Što je novo u dodatku Power Pivot za Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 odlikuje se dubljom integracijom funkcionalnosti dodatka Power Pivot. Tako sada, primjerice, možete uvoziti velike količine podataka iz većeg broja izvora izravno u Excel pomoću novog, ugrađenog podatkovnog modela i bez potrebe za otvaranjem zasebnog prozora dodatka Power Pivot. Okruženje dodatka Power Pivot omogućuje naprednije modeliranje podataka i povezuje se s istim podatkovnim modelom. Doznajte što još možete raditi u dodatku Power Pivot.

Sadržaj članka:


Osnovna funkcija podatkovnog modela: sada ugrađena u Excel

U programu Excel 2010 morali ste instalirati Power Pivot za Excel 2010 da biste mogli uvoziti i povezivati veće količine podataka iz većeg broja izvora.

U programu Excel 2013 ta je funkcija, uključujući i infrastrukturu koja je podržava, ugrađena izravno u podatkovni model (podatkovni model: zbirka tablica i njihovih odnosa koja odražava stvarne odnose između poslovnih funkcija i procesa, na primjer kako su Proizvodi povezani sa Zalihama i Prodajom. programa Excel. Bez instaliranja zasebnog dodatka, sada možete:

 • uvoziti milijune redaka iz većeg broja podatkovnih izvora
 • stvarati odnose između podataka iz različitih izvora i između većeg broja tablica u zaokretnoj tablici
 • stvarati neizravna izračunata polja (prethodni im je naziv bio "mjere"), pri čemu se izračuni stvaraju automatski kada dodate numeričko polje u zonu ispuštanja vrijednosti na popisu polja
 • upravljati podatkovnim vezama

Sada, dakle, svi korisnici programa Excel mogu graditi podatkovne modele koje potom mogu koristiti kao temelje za zaokretne tablice, zaokretne grafikone i izvješća programa Power View. Excel automatski učitava podatke u unutarmemorijski analitički modul, koji je prije bio raspoloživ samo u sklopu dodatka Power Pivot. Podatkovni model u programu Excel ima i druge prednosti:

 • brza obrada podataka
 • iznimno sažimanje podataka te stvaranje datoteka čijom je veličinom lakše baratati
 • spremanje podataka u sklopu radne knjige programa Excel, što znači da su prijenosni

Dostupan je i dodatak Power Pivot, koji pruža dodatne mogućnosti modeliranja za naprednije korisnike.

Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013: naprednije modeliranje podataka

Dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013, koji se povezuje s istim podatkovnim modelom, okruženje je za modeliranje s brojnijim mogućnostima koje iskusnijim korisnicima omogućuje poboljšavanje modela.

Pomoću dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 možete, primjerice:

 • filtrirati podatke pri uvozu: podaci se mogu uvoziti i u Excel i u Power Pivot, no kada to činite u dodatku Power Pivot, možete filtrirati podatke tako da se izostavljaju oni koji vam nisu potrebni te uvesti samo podskup
 • preimenovati tablica i stupce prilikom uvoza podataka u Power Pivot
 • upravljati modelom te stvarati odnose pomoću značajke povlačenja i ispuštanja u prikazu dijagrama
 • primijeniti oblikovanje (koje će se koristiti u izvješćima zaokretne tablice i programa Power View)
 • definirati svoja vlastita izračunata polja koja će se koristiti u cijeloj radnoj knjizi
 • definirati ključne pokazatelje performansi (KPI-jeve) koji će se koristiti u zaokretnim tablicama
 • stvoriti vlastite hijerarhije koje će se koristiti u cijeloj radnoj knjizi
 • definirati perspektive
 • stvoriti vlastite izračune pisanjem naprednih formula u jeziku Data Analysis Expressions (DAX)
 • koristiti druge naprednije postupke vezane uz podatke i njihovo modeliranje

Te značajke nisu dostupne u programu Excel. Da biste ih koristili, morate omogućiti dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013. Dodatak je uvršten u izdanja sustava Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus te u samostalno izdanje programa Excel 2013. Dodatne informacije potražite u članku Pokretanje dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

Ako ste već koristili Power Pivot, neke značajke koje su bile dostupne u prethodnim izdanjima dodatka Power Pivot nisu dostupne u dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013. Pojedinosti potražite u tablici u odjeljku „Novosti u popisu polja”. Ako imate postojeće radne knjige dodatka Power Pivot koje namjeravate uređivati i koristiti u programu Excel 2013, pogledajte članak Nadogradnja podatkovnih modela dodatka Power Pivot na Excel 2013.

Novosti u popisu polja

Excel i Power Pivot sada imaju jedan i jednoobrazni popis polja. Neke su se značajke popisa polja promijenile u odnosu na prijašnje verzije dodatka Power Pivot (v.2, koja se isporučivala uz SQL Server 2012). Sada, primjerice, možete povlačiti polja izravno u zonu za ispuštanje vrijednosti (da biste stvorili neizravne mjere) te dodavati polja u rezač izravno iz popisa polja. Druge su značajke preseljene i dostupne su s drugih mjesta u prozoru Power Pivot. Neke više nisu dostupne u programu Excel 2013.

Značajka Mjesto
Stvaranje i oblikovanje izračunatih polja u popisu polja

Izračunata polja više se ne stvaraju desnim klikom miša na tablicu u popisu polja. Sada se stvaraju, uređuju i brišu u zaokretnoj tablici klikom na mogućnost izračunatih polja na vrpci dodatka Power Pivot u programu Excel.

Izračunata se polja mogu stvoriti i u području izračuna u prozoru Power Pivot (isto kao i u prijašnjoj verziji).

Podrška za implicitna izračunata polja

U programu Excel 2010 bio vam je potreban dodatak Power Pivot da biste stvarali implicitna izračunata polja, odnosno izračunata polja koja se stvaraju samo povlačenjem i ispuštanjem brojčanih stupaca u područje vrijednosti popisa polja dodatka Power Pivot.

U programu Excel 2013 implicitna izračunata polja stvaraju se u popisu polja za zaokretne tablice koje se stvara u sklopu dodatka Power Pivot i programa Excel.

Perspektive prikaza

Kao i u slučaju v.2 dodatka Power Pivot, u programu Excel 2013 perspektive (perspektiva: podskup objekata u podatkovnom modelu - tablice, stupci, izračunata polja i KPI-ji - koji prate različite skupove podataka; najčešće se definira za određeni poslovni scenarij te omogućuje jednostavniji pregled velikih skupova podataka.) se definiraju na kartici Napredno.

U verziji v.2 dodatka Power Pivot nakon stvaranja perspektive ta se perspektiva modela mogla pogledati u prikazu dijagrama, a moglo se i filtrirati popis polja dodatka Power Pivot pomoću te perspektive. Filtriranje popisa polja više nije moguće.

U dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 odabirete perspektivu za korištenje na kartici Napredno koja vam omogućuje da perspektivu čitavog modela prikažete u rešetci prikaza podataka i u prikazu dijagrama prozora dodatka Power Pivot. To vam omogućuje učinkovitiji rad s podskupom tablica u velikom modelu.

Stvaranje pokazatelja ključnog učinka (KPI-jeva)

U prethodnoj verziji dodatka Power Pivot KPI ste mogli stvoriti samo odabirom postojećeg izračunatog polja s popisa polja.

Stvaranje KIP-jeva više nije povezano s popisom polja. KIP-jevi se stvaraju, uređuju i brišu na vrpci dodatka Power Pivot u programu Excel.

KPI-jevi se mogu stvoriti i u području izračuna rešetke prikaza podataka u prozoru Power Pivot (isto kao i u prijašnjoj verziji).

Dodavanje opisa

Kao i u verziji v.2 dodatka Power Pivot, opisi izračunatih polja, tablica i stupaca dodaju se tako da se na njih klikne desnom tipkom miša u prozoru Power Pivot.

