Stranica 30 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Nove poruka sa slikom u ravnini s tekstom poruke, označena naredba Slika na kartici Umetanje


U Outlooku je lako slati slike u ravnini s tekstom e-poruke umjesto zasebnog prilaganja datoteke. Da biste to učinili, morate:

Oblačić 1 Kliknuti naredbu Slika smještenu na kartici Umetanje.
Oblačić 2 Kada na taj način umećete sliku, ona će se prikazati u ravnini s tekstom poruke kao što je prikazano.

Napomena    Kada umetnete sliku u poruku, dodajete je kao uloženi objekt. Drugim riječima, ona je dio teksta poruke. Da bi im se slika prikazala, korisnici koji primaju vašu poruku moraju moći primiti HTML ili poruke s Obogaćenim tekstom.

Stranica 30 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE