Stvaranje grafikona od početka do kraja

Microsoft Excel više ne omogućuje korištenje čarobnjaka za grafikone. Umjesto toga možete stvoriti osnovni grafikon tako da kliknete željenu vrstu grafikona na kartici Umetanje u grupi Grafikoni. Da biste stvorili grafikon koji prikazuje željene pojedinosti, nastavite slijediti korake postupka.

Što vas zanima?


Saznajte više o grafikonima

Grafikoni se koriste za prikaz niza numeričkih podataka u grafičkom formatu da bi se olakšao pregled velikih količina podataka i odnosa između različitih nizova podataka.

Da biste stvorili grafikon u programu Excel, numeričke podatke za grafikon unesite na radni list (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.). Zatim iscrtajte te podatke na grafikon odabirom željenog grafikona na kartici Umetanje u grupi Grafikoni.


Podaci i grafikoni radnog lista

Oblačić 1 Podaci radnog lista
Oblačić 2 Grafikon stvoren od podataka radnog lista

Excel podržava mnoge vrste grafikona da bi vam omogućio prikaz podataka na načine koji su smisleni ciljnoj skupini. Kada stvorite grafikon ili promijenite postojeći grafikon, možete odabrati jednu od mnogih vrsta grafikona (primjerice stupčasti ili tortni grafikon) ili njihove podvrste (primjerice složeni stupčasti grafikon ili tortni grafikon u 3D prikazu). Možete stvoriti i kombinirani grafikon korištenjem više od jedne vrste grafikona u jednom grafikonu.


Kombinirani grafikon

Primjer kombiniranog grafikona koji koristi linijski i stupčasti grafikon.

Dodatne informacije o vrstama grafikona koje možete odabrati u programu Excel potražite u članku Dostupne vrste grafikona.

Upoznavanje elemenata grafikona

Grafikon se sastoji od mnogo elemenata. Neki su od tih elemenata prikazani prema zadanim postavkama, a druge je moguće dodati po potrebi. Možete promijeniti prikaz elemenata grafikona tako da ih premjestite na druga mjesta na grafikonu, promijenite im veličinu ili oblik. Također možete ukloniti elemente grafikona koje ne želite prikazati.

Grafikon i njegovi elementi

Vrh stranice Vrh stranice

Izmjena osnovnog grafikona da bi odgovarao vašim potrebama

Nakon što stvorite grafikon, možete izmijeniti bilo koji od njegovih elemenata. Možda, primjerice, poželite promijeniti način prikaza osi, dodati naslov grafikona, premjestiti ili sakriti legendu ili prikazati dodatne elemente grafikona.

Da biste izmijenili grafikon, možete učiniti nešto od sljedećeg:

Vrh stranice Vrh stranice

Primjena unaprijed definiranog rasporeda i stila grafikona za profesionalni izgled grafikona

Umjesto ručnog dodavanja i mijenjanja elemenata grafikona, možete brzo primijeniti unaprijed definiran raspored i stil grafikona. Excel pruža brojne korisne unaprijed definirane rasporede i stilove. Po potrebi možete i dotjerati raspored ili stil ručnim promjenama rasporeda i oblika pojedinih elemenata grafikona, primjerice područja grafikona, područja iscrtavanja, nizova podataka ili legende grafikona.

Kada primijenite unaprijed definirani raspored grafikona (primjerice naslove, legendu, podatkovnu tablicu ili natpise nad podacima), specifični skup elemenata grafikona prikazuje se u specifičnom rasporedu na grafikonu. Možete odabrati brojne rasporede za svaku vrstu grafikona.

Ako primijenite unaprijed definirani stil grafikona, grafikon se oblikuje na temelju teme (tema: Skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) dokumenta koju ste primijenili da bi bio usklađen s korporacijskim ili vašim vlastitim temama boja (tema boja: Niz boja koje se koriste u nekoj datoteci. Temu sačinjavaju tema boja, tema fontova i tema efekata.) (skup boja), temama fontova (tema fontova: Skup glavnih i sporednih fontova koji se primjenjuju u datoteci. Tema fontova, teme boja i tema efekata čine temu.) (skup naslova i fontovi teksta) i temama efekata (tema efekata: Niz vizualnih atributa koji se primjenjuju na elemente datoteke. Tema efekata, tema boja i tema fontova sačinjavaju temu.) (skup crta i efekti ispune).

