T.INV (funkcija T.INV)

Vraća inverznu vrijednost ljevokrake Studentove t-raspodjele.

Sintaksa

T.INV(vjerojatnost;stupanj_slobode)

Sintaksa funkcije T.INV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost povezana sa Studentovom t-raspodjelom.
  • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode pomoću kojih se kategorizira raspodjela.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, T.INV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je vjerojatnost <= 0 ili >= 1, T.INV vraća pogrešku #NUM!.
  • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna mjesta se odbacuju.
  • Ako je stupanj_slobode < 1, T.INV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App