T.DIST (funkcija T.DIST)

Vraća Studentovu t-razdiobu. T-razdioba koristi se u testiranjima hipoteze malih uzoraka podataka. Ovu funkciju koristite umjesto tablice kritičnih vrijednosti za t-razdiobu.

Sintaksa

T.DIST(x;stupanj_slobode;kumulativna)

Sintaksa funkcije T.DIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • X     Obavezno. Brojčana vrijednost na kojoj se vrednuje raspodjela.
  • Stupanj_slobode     Obavezno. Cijeli broj koji označava broj stupnjeva slobode.
  • Kumulativna     Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako argument kumulativna ima vrijednost TRUE, T.DIST vraća kumulativnu funkciju raspodjele; ako je FALSE, vraća funkciju gustoće vjerojatnosti.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, T.DIST vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je stupanj_slobode < 1; T.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako je x < 0, T.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App