Ne možete stvarati vlastite rasporede i stilove grafikona, ali možete stvarati predloške grafikona koji sadrže željeni raspored i oblikovanje grafikona.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje upečatljivog oblikovanja za grafikon

Osim primjene unaprijed definiranog stila grafikona jednostavno možete primijeniti oblikovanje na pojedine elemente grafikona, kao što su oznake podataka, područje grafikona, područje iscrtavanja te brojevi i tekst u naslovima i natpisima da bi grafikon dobio prilagođen i upečatljiv izgled. Možete primijeniti specifične stilove oblika i WordArt stilove te ručno oblikovati oblike i tekst elemenata grafikona.

Da biste dodali oblikovanje, upotrijebite nešto od sljedećeg:

 • Elementi ispune grafikona    Možete koristiti boje, teksture, slike i stupnjevite ispune za privlačenje pažnje na određene elemente grafikona.
 • Promjena strukture elemenata grafikona    Možete koristiti boje, stilove crte i debljinu crte za naglašavanje elemenata grafikona.
 • Dodavanje posebnih efekata elementima grafikona    Na oblike elemenata grafikona možete primijeniti posebne efekte, poput sjenčanja, odsjaja, sjaja, mutnih rubova, slikovnog okvira i 3D zakretanja, što će grafikonu dati dovršeni izgled.
 • Oblikovanje teksta i brojeva    Tekst i brojeve u naslovima, natpisima i tekstualnim okvirima u grafikonu možete oblikovati na isti način kao i tekst i brojeve u radnom listu. Za isticanje teksta i brojeva možete čak primijeniti WordArt stilove.

Vrh stranice Vrh stranice

Ponovno korištenje grafikona stvaranjem predložaka grafikona

Ako želite ponovno koristiti grafikon koji ste prilagodili svojim potrebama, možete ga spremiti kao predložak grafikona (*.crtx) u mapu s predlošcima grafikona. Kada stvorite grafikon, predložak grafikona primijenite kao bilo koju ugrađenu vrstu grafikona. Predlošci grafikona zapravo su prilagođene vrste grafikona  — možete ih koristiti da biste promijenili vrstu postojećeg grafikona. Ako često koristite određenu vrstu grafikona, možete je spremiti kao zadanu vrstu grafikona.

Vrh stranice Vrh stranice

Prvi korak: stvaranje osnovnog grafikona

Na većini grafikona, npr. stupčastom i trakastom grafikonu, možete iscrtati podatke koji su na radnom listu (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.) organizirani u retke ili stupce. No neke vrste grafikona (primjerice tortni i mjehuričasti grafikoni) zahtijevaju specifičan raspored podataka.

 1. Na radnom listu rasporedite podatke koje želite iscrtati na grafikonu.

Podatke je moguće rasporediti u retke ili stupce  – Excel automatski određuje najbolji način iscrtavanja podataka na grafikonu. Neke vrste grafikona (primjerice tortni i mjehuričasti grafikoni) zahtijevaju specifičan raspored podataka.

PokažiUređivanje podataka na radnom listu

Za ovu vrstu grafikona Rasporedite podatke na sljedeći način
Stupčasti, trakasti, linijski, površinski, plošni ili polarni grafikon

U stupcima ili recima kao što su:

Lorem Ipsum
1 2
3 4

Ili:

Lorem 1 3
Ipsum 2 4
Tortni grafikon ili prstenasti grafikon

Za jedan niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) u jednom stupcu ili retku podataka i jednom stupcu ili retku natpisa nad podacima, primjerice:

A 1
B 2
C 3

Ili:

A B C
1 2 3

Za više nizova podataka u više stupaca ili redaka podataka i jednom stupcu ili retku natpisa nad podacima, primjerice:

A 1 2
B 3 4
C 5 6

Ili:

A B C
1 2 3
4 5 6
XY (raspršeni) ili mjehuričasti grafikon

U stupcima, pri čemu se vrijednosti x smještaju u prvi stupac, a odgovarajuće vrijednosti y i vrijednosti veličine mjehurića u susjedne stupce:

X Y Veličina mjehurića
1 2 3
4 5 6
Burzovni grafikon

U stupce ili retke sljedećim redoslijedom, koristeći nazive ili datume kao natpise:

visoke vrijednosti, niske vrijednosti i završne vrijednosti

Na sljedeći način:

Datum Visoka Niska Završna
1.1.2002. 46,125 42 44,063

Ili:

Datum 1. siječnja 2002.
Visoka 46,125
Niska 42
Zatvori 44,063

 1. Odaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite koristiti za grafikon.

Savjet    Ako odaberete samo jednu ćeliju, Excel automatski u grafikon iscrtava sve ćelije koje sadrže podatke i susjedne su toj ćeliji. Ako ćelije koje želite iscrtati u grafikon nisu u kontinuiranom rasponu, možete odabrati nesusjedne ćelije ili raspone dok god odabir formira četverokut. Retke ili stupce koje ne želite iscrtati u grafikon možete sakriti.

PokažiKako odabrati ćelije, raspone, retke ili stupce

Željeni odabir Akcija
jedna ćelija Kliknite ćeliju ili pomoću tipki sa strelicama prijeđite na nju.
raspon ćelija

Kliknite prvu ćeliju u rasponu, a zatim povucite do zadnje ćelije ili, držeći pritisnutu tipku SHIFT, pomoću tipki sa strelicama proširite odabir.

Možete i odabrati prvu ćeliju u rasponu, a zatim pritisnuti F8 da biste proširili odabir pomoću tipki sa strelicama. Da biste prestali proširivati odabir, ponovno pritisnite F8.

veliki raspon ćelija Kliknite prvu ćeliju u rasponu, zatim pritisnite i držite tipku SHIFT, a potom kliknite zadnju ćeliju u rasponu. Možete se pomicati da biste zadnju ćeliju učinili vidljivom.
sve ćelije radnog lista

Kliknite gumb Odaberi sve.

Gumb Odaberi sve

Da biste odabrali cijeli radni list, možete pritisnuti i CTRL+A.

 Napomena   Ako radni list sadrži podatke, tipkovni prečac CTRL+A omogućuje odabir trenutnog područja. Pritiskom na tipke CTRL+A po drugi put odabire se cijeli radni list.

nesusjedne ćelije ili rasponi ćelija

Odaberite prvu ćeliju ili raspon ćelija, držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim odaberite druge ćelije ili raspone.

Možete i odabrati prvu ćeliju ili raspon ćelija, a zatim pritisnuti SHIFT+F8 da biste u odabir dodali ostale nesusjedne ćelije ili raspone. Da biste u odabir prestali dodavati ćelije ili raspone, ponovno pritisnite SHIFT+F8.

 Napomena   Odabir ćelija ili raspona ćelija u nesusjednom odabiru ne možete poništiti, a da pritom ne poništite čitav odabir.

čitav redak ili stupac

Kliknite naslov retka ili stupca.

Radni list s prikazanim naslovom retka i naslovom stupca

Oblačić 1 naslov retka
Oblačić 2 naslov stupca

Možete i odabrati ćelije u retku ili stupcu tako da odaberete prvu ćeliju, a zatim pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA (STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO za retke, a STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).

 Napomena   Ako redak ili stupac sadrže podatke, pomoću kombinacije tipki CTRL+SHIFT+STRELICA možete odabrati redak ili stupac do zadnje ispunjene ćelije. Ako drugi put pritisnete CTRL+SHIFT+STRELICA, odabrat ćete cijeli redak ili ćeliju.

susjedni reci ili stupci Povucite preko redaka ili zaglavlja stupaca. Možete i odabrati prvi redak ili stupac pa pritisnuti i držati SHIFT i kliknuti zadnji redak ili stupac.
nesusjedni reci ili stupci Kliknite naslov stupca ili retka prvog retka ili stupca u odabiru, a zatim, držeći pritisnutu tipku CTRL, klikajte naslove stupaca i redaka drugih stupaca i redaka koje želite dodati u odabir.
prva ili zadnja ćelija retka ili stupca Odaberite ćeliju u retku ili stupcu, a zatim pritisnite CTRL+STRELICA (STRELICA DESNO ili STRELICA LIJEVO za retke, a STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE za stupce).
prva ili zadnja ćelija na radnom listu ili u tablici programa Microsoft Office Excel

Pritisnite CTRL+HOME da biste odabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na popisu programa Excel.

Pritisnite CTRL+END da biste odabrali zadnju ćeliju na radnom listu ili popisu programa Excel koja sadrži podatke ili oblikovanja.

ćelije do zadnje ispunjene ćelije na radnom listu (donji desni kut) Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+END da biste odabir ćelija proširili na zadnju ispunjenu ćeliju na radnom listu (donji desni kut).
ćelije do početka radnog lista Odaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite CTRL+SHIFT+HOME da biste odabir ćelija proširili do početka radnog lista.
više ili manje ćelija od trenutnog odabira Držeći pritisnutu tipku SHIFT, kliknite zadnju ćeliju koju želite uvrstiti u novi odabir. Pravokutni raspon između aktivna ćelija i ćelije koju kliknete postaje novi odabir.

 Savjet   Da biste poništili odabir ćelija, kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni učinite nešto od sljedećeg:
  • Kliknite na vrstu grafikona i zatim kliknite podvrstu koju želite koristiti.
  • Da biste prikazali sve dostupne vrste grafikona, kliknite Slika gumba da biste pokrenuli dijaloški okvir Umetanje grafikona, a potom klikajte strelice da biste pregledali vrste grafikona.

Slika vrpce programa Excel

Savjet    Zaslonski opis prikazuje naziv vrste grafikona kada zadržite pokazivač miša iznad neke vrste ili podvrste grafikona. Dodatne informacije o vrstama grafikona koje možete koristiti potražite u odjeljku Dostupne vrste grafikona.

 1. Grafikon se prema zadanim postavkama na radni list postavlja kao ugrađeni grafikon (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvješće zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.). Ako grafikon želite postaviti na zasebni list grafikona (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvješće zaokretnog grafikona odvojeno od podataka radnog lista ili izvješća zaokretne tablice.), možete mu promijeniti mjesto na sljedeći način:
 1. Kliknite unutar ugrađenog grafikona da biste ga aktivirali.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Mjesto kliknite Premjesti grafikon.

Slika vrpce

 1. Pod Odaberite gdje želite smjestiti grafikon učinite nešto od sljedećeg:
  • Za prikaz grafikona na listu grafikona kliknite Novi list.

Savjet    Želite li zamijeniti predloženi naziv grafikona, upišite novi naziv u okvir Novi list.

 • Za prikaz grafikona kao uloženog grafikona na radnom listu kliknite Objekt na i zatim kliknite radni list u okviru Objekt na.
 1. Excel automatski dodjeljuje naziv grafikonu, primjerice Grafikon1 ako je to prvi grafikon koji stvarate na radnom listu. Da biste promijenili naziv grafikona, učinite sljedeće:
 1. Kliknite grafikon.
 2. Na kartici Raspored u grupi Svojstva kliknite tekstni okvir Naziv grafikona.

Savjet    Po potrebi kliknite ikonu Svojstva u grupi Svojstva da biste proširili grupu.

 1. Upišite novi naziv.
 2. Pritisnite tipku ENTER.

Napomene    

 • Za brzo stvaranje grafikona koji se temelji na zadanoj vrsti grafikona odaberite podatke koje želite iscrtati na grafikonu i zatim pritisnite tipke ALT+F1 ili F11. Kad pritisnete ALT+F1, prikazat će se uloženi grafikon; kad pritisnete F11, grafikon će se prikazati na zasebnom listu.
 • Ako vam grafikon više nije potreban, možete ga odabrati. Kliknite grafikon da biste ga odabrali, a potom pritisnite tipku DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Drugi korak: promjena rasporeda ili stila grafikona

Nakon što stvorite grafikon u trenutku možete promijeniti njegov izgled. Umjesto da ručno dodate ili promijenite elemente ili oblikovanje grafikona, na svoj grafikon možete brzo primijeniti unaprijed definirani raspored i stil. Excel pruža brojne korisne unaprijed definirane rasporede i stilove (ili brze rasporede i brze stilove), od kojih možete odabrati jedan. Prema potrebi možete i ručno prilagoditi raspored ili stil tako da promijenite raspored i oblik pojedinih elemenata grafikona.

Primjena unaprijed definiranog rasporeda elemenata grafikona

 1. Kliknite unutar grafikona koji želite oblikovati pomoću unaprijed definiranog rasporeda grafikona.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Rasporedi grafikona kliknite raspored grafikona koji želite koristiti.

Slika vrpce

Napomena    Kada smanjite veličinu prozora programa Excel, rasporedi grafikona bit će dostupni u galeriji Brzi raspored u grupi Rasporedi grafikona.

Savjet    Ako želite vidjeti sve dostupne rasporede, kliknite Još Slika gumba.

Vrh stranice Vrh stranice

Primjena unaprijed definiranog stila grafikona

 1. Kliknite unutar grafikona koji želite oblikovati pomoću unaprijed definiranog stila grafikona.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi grafikona kliknite stil grafikona koji želite koristiti.

Slika vrpce

Napomena    Kada smanjite veličinu prozora programa Excel, stilovi grafikona bit će dostupni u galeriji Brzi stilovi grafikona u grupi Stilovi grafikona.

Savjet    Ako želite vidjeti sve unaprijed definirane stilove grafikona, kliknite Još Slika gumba.

Vrh stranice Vrh stranice

Ručna promjena rasporeda elemenata grafikona

 1. Kliknite element grafikona čiji raspored želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona:
  1. Kliknite bilo gdje u grafikonu da bi se prikazali Alati za grafikone.
  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

Slika vrpce

 1. Na kartici Raspored u grupi Natpisi, Osi ili Pozadina kliknite gumb elementa grafikona koji odgovara odabranom elementu grafikona, a zatim željenu mogućnost rasporeda.

Slika vrpce

Slika vrpce

Slika vrpce

Napomena    Mogućnosti rasporeda koje odaberete primjenjuju se na odabrani element grafikona. Ako ste, primjerice, odabrali cijeli grafikon,natpisi nad podacima (natpis podataka: Natpis koji pruža dodatne informacije o podatkovnoj oznaci koja predstavlja jednu točku podataka ili vrijednost koja potječe iz ćelije podatkovnog lista.) primijenit će se na sve nizove podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.). Ako ste odabrali jednu točku podataka, natpisi nad podacima primijenit će se samo na odabrani niz podataka ili točku podataka.

Vrh stranice Vrh stranice

Ručna promjena oblika elemenata grafikona

 1. Kliknite element grafikona čiji stil želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste ga odabrali s popisa elemenata grafikona:
  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona da bi se prikazali Alati za grafikone.
  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu u okviru Elementi grafikona, a zatim kliknite element grafikona koji želite odabrati.

Slika vrpce

 1. Na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:
 • Za oblikovanje bilo kojeg elementa grafikona u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir i zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.
 • Za oblikovanje odabranog elementa grafikona u grupi Stilovi oblika kliknite željeni stil ili kliknite Ispuna oblika, Kontura oblika ili Efekti oblika, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.
 • Da biste oblikovali tekst u odabranom elementu grafikona pomoću komponente WordArt u grupi WordArt stilovi, kliknite željeni stil. Možete kliknuti i Tekstna ispuna, Kontura teksta ili Efekti teksta, a zatim odabrati željene mogućnosti oblikovanja.

Napomena    Nakon što primijenite WordArt stil, ne možete ukloniti WordArt oblik. Ako ne želite WordArt stil koji ste primijenili, odaberite drugi WordArt stil ili kliknite Poništi na alatnoj traci za brzi pristup da biste se vratili na prethodni oblik teksta.

Savjet    Da biste koristili obično oblikovanje za oblikovanje teksta u elementima grafikona, kliknite desnom tipkom miša ili odaberite tekst, a potom kliknite željene mogućnosti oblikovanja u odjeljku Mala alatna traka. Možete koristiti i gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font).

Vrh stranice Vrh stranice

Treći korak: dodavanje ili uklanjanje naslova ili natpisa nad podacima

Da bi grafikon bilo lakše razumjeti, možete dodati naslove (naslovi u grafikonima: Opisni tekst koji se automatski poravnava s osi ili centrira na vrhu grafikona.), npr. naslov grafikona i naslove osi. Naslovi osi obično su dostupni za sve osi (os: Crta koja omeđuje područje crtanja grafikona i koristi se kao okvir reference jedinice mjera. Os y obično je okomita os koja sadrži podatke. Os x obično je vodoravna os i sadrži kategorije.) koje je moguće prikazati na grafikonu, uključujući i osi dubine (niza) u 3D grafikonima. Neke vrste grafikona (npr. polarni grafikoni) imaju osi, no na njima nije moguće prikazati naslove osi. Na vrstama grafikona koje nemaju osi (primjerice tortni i prstenasti grafikoni) također nije moguće prikazati naslove osi.

Možete povezati i naslove grafikona i osi s odgovarajućim tekstom u ćelijama radnog lista (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.) tako da stvorite referencu na te ćelije. Povezani se naslovi automatski ažuriraju na grafikonu kada promijenite odgovarajući tekst na radnom listu.

Da biste brzo prepoznali nizove podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) na grafikonu, u točke podataka (točke podataka: Pojedine vrijednosti iscrtane u grafikonu i predstavljene položenim stupcima, stupcima, crtama, isječcima torti i prstena, točkama i mnogim drugim oblicima koje nazivamo oznake podataka. Oznake podataka iste boje čine skup podataka.) na grafikonu možete dodati natpise podataka (natpis nad podacima: Natpis koji daje dodatne informacije o oznaci podataka, a koja predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista.). Po zadanom, natpisi podataka povezani su s vrijednostima na radnom listu i automatski se ažuriraju prilikom promjena tih vrijednosti.

Dodavanje naslova grafikona

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslov.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslov grafikona.

Slika vrpce

 1. Kliknite Centrirani preklapajući naslov ili Iznad grafikona.
 2. U tekstni okvir Naslov grafikona, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

Savjet    Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na kojem želite prelomiti redak, a potom pritisnite tipku ENTER.

 1. Za oblikovanje teksta odaberite ga, a zatim kliknite željene mogućnosti oblikovanja na maloj alatnoj traci.

Savjet    Možete koristiti i gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font). Da biste oblikovali cijeli naslov, kliknite ga desnom tipkom miša, zatim kliknite Oblikovanje naslova grafikona, a potom odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje naslova osi

 1. Kliknite unutar grafikona na koji želite dodati naslove osi.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Naslovi osi.

Slika vrpce

 1. Učinite jedno ili više od sljedećeg:
  • Da biste dodali naslov primarnoj vodoravnoj osi (osi kategorije), kliknite Naziv primarne vodoravne osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

Savjet    Ako grafikon ima sekundarnu vodoravnu os, možete kliknuti i Naziv sekundarne vodoravne osi.

 • Da biste dodali naziv primarnoj okomitoj osi (osi vrijednosti), kliknite Naziv primarne okomite osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

Savjet    Ako grafikon ima sekundarnu okomitu os, možete kliknuti i Naslov sekundarne okomite osi.

 • Da biste dodali naslov osi dubine (osi nizova), kliknite Naziv dubinske osi, a zatim kliknite željenu mogućnost.

Napomena    Ova mogućnost je dostupna samo ako je odabrani grafikon pravi 3D grafikon, poput 3D stupčastog grafikona.

 1. U tekstni okvir Naslov osi, koji će se pojaviti na grafikonu, upišite željeni tekst.

Savjet    Da biste umetnuli prijelom retka, kliknite da biste postavili pokazivač na mjesto na kojem želite prelomiti redak, a potom pritisnite tipku ENTER.

 1. Da biste oblikovali tekst, odaberite ga, a zatim kliknite željene mogućnosti oblikovanja na maloj alatnoj traci.

Savjet    Možete koristiti i gumbe za oblikovanje na vrpci (kartica Polazno, grupa Font). Da biste oblikovali cijeli naslov, kliknite ga desnom tipkom miša, zatim kliknite Oblikovanje naslova osi, a potom odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Napomene    

 • Promijenite li grafikon u vrstu koja ne podržava naslove grafikona (poput tortnog grafikona), naslovi osi se više neće prikazivati. Naslovi će se ponovno pojaviti vratite li se na vrstu grafikona koja podržava naslove osi.
 • Naslovi osi koji su prikazani za sekundarne osi nestat će promijenite li grafikon u vrstu koja ne prikazuje sekundarne osi.

Vrh stranice Vrh stranice

Povezivanje naslova s ćelijom radnog lista

 1. Na grafikonu kliknite naslov grafikona ili osi koji želite povezati s ćelijom radnog lista.
 2. Na radnom listu kliknite traku formule (traka formule: Traka na vrhu Excelovog prozora koju koristite da biste unijeli ili uređivali vrijednosti ili formule u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje stalnu vrijednost formule pohranjene u aktivnoj ćeliji.), a zatim upišite znak jednakosti (=).
 3. Odaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koje želite prikazati na grafikonu.

Savjet    U traku formule također možete upisati referencu na ćeliju radnog lista. Uključite znak jednakosti i naziv lista, nakon čega slijedi uskličnik, na primjer: =List1!F2

 1. Pritisnite tipku ENTER.

Vrh stranice Vrh stranice

Dodavanje natpisa nad podacima

 1. Na grafikonu učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste dodali natpise podataka u sve točke podataka svih nizova podataka, kliknite područje grafikona (područje grafikona: Cijeli grafikon i svi njegovi elementi.).
  • Da biste dodali natpis nad podacima svim točkama podataka u nizu podataka, kliknite bilo koje mjesto u nizu podataka koje želite označiti.
  • Da biste dodali natpis nad podacima pojedinoj točki podataka u nizu podataka, kliknite niz podataka koji sadrži točku podataka koju želite označiti, a potom kliknite točku podataka koju želite označiti.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Natpisi podataka, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

Slika vrpce

Napomena    Ovisno o vrsti korištenog grafikona, dostupne su različite mogućnosti natpisa nad podacima.

Vrh stranice Vrh stranice

Uklanjanje naslova ili natpisa nad podacima iz grafikona

 1. Kliknite grafikon.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Oznake učinite nešto od sljedećeg:

Slika vrpce

Savjet    Da biste brzo uklonili naslov ili natpis nad podacima, kliknite ga, a potom pritisnite DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Četvrti korak: prikazivanje ili skrivanje legende

Kada stvorite grafikon, prikazuje se legenda (legenda: Okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.), no možete je sakriti ili joj promijeniti mjesto nakon što stvorite grafikon.

 1. Kliknite grafikon na kojemu želite prikazati ili sakriti legendu.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Natpisi kliknite Legenda.

Slika vrpce

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste sakrili legendu, kliknite Nema.

Savjet    Da biste iz grafikona brzo uklonili legendu ili unos iz legende, odaberite ih, a zatim pritisnite tipku DELETE. Možete i desnom tipkom miša kliknuti legendu ili unos iz legende, a zatim kliknuti Izbriši.

 • Za prikaz legende kliknite željenu mogućnost prikaza.

Napomena    Kada kliknete jednu od mogućnosti prikaza, legenda se premješta, a područje iscrtavanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) automatski se prilagođava da bi bilo mjesta za legendu. Ako premjestite legendu i promijenite joj veličinu pomoću miša, područje iscrtavanja ne prilagođava se automatski.

 • Dodatne mogućnosti potražite tako da kliknete Više mogućnosti legende, a zatim odaberete željenu mogućnost prikaza.

Savjet    Po zadanim se postavkama legenda ne preklapa s grafikonom. Ako nemate dovoljno prostora, pokušajte smanjiti grafikon tako da poništite potvrdni okvir Prikaži legendu bez preklapanja grafikona.

Savjet    Kada je na grafikonu prikazana legenda, pojedinačne unose u njoj možete mijenjati uređivanjem odgovarajućih podataka na radnom listu. Ako želite dodatne mogućnosti uređivanja ili želite mijenjati unose u legendi bez mijenjanja podataka na radnom listu, to možete učiniti u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka (gumb Odabir podataka na kartici Dizajn u grupi Podaci).

Vrh stranice Vrh stranice

Peti korak: prikaz ili skrivanje osi ili rešetki grafikona

Kada stvorite grafikon, za većinu vrsta grafikona prikazuju se primarne osi (os: Crta koja omeđuje područje crtanja grafikona i koristi se kao okvir reference jedinice mjera. Os y obično je okomita os koja sadrži podatke. Os x obično je vodoravna os i sadrži kategorije.). Možete ih uključiti i isključiti prema potrebi. Kada dodate osi, možete odrediti razinu detalja koje želite prikazati na osi. Os dubine prikazuje se kada stvorite 3D grafikon.

Kada se vrijednosti na grafikonu jako razlikuju među pojedinim nizovima podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) ili kada rukujete mješovitim vrstama podataka (npr. opseg i cijena), možete iscrtati jedan niz podataka ili više njih na sekundarnu okomitu os (os vrijednosti). Skala sekundarne okomite osi odražava vrijednosti pridruženog niza podataka. Kada na grafikon dodate sekundarnu okomitu os, možete dodati i sekundarnu vodoravnu os (os kategorije), što može biti korisno na xy (raspršenom) grafikonu ili mjehuričastom grafikonu.

Da biste olakšali čitanje grafikona, možete prikazati i sakriti vodoravne i okomite osi područja iscrtavanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) grafikona.

Prikazivanje ili skrivanje primarnih osi

 1. Kliknite grafikon na kojem želite prikazati ili sakriti osi.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Raspored u grupi Osi kliknite Osi, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste prikazali os, kliknite Primarna vodoravna os, primarna okomita os ili Dubina (na 3D grafikonu), a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza osi.
  • Da biste prikazali os, kliknite Primarna vodoravna os, Primarna okomita os ili Dubina (na 3D grafikonu), a zatim kliknite Nijedno.
  • Da biste odredili detaljne mogućnosti prikaza osi i skaliranja, kliknite Primarna vodoravna os, Primarna okomita os ili Dubinske osi (na 3D grafikonu), a zatim kliknite Više mogućnosti primarne vodoravne osi, Više mogućnosti primarne okomite osi ili Više mogućnosti duboke osi.

Slika vrpce

Vrh stranice Vrh stranice

Prikaz ili skrivanje sekundarnih osi

 1. Na grafikonu kliknite niz podataka koji želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi ili učinite sljedeće kako biste označili nizove podataka s popisa elemenata grafikona:
  1. Kliknite grafikon.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite nizove podataka koje želite iscrtati na sekundarnoj okomitoj osi.

Slika vrpce

 1. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.
 2. Kliknite Mogućnosti nizova ako ta mogućnost već nije odabrana, a potom u odjeljku Iscrtaj niz na kliknite Sekundarna os, a zatim kliknite Zatvori.
 3. Na kartici Raspored u grupi Osi kliknite Osi.

Slika vrpce

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
 • Da biste prikazali sekundarnu okomitu os, kliknite Sekundarna okomita os, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

Savjet    Da biste lakše razlikovali sekundarnu okomitu os, možete promijeniti vrstu grafikona samo za jedan niz podataka. Možete, primjerice, promijeniti jedan niz podataka u linijski grafikon.

 1. Da biste prikazali sekundarnu vodoravnu os, kliknite Sekundarna vodoravna os, a zatim kliknite željenu mogućnost prikaza.

Napomena    Ta je mogućnost dostupna tek nakon što prikažete sekundarnu okomitu os.

