Stvaranje jednostavne formule

 Važno   Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Pomoću jednostavnih formula možete zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti vrijednosti na radnom listu. Jednostavne formule uvijek započinju znakom jednakosti (=) nakon kojeg slijede konstante (konstanta: Vrijednost koja nije izračunata. Npr. broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.) koje predstavljaju numeričke vrijednosti te matematički operatori (operator: Znak ili simbol koji određuje vrstu izračuna koja će se obaviti unutar izraza. Postoje matematički, logički, referentni te operatori usporedbe.) kao što su plus (+), minus (-), zvjezdica (*) i kosa crta (/).

Kad, primjerice, unesete formulu =5+2*3, Excel množi posljednja dva broja te zbraja prvi broj i umnožak. Brojevi se najprije množe jer je prema standardnom redu matematičkih operacija množenje operacija višeg reda od zbrajanja.

  1. Na radnom listu kliknite ćeliju u koju želite unijeti formulu.
  2. Upišite = (znak jednakosti), a zatim konstante i operatore koje želite koristiti u izračunu.

U formulu možete unijeti bilo koji broj konstanti i operatora do ukupno 8192 znaka.

 Savjet    Konstante ne morate upisivati u formulu, već možete i odabrati ćelije koje sadrže vrijednosti koje želite koristiti, a zatim između odabira ćelija unijeti operatore.

  1. Pritisnite Enter.


 Napomene 

Primjeri

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Podaci
14
17
Formula Opis Rezultat
'=A2+A3 Zbraja vrijednosti u ćelijama A1 i A2. =A2+A3
'=A2-A3 Oduzima vrijednost u ćeliji A2 od vrijednosti u ćeliji A1. =A2-A3
'=A2/A3 Dijeli vrijednost u ćeliji A1 s vrijednošću u ćeliji A2. =A2/A3
'=A2*A3 Množi vrijednost u ćeliji A1 s vrijednošću u ćeliji A2. =A2*A3
'=A2^A3 Računa vrijednost u ćeliji A1 na potenciju navedenu u ćeliji A2. =A2^A3
Formula Opis Rezultat
'=5+2 Zbraja 5 i 2. =5+2
'=5-2 Oduzima 2 od 5. =5-2
'=5/2 Dijeli 5 sa 2. =5/2
'=5*2 Množi 5 sa 2. =5*2
'=5^2 Računa 5 na drugu potenciju. =5^2

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013