Što je novo: promjene u funkcijama programa Excel

Da bi se poboljšala točnost funkcija, omogućila dosljedna funkcionalnost koja ispunjava očekivanja te ponudili nazivi funkcija koji točnije opisuju njihovo funkcioniranje, nekoliko funkcija ažurirano je, preimenovano ili dodano u biblioteku funkcija u programu Microsoft Excel 2010.

Radi povratne kompatibilnosti preimenovane funkcije ostaju dostupne i pod starim nazivom.

Sadržaj članka


Poboljšanja algoritma i preciznosti

U sljedeće su funkcije radi poboljšanja točnosti i kvalitete implementirane promjene algoritma. U funkciju BETADIST, primjerice, implementiran je novi algoritam koji poboljšava njezinu točnost. U funkciji MOD sada se radi točnosti i brzine koriste novi algoritmi, a u funkciji RAND sada se koristi novi algoritam slučajnog broja.

Poboljšana funkcija Kategorija funkcije Svrha
Funkcija ASINH Matematičke i trigonometrijske funkcije Vraća inverzni hiperbolni sinus broja
Funkcija BETA.DIST Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe
Funkcija BETADIST Funkcije kompatibilnosti Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe
Funkcija BETA.INV Statističke funkcije Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu
Funkcija BETAINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu
Funkcija BINO1M.DIST Statističke funkcije Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti
Funkcija BINOMDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti
Funkcija BINOM.IN1V Statističke funkcije Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija
Funkcija CEILING Matematičke i trigonometrijske funkcije Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti
Funkcija CRITBINOM Funkcije kompatibilnosti Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija
Funkcija CHISQ.INV.RT Statističke funkcije Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata
Funkcija CHIINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata
Funkcija CHISQ.TEST Statističke funkcije Vraća test nezavisnosti
Funkcija CHITEST Funkcije kompatibilnosti Vraća test nezavisnosti
Funkcija CONVERT Inženjerske funkcije Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi
Funkcija CUMIPMT Financijske funkcije Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dvaju razdoblja
Funkcija CUMPRINC Financijske funkcije Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dvaju razdoblja
Funkcija ERF Inženjerske funkcije Vraća funkciju pogreške
Funkcija ERFC Inženjerske funkcije Vraća komplementarnu funkciju pogreške
Funkcija F.DIST.RT Statističke funkcije Vraća F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija FDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.INV.RT Statističke funkcije Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija FINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija FACTDOUBLE Matematičke i trigonometrijske funkcije Vraća dvostruki faktorijel broja
Funkcija FLOOR Matematičke i trigonometrijske funkcije Zaokružuje broj naniže, prema nuli
Funkcija GAMMA.DIST Statističke funkcije Vraća gama-razdiobu
Funkcija GAMMADIST Funkcije kompatibilnosti Vraća gama-razdiobu
Funkcija GAMMA.INV Statističke funkcije Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu
Funkcija GAMMAINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu
Funkcija GAMMALN Statističke funkcije Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)
Funkcija GEOMEAN Statističke funkcije Vraća geometrijsku sredinu
Funkcija HYPGEOM.DIST Statističke funkcije Vraća hipergeometrijsku razdiobu
Funkcija HYPGEOMDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća hipergeometrijsku razdiobu
Funkcija IMLOG2 Inženjerske funkcije Vraća logaritam po bazi 2 kompleksnog broja
Funkcija IMPOWER Inženjerske funkcije Vraća kompleksni broj na cjelobrojnu potenciju
Funkcija IPMT Financijske funkcije Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje
Funkcija IRR Financijske funkcije Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova
Funkcija LINEST Statističke funkcije Vraća parametre linearnog trenda
Funkcija LOGNORM.DIST Statističke funkcije Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu
Funkcija LOGNORMDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu
Funkcija LOGNORM.INV Statističke funkcije Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe
Funkcija LOGINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe
Funkcija MOD Matematičke i trigonometrijske funkcije Vraća ostatak dijeljenja
Funkcija NEGBINOM.DIST Statističke funkcije Vraća negativnu binomnu razdiobu
Funkcija NEGBINOMDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća negativnu binomnu razdiobu
Funkcija NORM.DIST Statističke funkcije Vraća normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORMDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.INV Statističke funkcije Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORMINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.S.DIST Statističke funkcije Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NO1RMSDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.S.INV Statističke funkcije Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORMSINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija PMT Financijske funkcije Vraća periodičku isplatu za anuitet
Funkcija PPMT Financijske funkcije Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje
Funkcija POISSON.DIST Statističke funkcije Vraća Poissonovu razdiobu
Funkcija POISSON Funkcije kompatibilnosti Vraća Poissonovu razdiobu
Funkcija RAND Matematičke i trigonometrijske funkcije Vraća nasumični broj između 0 i 1
Funkcija STDEV.S Statističke funkcije Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Funkcija STDEV Funkcije kompatibilnosti Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Funkcija T.DIST.RT Statističke funkcije Vraća Studentovu t-razdiobu
Funkcija TDIST Funkcije kompatibilnosti Vraća Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.DIST.2T Statističke funkcije Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.INV.2T Statističke funkcije Vraća inverznu Studentovu t-razdiobu
Funkcija TINV Funkcije kompatibilnosti Vraća inverznu Studentovu t-razdiobu
Funkcija VAR.S Statističke funkcije Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Funkcija VAR Funkcije kompatibilnosti Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Funkcija XIRR Financijske funkcije Vraća unutrašnju stopu prinosa za plan gotovinskih tokova koji ne moraju nužno biti periodički

Vrh stranice Vrh stranice

Precizni i dosljedni nazivi funkcija

Sljedeće funkcije imaju nove nazive koji su dosljedniji s definicijama funkcija u znanstvenoj zajednici te s nazivima drugih funkcija u programu Excel. Novi nazivi funkcija, k tome, točnije opisuju njihovu funkcionalnost. Budući da, na primjer, funkcija CRITBINOM vraća inverznu binomnu razdiobu, za tu je funkciju primjereniji naziv BINOM.INV.

Neke preimenovane funkcije, npr. BETA.DIST, imaju dodatan parametar tako da možete odrediti vrstu razdiobe (kumulativna lijevog kraka ili gustoće vjerojatnosti).

Radi povratne kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel funkcije su još dostupne pod starim nazivom u kategoriji Funkcije kompatibilnosti. Ako nije potrebna povratna kompatibilnost, trebali biste početi koristiti preimenovane funkcije.

Preimenovana funkcija Kategorija funkcije Svrha
Funkcija BETA.DIST Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne beta-razdiobe
Funkcija BETA.INV Statističke funkcije Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za navedenu beta-razdiobu
Funkcija BINOM.DIST Statističke funkcije Vraća pojedine binomne izraze razdiobe vjerojatnosti
Funkcija BINOM.INV Statističke funkcije Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna razdioba manja od ili jednaka vrijednosti kriterija
Funkcija CEILING.PRECISE Matematičke i trigonometrijske funkcije Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti. Broj se zaokružuje na veće bez obzira na predznak.
Funkcija CHISQ.DIST Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CHISQ.DIST.RT Statističke funkcije Vraća vjerojatnost hi-kvadratne razdiobe
Funkcija CHISQ.INV Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CHISQ.INV.RT Statističke funkcije Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata
Funkcija CHISQ.TEST Statističke funkcije Vraća test nezavisnosti
Funkcija CONFIDENCE.NORM Statističke funkcije Vraća interval pouzdanosti za aritmetičku sredinu populacije
Funkcija CONFIDENCE.T Statističke funkcije Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-razdiobe
Funkcija COVARIANCE.P Statističke funkcije Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija
Funkcija COVARIANCE.S Statističke funkcije Vraća kovarijancu uzorka, prosjek devijacija umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka
Funkcija ERF.PRECISE Inženjerske funkcije Vraća funkciju pogreške
Funkcija ERFC.PRECISE Inženjerske funkcije Prikazuje komplementarnu funkciju ERF koja integrira od x do beskonačno.
Funkcija EXPON.DIST Statističke funkcije Vraća eksponencijalnu razdiobu
Funkcija F.DIST Statističke funkcije Vraća F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.DIST.RT Statističke funkcije Vraća F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.INV Statističke funkcije Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.INV.RT Statističke funkcije Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.TEST Statističke funkcije Vraća rezultat F-testa
Funkcija FLOOR.PRECISE Matematičke i trigonometrijske funkcije Zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti. Broj se zaokružuje na veće bez obzira na predznak.
Funkcija GAMMA.DIST Statističke funkcije Vraća gama-razdiobu
Funkcija GAMMA.INV Statističke funkcije Vraća inverznu kumulativnu gama-razdiobu
Funkcija GAMMALN.PRECISE Statističke funkcije Vraća prirodni logaritam gama-funkcije, Γ(x)
