TINV (funkcija TINV)

Vraća inverznu vrijednost Studentove t-raspodjele s dva kraka.

 Važno   Ta je funkcija zamijenjena jednom ili više novih funkcija koje omogućuju veću točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu namjenu. Ona je i dalje kompatibilna sa starijim verzijama Excela. No ako vam je potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, koristite nove funkcije jer su funkcionalnije.

Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u člancima Funkcija T.INV.2T i Funkcija T.INV.

Sintaksa

TINV(vjerojatnost;stupanj_slobode)

Sintaksa funkcije TINV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost povezana sa Studentovom t-raspodjelom s dva kraka.
 • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode pomoću kojih se kategorizira raspodjela.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, TINV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je vjerojatnost <= 0 ili > 1, TINV vraća pogrešku #NUM!.
 • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna mjesta se odbacuju.
 • Ako je stupanj_slobode < 1, TINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • TINV vraća vrijednost t takvu da je P(|X| > t) = vjerojatnost, gdje je X slučajna varijabla koja slijedi t-raspodjelu, a P(|X| > t) = P(X < -t ili X > t).
 • T-vrijednost s jednim krakom može se vratiti zamjenom argumenta vjerojatno argumentom 2*vjerojatnost. Za vrijednost argumenta vjerojatnost jednaku 0,05 i vrijednost stupnjeva slobode jednaku 10, vrijednost s dva kraka računa se kao TINV(0,05,10), što će vratiti 2,28139. Vrijednost s jednim krakom za jednake vrijednosti argumenta vjerojatnost i stupnjeva slobode može se izračunati kao TINV(2*0,05,10), što će vratiti 1,812462.

 Napomena    U nekim tablicama, vjerojatnost (vjerojatnost) opisuje se kao (1-p).

S obzirom na vrijednost argumenta vjerojatnost, TINV traži tu vrijednost x takvu da je TDIST(x; stupanj_slobode; 2) = vjerojatnost. Stoga preciznost funkcije TINV ovisi o preciznosti funkcije TDIST. TINV koristi tehniku iterativnog traženja. Ako nakon sto iteracija traženje ne konvergira, funkcija vraća vrijednost pogreške #N/A.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1

2
3
4

5
A B
Podaci Opis
0,054644927 Vjerojatnost povezana sa studentovom t-raspodjelom s dva kraka
60 Stupnjevi slobode
Formula Opis (rezultat)
=TINV(A2;A3) Vrijednost t studentove t-raspodjele za uvjete iznad (1,959999998)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke