSTA>sijamska</VRSTA>

U XML-u su oznake oblikovane tako da jasno opišu svaki dio podatka. Ako vas tko pita što znače te oznake, možete reći da im značenje ovisi o tome što vama treba. To je dio XML-a koji ga čini "proširivim". U tom slučaju znate što znači "da", "ne" i "Mic138".

Budući da oznake opisuju strukturu i značenje podataka, bilo koji računalni program ili sustav koji podržava XML razumije te podatke i koristi ih. Na primjer, mogli biste istovremeno iz podataka učitati ime mačke i ime vlasnika te to staviti u izvješće o cijepljenju i u obračun usluga.

To je samo nekoliko primjera kako možete upotrijebiti XML. Možete koristiti podatke u izvješćima, web-stranicama i bazama podataka, a to je samo početak. Ako trebate razmijeniti podatke, XML može zadovoljiti gotovo sve poslovne, znanstvene i akademske potrebe.

Stranica 9 od 23PRETHODNOSLJEDEĆE