Spremanje radne knjige u nekom drugom obliku datoteke

Radne knjige većinom vjerojatno želite spremati u trenutnom obliku datoteke (.xlsx), no ponekad ćete možda radnu knjigu htjeti spremiti u nekom drugom obliku datoteke, kao što je oblik datoteke starije verzije programa Excel, tekstne datoteke, PDF ili XPS datoteke. Napominjemo da se prilikom spremanja radne knjige u drugom obliku datoteke, dio oblikovanja, podataka i značajki možda se neće spremiti.

Popis oblika datoteka (koji se nazivaju i vrstama datoteka) koje je moguće i nije moguće otvoriti ili spremiti u programu Excel 2013, potražite u odjeljku Oblici datoteka podržani u programu Excel na kraju ovog članka.

  1. Otvorite radnu knjigu koji želite spremiti.
  2. Kliknite Datoteka > Spremi kao.

Mogućnost Spremi kao na kartici Datoteka

  1. U odjeljku Mjesta odaberite mjesto na koje želite spremiti radnu knjigu. Na primjer, odaberite OneDrive da biste je spremili na svoje web-mjesto ili Računalo da biste je spremili u lokalnu mapu, na primjer, Dokumenti.

Odabir mogućnosti Mjesto

  1. U okviru Spremi kao dođite do željenog mjesta.

Dijaloški okvir Spremi kao

  1. Na popisu Spremi kao vrstu kliknite željeni oblik datoteke. Kliknite strelice da biste se pomakli do oblika datoteka koji nisu vidljivi na popisu.

 Napomena    Dostupni oblici datoteka razlikuju se ovisno o tome koji je list aktivan u radnoj knjizi (radni list, list grafikona ili neka druga vrsta lista).

  1. U okviru Naziv datoteke prihvatite predloženi naziv ili upišite novi naziv radne knjige.

Pretvorba radne knjige programa Excel 97-2003 u trenutni oblik datoteke

Ako otvorite radnu knjigu sustava Excel 97-2003, ali je ne možete zadržati u tom obliku datoteke, jednostavno je pretvorite u trenutni oblik datoteke (.xlsx).

  1. Kliknite Datoteka > Informacije.
  2. Kliknite Pretvori.

Gumb Pretvori

Oblici datoteka podržani u programu Excel

U programu Excel 2013 možete otvoriti i spremiti datoteke u sljedećim oblicima datoteke:Oblici datoteka programa Excel

Oblikovanje Nastavak Opis
Radna knjiga programa Excel .xlsx Zadani oblik datoteke koji se temelji na XML-u za Excel 2007-2013. Pohrana koda makronaredbi za Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ili listova makronaredbi za Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm) nije moguća.
Proračunska tablica oblika Strict Open XML .xlsx ISO strict verzija oblika datoteke radne knjige programa Excel (.xlsx).
Radna knjiga programa Excel (kod) .xlsm Oblik datoteke za programe Excel 2007-2013 koji se temelji na XML-u, uz omogućene makronaredbe. Pohranjuje kod VBA makronaredbi ili listove makronaredbi programa Excel 4.0 (.xlm).
Binarna radna knjiga programa Excel .xlsb Binarni oblik datoteke (BIFF12) za Excel 2007-2013.
Predložak .xltx Zadani oblik datoteke za predložak programa Excel za Excel 2007-2013. Nije moguća pohrana VBA makronaredbi ili listova makronaredbi programa Excel 4.0 (.xlm).
Predložak (kod) .xltm Oblik datoteke s omogućenim makronaredbama za predložak programa Excel 2007-2013. Pohranjuje kod VBA makronaredbi ili listove makronaredbi programa Excel 4.0 (.xlm).
Radna knjiga programa Excel 97 – Excel 2003 .xls Binarni oblik datoteke programa Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8).
Predložak programa Excel 97 – Excel 2003 .xlt Binarni oblik datoteke programa Excel 97 – Excel 2003 (BIFF8) za predložak programa Excel.
Radna knjiga programa Excel 5.0/95 .xls Binarni oblik datoteke programa Excel 5.0/95 (BIFF5).
XML proračunska tablica 2003 .xml Oblik datoteke XML proračunske tablice 2003 (XMLSS).
XML podaci .xml XML oblik podataka.
Dodatak za Excel .xlam Dodatni oblik temeljen na XML-u i s omogućenim makronaredbama za programe Excel 2007-2013. Dodatak je dodatni program koji je namijenjen za pokretanje dodatnog koda. Podržava upotrebu VBA projekata i listova makronaredbi programa Excel 4.0 (.xlm).
Dodatak za Excel 97 – 2003 .xla Dodatak za Excel 97-2003, dodatni program koji pokreće dodatni kod. Podržava korištenje VBA projekata.
Radna knjiga programa Excel 4.0 .xlw Oblik datoteke programa Excel 4.0 u kojem je moguće spremiti samo radne listove, listove grafikona i listove makronaredbi. U programu Excel 2013 u tom obliku možete otvoriti radnu knjigu, ali ne i spremiti neku datoteku programa Excel.