 1. Da biste sakrili sekundarnu os, kliknite Sekundarna okomita os ili Sekundarna vodoravna os, a zatim kliknite Nijedno.

Savjet    Također možete kliknuti sekundarnu os koju želite izbrisati, a potom pritisnuti DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje crta rešetke

 1. Kliknite grafikon na kojem želite prikazati ili sakriti crte rešetke.

Prikazat će se Alati za grafikone s dodanim karticama Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 1. Na kartici Oblikovanje u grupi Osi kliknite Crte rešetke.

Slika vrpce

 1. Učinite sljedeće:
 • Za dodavanje vodoravnih crta rešetke grafikonu pokažite na Primarne vodoravne crte rešetke i zatim kliknite željenu mogućnost. Sadrži li grafikon sekundarnu vodoravnu os, možete kliknuti i Sekundarne vodoravne crte rešetke.
 • Za dodavanje okomitih crta rešetke grafikonu pokažite na Primarne okomite crte rešetke i zatim kliknite željenu mogućnost. Sadrži li grafikon sekundarnu okomitu os, možete kliknuti i Sekundarne okomite crte rešetke.
 • Za dodavanje crta rešetke dubine 3D grafikonu pokažite na Dubinske crte rešetki i zatim kliknite željenu mogućnost. Ova mogućnost je dostupna samo ako je odabrani grafikon pravi 3D grafikon, poput 3D stupčastog grafikona.
 • Za skrivanje crta rešetke grafikona pokažite na Primarne vodoravne crte rešetke, Primarne okomite crte rešetke, ili Crte rešetke dubine (na 3D grafikonu), i zatim kliknite Ništa. Sadrži li grafikon sekundarne osi, možete također kliknuti Sekundarne vodoravne crte rešetke ili Sekundarne okomite crte rešetke i zatim kliknuti Ništa.
 • Da biste brzo uklonili crte rešetke grafikona, odaberite ih i zatim pritisnite DELETE.

Vrh stranice Vrh stranice

Šesti korak: premještanje ili promjena veličine grafikona

Grafikon možete premjestiti na bilo koje mjesto na radnom listu (radni list: Osnovni dokument koji koristite za spremanje i rad s podacima u Excelu. Naziva se i proračunska tablica. Radni list sadrži ćelije koje su organizirane u stupce i retke; radni list uvijek je spremljen u radnoj knjizi.) ili pak na novi ili postojeći radni list. Možete promijeniti i veličinu grafikona da bi bolje pristajao na radni list.

Premještanje grafikona

 • Da biste premjestili grafikon, povucite ga na željeno mjesto.

Vrh stranice Vrh stranice

Promjena veličine grafikona

Da biste promijenili veličinu grafikona, učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite grafikon, a zatim povucite držače za promjenu veličine na željenu veličinu.
 • Na kartici Oblikovanje u grupi Veličina unesite veličinu u okvire Visina oblika i Širina oblika.

Slika vrpce

Savjet    Da biste pristupili dodatnim mogućnostima za promjenu veličine, na kartici Oblikovanje u grupi Veličina kliknite Slika gumba da biste pokrenuli dijaloški okvir Oblikovanje područja grafikona. Na kartici Veličina možete odabrati mogućnosti za promjenu veličine grafikona, njegovo rotiranje ili skaliranje. Na kartici Svojstva možete odabrati kako želite premjestiti grafikon ili mu promijeniti veličinu u skladu s ćelijama na radnom listu.

Vrh stranice Vrh stranice

Sedmi korak: spremanje grafikona kao predloška

Ako želite stvoriti još jedan grafikon poput onoga koji ste upravo stvorili, grafikon možete spremiti kao predložak koji možete koristiti kao osnovu za druge slične grafikone

 1. Kliknite grafikon koji želite spremiti kao predložak.
 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta kliknite Spremi kao predložak.

Slika vrpce

 1. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

Savjet    Ako ne navedete drugu mapu, datoteka predloška (.crtx) sprema se u mapu Grafikoni, a predložak postaje dostupan u odjeljku Predlošci u dijaloškim okvirima Umetanje grafikona (Pokretač dijaloškog okvira Slika gumba na kartici Umetanje u grupi Grafikoni) i Promjena vrste grafikona (Promjena vrste grafikona na karticiDizajn u grupi Vrsta).

Napomena    Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i pohranjuje boje koje se koriste pri spremanju grafikona kao predloška. Kada koristite predložak grafikona da biste stvorili grafikon u drugoj radnoj knjizi, novi grafikon koristi boje predloška grafikona, a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primijenjena na radnu knjigu. Da biste koristili boje teme dokumenta umjesto boja predloška grafikona, desnom tipkom miša kliknite područje grafikona, a zatim kliknite Ponovno postavi prema stilu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel 2007