Stranica 2 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Konceptualne slike s novim izgledom Outlooka


Kada prvi puta stvarate novu poruku (ili otvarate primljenu) u Outlooku 2007 prikazat će vam se Vrpca. To je traka na vrhu prozora.

Jedna od najvećih promjena u Outlooku, Vrpca Outlooku daje nov izgled. No kako budete hvatali korak, vidjet ćete da promjena nije samo vizualna  - tu je da bi vam olakšala i ubrzala posao.

No Vrpca nije jedina novost. Mnogo je novosti koje će vam pomoći da radite brže i učinkovitije. Među brojnim drugima, tu su Traka Zadaci, nova navigacija u kalendaru i novo oblikovanje kontakata.

Napomena    Ako tražite podatke o novim obilježjima Outlooka ili želite saznati više o razlikama u odnosu na prijašnje verzije Outlooka, pogledajte Karticu za brzi pregled na kraju tečaja. Ondje smo naveli i neke dodatne resurse.

Stranica 2 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE