Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u većem broju tablica

 Važno    Ta značajka nije dostupna u sustavu Office na računalu sa sustavom Windows RT. Zanima li vas koju verziju sustava Office koristite?

Ako se u vašoj tvrtki važni podaci čuvaju u relacijskim bazama podataka, vjerojatno redovito analizirate podatke i stvarate izvješća na temelju njih. Kad su podaci relacijski, moguće je u trenu stvoriti ovakvu zaokretnu tablicu:

Zaokretna tablica koja sadrži više tablica

Po čemu se ova zaokretna tablica razlikuje od ostalih? Primijetite da je na popisu polja prikazana zbirka tablica, pri čemu svaka od njih sadrži polja koja možete kombinirati u jednu zaokretnu tablicu da biste rezali podatke na više načina. Nije potrebno ručno oblikovati podatke niti ih pripremati. Ako su vaši podaci relacijski, na temelju povezanih tablica možete odmah stvoriti zaokretnu tablicu, čim uvezete podatke.

Kako unijeti više tablica na popis polja zaokretne tablice? To je moguće na dva načina. Kada uvozite podatke iz relacijske baze podataka, možete istovremeno uvoziti više tablica. Osim toga, možete uvoziti tablice i pojedinačno iz istog izvora ili različitih izvora, dodati ih podatkovnom modelu programa Excel, stvoriti odnose, a zatim taj podatkovni model koristiti za izradu zaokretne tablice.

Pogledajmo kako uvesti više tablica iz sustava SQL Server.

 1. Provjerite znate li naziv poslužitelja i baze podataka te vjerodajnice za povezivanje sa sustavom SQL Server. Te vam podatke može dati administrator baze podataka.
 2. Kliknite Podaci > Dohvaćanje vanjskih podataka > Iz drugih izvora > Iz sustava SQL Server.
 3. U odjeljak Naziv poslužitelja unesite naziv mrežnog računala na kojemu se nalazi SQL Server.
 4. U odjeljku Vjerodajnice za prijavu kliknite Koristi provjeru autentičnosti u sustavu Windows ako se povezujete kao vi sami. U suprotnom unesite korisničko ime i lozinku koju ste dobili od administratora baze podataka.
 5. U odjeljku Odaberite bazu podataka i tablicu odaberite bazu podataka pa kliknite Omogući odabir većeg broja tablica.

Potvrdni okvir Omogući odabir većeg broja tablica

 1. Ručno odaberite tablice na kojima želite raditi ili odaberite jednu li dvije, a zatim kliknite Odaberi povezane tablice da bi se automatski odabrale tablice povezane s ovima koje ste odabrali.
 2. Ako je potvrđena mogućnost Uvezi odnos između odabranih tablica, neka tako i ostane da bi Excel mogao stvoriti iste odnose i između tablica u radnoj knjizi.
 3. Kliknite Završi.
 4. U dijaloškom okviru Uvoz podatakaodaberite Izvješće zaokretne tablice.

Dijaloški okvir s mogućnostima unosa

 1. Kliknite U redu da bi započeo uvoz i popunjavanje popisa polja.
 2. Primijetite da popis polja sadrži više tablica – sve su to tablice koje ste odabrali tijekom uvoza. Možete proširiti ili sažeti svaku tablicu da bi se prikazala njena polja. Ako su tablice povezane, možete stvoriti grafikon zaokretne tablice povlačenjem polja iz bilo koje tablice u područje VRIJEDNOSTI, RECI ili STUPCI.

Popis polja zaokretne tablice

 1. Povucite polja koja sadrže brojeve u područje VRIJEDNOSTI. Ako, primjerice, koristite oglednu bazu podataka Adventure Works, povući ćete SalesAmount iz tablice FactInternetSales.
 2. Povucite polja s datumom ili područjem u područje RECI ili STUPCI da biste analizirali prodaju prema datumu ili području.
 3. Ponekad ćete trebati stvoriti odnos između dviju tablica prije njihova korištenja u zaokretnoj tablici. Ako se prikaže poruka koja upućuje na to da je potreban odnos, kliknite Stvori da biste započeli.

Kad je potreban odnos, prikazuje se gumb Stvori


 Napomene 

Ostali načini analize većeg broja tablica

Relacijske baze podataka nisu jedini izvor podataka koji omogućuje rad s više tablica u popisu polja zaokretne tablice. Možete koristiti nasumične tablice iz čitave radne knjige ili uvesti podatkovne sadržaje koje ćete zatim spojiti s ostalim tabličnim podacima u radnoj knjizi. Da bi svi ti nepovezani podaci funkcionirali, svaku ćete tablicu morati dodati podatkovnom modelu, a zatim stvoriti odnose između tablica pomoću odgovarajućih vrijednosti pretraživanja.

Pokretanje nove zaokretne tablice pomoću tablica u podatkovnom modelu

Možda ste povezali nekoliko tablica, a usput i stvorili podatkovni model, pa ste sada spremni za primjenu tih podataka u svojoj analizi. Evo kako ćete pokrenuti novu zaokretnu tablicu ili zaokretni grafikon pomoću podatkovnog modela u svojoj radnoj knjizi.

 1. Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu.
 2. Kliknite Umetni > Zaokretna tablica.

Gumb Zaokretna tablica na kartici Umetanje

 1. U dijaloškom okviru Stvaranje zaokretne tablice u odjeljku Odaberite podatke za analizu kliknite Koristi vanjski izvor podataka.

Dijaloški okvir Stvaranje zaokretne tablice s odabirom korištenja vanjskog izvora podataka

 1. Kliknite Izaberi vezu.
 2. Na kartici Tablice u grupi Podatkovni model ove radne knjige odaberite Tablice u podatkovnom modelu radne knjige.
 3. Kliknite Otvori, a zatim U redu da biste prikazali popis polja koji sadrži sve tablice u modelu.

Dodatne informacije o zaokretnim tablicama i podatkovnim modelima

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013