U programu Excel 2013 opisi se ne prikazuju kada se preko polja na popisu polja prijeđe pokazivačem, nego se prikazuju na popisu polja lista Power View. Kada dodate opis u Power Pivot, osvježite list Power View da bi vam se prikazali.

Traženje metapodataka u popisu polja

Pretraživanje nije dostupno u popisu polja. Zato smo dodali mogućnost pretraživanja metapodataka u prozor Power Pivot. U prikazima podataka ili dijagrama kliknite Traženje na kartici Polazno prozora dodatka Power Pivot da biste potražili metapodatke.

Imajte na umu da ne tražite podatke u zasebnim ćelijama, nego metapodatke tablice, kao što su, primjerice, nazivi polja.

Dodavanje rezača u zaokretne tablice Rezače ćete pronaći tako da desnom tipkom miša kliknete bilo koje polje na popisu polja.
Automatski raspored rezača Rezače okomito ili vodoravno rasporedite u grupe klikom na Poravnanje rezača na vrpci Power Pivot u programu Excel.
Automatsko prepoznavanje odnosa Nije dostupno u dodatku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

Kategorizacija podataka i prijedlozi značajke DataMarket

Kada dodate tablice u Power Pivot, Power Pivot može automatski kategorizirati svaki stupac. Tako bi Power Pivot, primjerice, stupac s nazivima gradova kategorizirao kao Gradovi, a popis naziva tvrtki kao Tvrtka. Automatske kategorizacije možete i preinačiti, možete kategorizirati svoje podatke, a značajku možete i potpuno isključiti.

Kategoriziranje podataka ima dvije glavne prednosti. Uz kategorizirane stupce:

 • Microsoft Azure Marketplace može predložiti podatke sa servisa DataMarket koji mogu biti povezani s vašim podacima. Može, primjerice, predložiti podatke iz popisa stanovništva ili one o vremenu. Predloženi podaci mogu dolaziti od davatelja besplatnih podataka, kao što su Ujedinjeni narodi, ili od tvrtke koja podatke naplaćuje. Vi odlučujete hoćete li prihvatiti prijedloge. Primajte prijedloge povezanih podataka iz trgovine Microsoft Azure Marketplace
 • Power View može vam ponuditi odgovarajuće vizualne prikaze vaših podataka. Ako vam, primjerice, podaci sadrže URL adrese, Power View bi vam mogao iscrtati URL-ove kao hiperveze.

Podrška za veći broj jezika

Power Pivot je lokaliziran na svih 40 jezika sustava Office. Power Pivot sada podržava jezike koji se pišu slijeva nadesno; arapski i hebrejski.

Podrška za veće datoteke u 64-bitnom programu Excel

Prethodna su izdanja ograničavala veličinu radne knjige na 2 gigabajta (GB) na disku i 4 GB u memoriji. To je ograničenje omogućilo da su radne knjige programa Excel koje sadrže podatke dodataka Power Pivot uvijek manje od maksimalne veličine datoteka za prijenos postavljene za SharePoint.

Sada kad je podatkovni model dio programa Excel, nema ograničenja maksimalne veličine datoteka. Ako koristite 64-bitni Excel, veličina radne knjige ograničena je samo dostupnošću diskovnog i memorijskog prostora na računalu.

No i dalje su na snazi ograničenja koja postavljaju druge platforme. SharePoint Server 2013 i dalje podržava prijenos datoteka veličine maksimalno 2 GB. Slično tome, ako zajednički koristite radnu knjigu u sustavu SharePoint Online ili Office Online, možda ćete je, ako je prevelika za otvaranje u pregledniku, trebati otvoriti u programu Excel. Više o ograničenjima veličine datoteka pročitajte u članku Specifikacije i ograničenja podatkovnog modela.

Napredni način rada novi je zadani prikaz

U programu Excel 2013, kada kliknete Upravljanje da biste se prebacili na prozor Power Pivot, taj prozor po zadanome sadrži karticu Napredno.

 • Da biste sakrili karticu Napredno, kliknite gumb Datoteka s lijeve strane kartice Polazno > Prebacivanje u običan način rada.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013, Power Pivot u programu Excel 2013