Stranica 28 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Poruka s privitkom šalje se s jednog računala na drugo.


Slanje i primanje privitaka u Outlooku 2007 jednako je lako kao što je bilo i prije   - a u nekim pogledima i lakše.

Što je lakše? Kada u privitku primite slike ili Microsoft Office datoteke, moći ćete koristiti Pretpreglednik privitaka da biste privitke pregledali u Outlookovu oknu čitanja. To vam može uštedjeti vrijeme. A ako vi šaljete slike, Vrpca će vam pomoći da ih pošaljete onako kako želite.

Stranica 28 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE