Stvaranje grafikona

Pregledavanje grafikona u programu Excel da biste na kraju shvatili da onaj koji ste odabrali ne odgovara vašim podacima sada je prošlost! Isprobajte naredbu Preporučeni grafikoni na kartici Umetanje da biste brzo stvorili pravi grafikon za svoje podatke.

  1. Odaberite podatke od kojih želite stvoriti grafikon.
  2. Kliknite Umetanje > Preporučeni grafikoni.

Grupa Grafikoni na kartici Umetanje

  1. Na kartici Preporučeni grafikoni pomičite se po popisu grafikona koje Excel preporučuje za podatke te kliknite bilo koji od njih da biste vidjeli kako će podaci izgledati.

Kartica Preporučeni grafikoni u dijaloškom okviru Umetanje grafikona

 Savjet    Ako ne vidite grafikon koji vam se sviđa, kliknite Svi grafikoni da biste vidjeli dostupne vrste grafikona.

  1. Kad pronađete grafikon koji vam se sviđa, kliknite grafikon > U redu.
  2. Pomoću gumba Elementi grafikona, Stilovi grafikona i Filtri grafikona uz gornji desni kut grafikona dodajte elemente kao što su naslovi osi ili naslovi nad podacima, prilagodite izgled grafikona ili pak promijenite podatke prikazane na grafikonu.

Preporučeni složeni stupčasti grafikon

  1. Da biste pristupili dodatnim značajkama dizajna i oblikovanja, kliknite negdje na grafikonu da biste na vrpcu dodali alate za grafikone, a zatim na krticama Dizajn i Oblik kliknite željene mogućnosti.

Alati za grafikone

 Savjet    Ako koristite Office Professional Plus, grafikone možete stvarati i pomoću značajke Power View. Više o značajci Power View potražite u članku Grafikoni i ostale vizualizacije u značajci Power View.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013