QUARTILE.EXC (funkcija QUARTILE.EXC)

Vraća kvartil skupa podataka na temelju vrijednosti percentila od 0..1, isključujući te dvije vrijednosti.

Sintaksa

QUARTILE.EXC(polje; kvart)

Sintaksa funkcije QUARTILE.EXC sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • Polje     Obavezno. Polje ili raspon ćelija brojčanih vrijednosti za koje želite vrijednost kvartila.
  • Kvart     Obavezno. Pokazuje koja se vrijednost vraća.

Napomene

  • Ako je argument polje prazan, QUARTILE.EXC vraća pogrešku #NUM!.
  • Ako kvart nije cijeli broj, skraćuje se.
  • Ako je kvart ≤ 0 ili kvart ≥ 4, QUARTILE.EXC vraća pogrešku #NUM!.
  • MIN, MEDIAN i MAX vraćaju istu vrijednost kao QUARTILE.EXC kada je kvart jednako 0 (nuli), 2 i 4.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App