Stranica 10 od 11PRETHODNOSLJEDEĆE

Prijelaz na Excel 2010

Riješite sljedeći test da biste bili sigurni da ste razumjeli gradivo. Vaši se odgovori ne objavljuju, a rezultati testova ne ocjenjuju.


Da biste pokrenuli brze tipke, učinit ćete sljedeće:

Pritisnut ćete tipku CTRL.

Pritisnut ćete tipku SHIFT.

Pritisnut ćete tipku ALT.

Pritisnut ćete tipku TAB.


Koje kartice na vrpci sadrže naredbe za osnovne funkcije kao što su SUM i AVG?

Kartice Polazno i Funkcije.

Kartice Umetanje i Podaci.

Alatna traka za brzi pristup i kartica Podaci.


Da biste prešli na prikaz Backstage, učinit ćete sljedeće:

Kliknut ćete karticu Polazno.

Kliknut ćete Backstage na kartici Prikaz.

Kliknut ćete karticu Datoteka.


Da biste datoteke programa Excel 2010 prikazali u programu Excel 2003, morate učiniti sljedeće:

Datoteke verzije 2010 nije moguće prikazati u verziji 2003. Potrebno ih je sve pretvoriti u oblik datoteke verzije 2010.

Preuzet ću i instalirati besplatne pretvornike.

Ne moram učiniti ništa. Jednostavno ću otvoriti datoteke.


Na kojoj je kartici moguće izvoditi matematičke operacije?

Na kartici Formule.

Na kartici Polazno.

Na bilo kojoj kartici.

Stranica 10 od 11PRETHODNOSLJEDEĆE