Oblici tekstnih datoteka

Oblikovanje Nastavak Opis
Oblikovani tekst (razgraničen razmakom) .prn Oblik programa Lotus razgraničen razmakom. Sprema samo aktivni list.
Tekst (razdvojen tabulatorima) .txt Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu tabulatorom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu Microsoft Windows i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
Tekst (Macintosh) .txt Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu tabulatorom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu Macintosh i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
Tekst (MS-DOS) .txt Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu tabulatorom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu MS-DOS i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
Unicode tekst .txt Sprema radnu knjigu kao Unicode tekst, standard kodiranja znakova koji je razvio konzorcij Unicode.
CSV (razdvojen zarezom) .csv Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu zarezom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu Windows i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
CSV (Macintosh) .csv Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu zarezom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu Macintosh i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
CSV (MS-DOS) .csv Sprema radnu knjigu kao tekstnu datoteku razdvojenu zarezom za upotrebu u drugom operacijskom sustavu MS-DOS i osigurava pravilnu interpretaciju znakova tabulatora, prijeloma redaka i drugih znakova. Sprema samo aktivni list.
DIF .dif Oblik za razmjenu podataka. Sprema samo aktivni list
SYLK .slk Oblik simboličke veze. Sprema samo aktivni list

 Napomena    Ako radnu knjigu spremate u nekom tekstnom obliku, sva se oblikovanja gube.

Drugi oblici datoteka

Oblikovanje Nastavak Opis
DBF 3, DBF 4 .dbf dBase III i IV. Datoteke u tom obliku možete otvoriti u programu Excel, ali ne možete spremiti datoteku programa Excel u obliku dBase.
Proračunska tablica u obliku OpenDocument .ods Proračunska tablica u obliku OpenDocument. Datoteke programa Excel 2010 možete spremiti tako da se mogu otvoriti u aplikacijama za proračunske tablice koje koriste oblik OpenDocument, npr. u aplikacijama Google Docs i OpenOffice.org Calc. U programu Excel 2010 proračunske tablice možete otvarati i u obliku .ods. Pri spremanju i otvaranju .ods datoteka može doći do gubitka oblikovanja.
PDF .pdf Oblik Portable Document Format (PDF). U tom obliku datoteke čuva se oblikovanje dokumenta i moguće je zajedničko korištenje datoteke. Ako se datoteka u obliku PDF prikazuje na internetu ili ispisuje, zadržava oblik koji ste joj namijenili. Podatke u datoteci nije moguće jednostavno izmijeniti. PDF je koristan i za dokumente koji se reproduciraju pomoću komercijalnih metoda tiska.
XPS dokument .xps Oblik XML Paper Specification (XPS). U tom obliku datoteke čuva se oblikovanje dokumenta i moguće je zajedničko korištenje datoteke. Ako se datoteka u obliku XPS prikazuje na internetu ili se ispisuje, zadržava oblik koji ste joj namijenili, a podatke u njoj nije jednostavno izmijeniti.