Funkcija HYPGEOM.DIST Statističke funkcije Vraća hipergeometrijsku razdiobu
Funkcija LOGNORM.DIST Statističke funkcije Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu
Funkcija LOGNORM.INV Statističke funkcije Vraća inverziju normalne logaritamske kumulativne razdiobe
Funkcija MODE.MULT Statističke funkcije Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka
Funkcija MODE.SNGL Statističke funkcije Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka
Funkcija NEGBINOM.DIST Statističke funkcije Vraća negativnu binomnu razdiobu
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Funkcije datuma i vremena Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji navode koji su dani vikenda i koliko ih ima
Funkcija NORM.DIST Statističke funkcije Vraća normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.INV Statističke funkcije Vraća inverznu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.S.DIST Statističke funkcije Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORM.S.INV Statističke funkcije Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija PERCENTILE.EXC Statističke funkcije Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti
Funkcija PERCENTILE.INC Statističke funkcije Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu
Funkcija PERCENTRANK.EXC Statističke funkcije Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka
Funkcija PERCENTRANK.INC Statističke funkcije Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka
Funkcija POISSON.DIST Statističke funkcije Vraća Poissonovu razdiobu
Funkcija QUARTILE.EXC Statističke funkcije Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.
Funkcija QUARTILE.INC Statističke funkcije Vraća kvartil skupa podataka
Funkcija RANK.AVG Statističke funkcije Vraća rang broja na popisu brojeva
Funkcija RANK.EQ Statističke funkcije Vraća rang broja na popisu brojeva
Funkcija STDEV.P Statističke funkcije Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije
Funkcija STDEV.S Statističke funkcije Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Funkcija T.DIST Statističke funkcije Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.DIST.2T Statističke funkcije Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.DIST.RT Statističke funkcije Vraća Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.INV Statističke funkcije Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode
Funkcija T.INV.2T Statističke funkcije Vraća Studentovu t-razdiobu
Funkcija T.TEST Statističke funkcije Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom
Funkcija VAR.P Statističke funkcije Izračunava varijancu na temelju cijele populacije
Funkcija VAR.S Statističke funkcije Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Funkcija WEIBULL.DIST Statističke funkcije Vraća Weibullovu razdiobu
Funkcija WORKDAY.INTL Funkcije datuma i vremena Vraća redni broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji navode koji su i koliko je dana vikenda
Funkcija Z.TEST Statističke funkcije Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa

Vrh stranice Vrh stranice

Dosljedna primjene najbolje prakse

Sljedeće su funkcije dodane jer se u njime najbolja praksa primjenjuje dosljednije nego u postojećim funkcijama. Funkcija RANK.AVG, primjerice, usklađenija je s načinom rada funkcije koji statističari očekuju nego postojeća funkcija RANK.

Preimenovana funkcija Kategorija funkcije Svrha
Funkcija CHISQ.DIST Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CHISQ.INV Statističke funkcije Vraća funkciju kumulativne gustoće beta-vjerojatnosti
Funkcija CONFIDENCE.T Statističke funkcije Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije pomoću Studentove t-razdiobe
Funkcija COVARIANCE.S Statističke funkcije Vraća kovarijancu uzorka, prosjek devijacija umnoška za svaki par točaka podataka u dva skupa podataka
Funkcija EXPON.DIST Statističke funkcije Vraća eksponencijalnu razdiobu
Funkcija F.DIST Statističke funkcije Vraća F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija F.INV Statističke funkcije Vraća inverznu F-razdiobu vjerojatnosti
Funkcija MODE.MULT Statističke funkcije Vraća okomiti raspon vrijednosti koje se najčešće pojavljuju odnosno ponavljaju u zadanom polju ili rasponu podataka.
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Funkcije datuma i vremena Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji navode koji su dani vikenda i koliko ih ima
Funkcija PERCENTILE.EXC Statističke funkcije Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu, gdje je k u rasponu 0..1, isključujući te dvije vrijednosti
Funkcija PERCENTRANK.EXC Statističke funkcije Vraća rang vrijednosti u skupu podataka kao postotak (0..1, isključujući te dvije vrijednosti) skupa podataka
Funkcija QUARTILE.EXC Statističke funkcije Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.
Funkcija RANK.AVG Statističke funkcije Vraća rang broja na popisu brojeva
Funkcija T.DIST Statističke funkcije Vraća postotne poene (vjerojatnost) za Studentovu t-raspodjelu
Funkcija T.INV Statističke funkcije Vraća t-vrijednost Studentove t-distribucije kao funkciju vjerojatnosti i stupnjeva slobode
Funkcija WORKDAY.INTL Funkcije datuma i vremena Vraća redni broj datuma prije ili poslije određenog broja radnih dana pomoću parametara koji navode koji su i koliko je dana vikenda

Vrh stranice Vrh stranice

Nove funkcije

Sljedeća je funkcija dodana u biblioteku funkcija programa Excel. Ta se funkcija može koristiti u trenutnoj verziji programa Excel, ali nije kompatibilna s programima Excel 2007 i Excel 97-2003. Ako je potrebna povratna kompatibilnost, možete pokrenuti provjeru kompatibilnosti da biste na radni list mogli unijeti potrebne promjene i time izbjegli pogreške.

Nova funkcija Kategorija funkcije Svrha
Funkcija AGGREGATE Matematičke i trigonometrijske funkcije Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

Vrh stranice Vrh stranice

Kompatibilnost s ranijim verzijama

Ako radni list morate zajednički koristiti s drugim korisnicima koji nemaju instaliran program Excel 2010, umjesto preimenovanih funkcija možete koristiti funkcije kompatibilnosti. Starije verzije programa Excel prepoznaju stare nazive i daju očekivane rezultate.

Traženje funkcija kompatibilnosti

Da biste pronašli sve funkcije kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Formule u grupi Biblioteka funkcija kliknite Umetanje funkcije.
  2. U okviru Ili odaberite kategoriju kliknite Kompatibilnost.

Dijaloški okvir Umetanje funkcije

Savjet    Funkcijama kompatibilnosti možete pristupiti i u grupi Biblioteka funkcija (kartica Formule, grupa Biblioteka funkcija, Dodatne funkcije, Kompatibilnost).

Odabir odgovarajuće funkcije na radnom listu

Kada započnete unos funkcije na radnom listu, na izborniku Samodovršavanje formula prikazuju se preimenovane funkcije i funkcije kompatibilnosti. Budući da se ikone jasno razlikuju, lakše ćete kliknuti onu koju želite koristiti. Uz izvorne funkcije prikazan je žuti trokutić kojim vas se obavještava da su funkcije dostupne i kompatibilne s programom Excel 2007 i starijim verzijama tog programa.

Primjer izbornika Samodovršetak formule

Provjera problema s kompatibilnosti

Kao što je spomenuto u prethodnom dijelu članka, nove funkcije (npr. funkcija AGGREGATE) i funkcije s poboljšanjima algoritma i preciznosti (npr. BETA.DIST) nisu kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel. Starije verzije programa Excel ne prepoznaju nove funkcije, a umjesto očekivanih rezultata prikazuju se pogreške vrste #NAME?. Prije nego što spremite radnu knjigu, možete pokrenuti provjeru kompatibilnosti da biste utvrdili koriste li se nove funkcije. Tako možete unijeti potrebne promjene i izbjeći pogreške prilikom otvaranja radne knjige u starijoj verziji programa Excel (Excel 97-2003 ili Excel 2007).

Da biste pokrenuli alat za provjeru kompatibilnosti, učinite sljedeće:

  1. Na kartici Datoteka kliknite Informacije.
  2. U odjeljku Pripremi za zajedničko korištenje kliknite Provjeri ima li problema, a zatim kliknite Provjera kompatibilnosti.

Dijaloški okvir alata za provjeru kompatibilnosti

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010