Oblici datoteka koji koriste međuspremnik

Ako ste podatke kopirali u međuspremnik u nekom od sljedećih oblika datoteka, možete ih zalijepiti u Excel pomoću naredbe Zalijepi ili Posebno lijepljenje (Polazno > Međuspremnik > Zalijepi).

Oblik Nastavak Identifikatori vrste za međuspremnik
Slika .wmf ili .emf

Slike u metadatoteci sustava Windows (WMF) ili poboljšani oblik metadatoteka sustava Windows (EMF).

 Napomena    Ako sliku metadatoteke sustava Windows kopirate iz nekog drugog programa, Microsoft Excel je lijepi kao sliku poboljšane metadatoteke (EMF).

Bitmapa .bmp Slike spremljene u obliku bitmape (BMP).
Oblici datoteke programa Microsoft Excel .xls Binarni oblici datoteke za Excel 5.0/95 (BIFF5), 97 – 2003 (BIFF8) i Excel 2013 (BIFF12).
SYLK .slk Oblik simboličke veze.
DIF .dif Oblik za razmjenu podataka.
Tekstni (tabulatorom razgraničen) oblik .txt Oblik teksta razgraničen tabulatorom.
CSV (razdvojen zarezom) .csv Oblik vrijednosti odvojenih zarezom.
Oblikovani tekst (razgraničen razmakom) .rtf Oblik obogaćenog teksta (RTF). Samo iz programa Excel.
Ugrađeni objekt .gif, .jpg, .doc, .xls ili .bmp Objekti programa Microsoft Excel, objekti pravilno registriranih programa koji podržavaju OLE 2.0 (OwnerLink) i slika ili neki drugi oblik prezentacije.
Povezani objekt .gif, .jpg, .doc, .xls ili .bmp OwnerLink, ObjectLink, veza, slika ili neki drugi oblik.
Crtežni objekt sustava Office .emf Oblik crtežnog objekta ili slika (oblik poboljšane metadatoteke sustava Windows, EMF) sustava Office.
Tekst .txt Prikaz teksta, OEM tekst.
Web-stranica koja se sastoji od jedne datoteke .mht, .mhtml Web-stranica koja se sastoji od jedne datoteke (MHT ili MHTML). U ovom obliku datoteke integriraju se umetnuta grafika, apleti, povezani dokumenti i druge podržane stavke navedene u dokumentu.
Web-stranica .htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

 Napomena    Kad kopirate tekst iz nekog drugog programa, Microsoft Excel ga lijepi u HTML obliku, neovisno o obliku izvornog teksta.

Oblici datoteka koji nisu podržani u programu Excel 2013

Sljedeći oblici datoteka više nisu podržani pa ne možete otvarati ni spremati datoteke u tim oblicima.

Da biste radili s podacima radne knjige u programu koji više nije podržan, probajte nešto od sljedećeg:

  • Pretražite web i pronađite tvrtke koje proizvode pretvarače za oblike datoteka koji nisu podržani u programu Excel.
  • Spremite radnu knjigu u drugi oblik datoteke koji je moguće otvoriti u drugom programu. Na primjer, spremite u XML proračunsku tablicu ili tekstni oblik datoteke koje drugi program možda podržava.
Oblik Nastavak Identifikatori vrste za međuspremnik
Grafikon programa Excel .xlc Oblici datoteka za Excel 2.0, 3.0 i 2.x
WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4 .wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks Oblici datoteka za Lotus 1-2-3 (sve verzije)
Microsoft Works .wks Oblici datoteka za Microsoft Works (sve verzije)
DBF 2 .dbf Oblik datoteke DBASE II
WQ1 .wq1 Oblik datoteke Quatro Pro za MS-DOS
WB1, WB3 .wb1, .wb3 Quattro Pro 5.0 i 7.0 za Windows.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2013