Promjena veličine i oblikovanje kontrole na radnom listu

Da biste stvorili obrazac radnog lista koji izgleda profesionalno, sve kontrole i svi objekti trebali bi biti dosljedno oblikovani i odgovarajuće veličine.

Što želite učiniti?


Promjena veličine kontrole

Veličinu kontrole možete promijeniti povlačenjem držača za promjenu veličine ili unošenjem mjera u dijaloški okvir Oblikuj kontrolu.

 1. Ako su jedna ili više kontrola ActiveX kontrole:
  1. Provjerite je li dostupna kartica Razvoj.

PokažiAktivirajte prikaz kartice Razvoj

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim kliknite Mogućnosti Excela.
 1. U kategoriji Popularno u odjeljku Glavne postavke u radu s programom Excel potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 Napomena   Vrpca je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent.

 1. Provjerite jeste li u dizajnerskom načinu. Na kartici Razvoj u grupi Kontrole uključite Dizajnerski način Slika gumba.
 1. Odaberite kontrolu čiju veličinu želite promijeniti.

Dodatne informacije potražite u članku Odabir ili poništavanje odabira kontrola na radnom listu.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

Promjena veličine pomoću držača za promjenu veličine    

 1. Pokazivač miša postavite na jedan od držača za promjenu veličine (držač za promjenu veličine: Jedan od malih kružića ili kvadratića koji se pojavljuju na uglovima i stranama označenog objekta. Povlačite te držače da biste promijenili veličinu objekta.).

Objekt s držačima za odabir

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
 • Za povećavanje ili smanjivanje veličine u jednom smjeru ili u više smjerova povlačite miš od sredine ili prema njoj.
 • Za zadržavanje središta kontrole na istom mjestu tijekom povlačenja držite pritisnutu tipku CTRL.
 • Za zadržavanje proporcija kontrole tijekom povlačenja držite pritisnutu tipku SHIFT.
 • Za zadržavanje proporcija i položaja središta kontrole tijekom povlačenja držite pritisnute tipke CTRL i SHIFT.
 1. Pustite tipku miša, a zatim tipke CTRL ili SHIFT.

Promjena veličine unošenjem mjera    

 1. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj kontrolu.
 2. Na kartici Veličina unesite vrijednosti za visinu i širinu kontrole ili klikajte strelice gore ili dolje da biste mijenjali visinu i širinu.
 3. Za zadržavanje proporcija kontrole potvrdite okvir Zaključaj razmjer proporcija.

 Napomena   Gumb Vrati izvorno (za ponovno postavljanje izvorne visine i širine), tekstni okvir Zakretanje i potvrdni okvir U odnosu na izvornu veličinu slike nisu dostupni.

Vrh stranice Vrh stranice

Oblikovanje ActiveX kontrole

 1. Ako su jedna ili više kontrola ActiveX kontrole:
  1. Provjerite je li dostupna kartica Razvoj.

PokažiAktivirajte prikaz kartice Razvoj

 1. Kliknite Gumb Microsoft Officea Slika gumba, a zatim kliknite Mogućnosti Excela.
 1. U kategoriji Popularno u odjeljku Glavne postavke u radu s programom Excel potvrdite okvir Na vrpci prikaži karticu Razvoj, a zatim kliknite U redu.

 Napomena   Vrpca je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent.

 1. Provjerite jeste li u dizajnerskom načinu. Na kartici Razvoj u grupi Kontrole uključite Dizajnerski način Slika gumba.
 1. Odaberite kontrolu koju želite oblikovati.

Dodatne informacije potražite u članku Odabir ili poništavanje odabira kontrola na radnom listu.

 1. Da biste postavili svojstva oblikovanja kontrole, na kartici Razvoj u grupi Kontrole kliknite Svojstva Slika gumba.

 Savjet   Možete i kliknuti kontrolu desnom tipkom miša, a zatim kliknuti Svojstva.

Prikazat će se dijaloški okvir Svojstva. Detaljne informacije o svakom od svojstava oblikovanja možete dobiti tako da odaberete željeno svojstvo, a zatim pritisnete tipku F1 da bi se prikazala tema iz Pomoći za Visual Basic (pomoć za Visual Basic: Ako želite dobiti pomoć za Visual Basic, na izborniku Alati pokažite na Makronaredba, a zatim kliknite Visual Basic Editor. Na izborniku Pomoć kliknite Pomoć za Microsoft Visual Basic.). Možete i upisati naziv svojstva u okvir Pretraži u sklopu pomoći za Visual Basic. U sljedećem su odjeljku sažeta dostupna svojstva oblikovanja.

Sažetak svojstava oblikovanja

 Napomena   Svaka od ActiveX kontrola ima drugačiji podskup sačinjen od ovih svojstava oblikovanja.

Ako želite odrediti Koristite svojstvo
Boju prednjeg plana. ForeColor (obrazac)
Boju podloge. BackColor (obrazac)
Stil podloge (prozirna ili neprozirna). BackStyle (obrazac)
Boju obruba. BorderColor (obrazac)
Vrstu obruba (bez obruba ili jedna linija). BorderStyle (obrazac)
Ima li kontrola sjenu. Shadow (Excel)
Vizualni dojam obruba (ravan, podignut, udubljen, urezan ili izbočen). SpecialEffect (obrazac)

Vrh stranice Vrh stranice

Oblikovanje boja i linija potvrdnog okvira kontrole obrasca ili gumba mogućnosti

 1. Odaberite kontrolu koju želite oblikovati.

Dodatne informacije potražite u članku Odabir ili poništavanje odabira kontrola na radnom listu.

 1. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj kontrolu.
 2. Na kartici Boje i crte učinite jedno od sljedećeg:
  • Za promjenu boje odaberite boju iz okvira popisa Boja.
  • Za veći izbor boja, stvaranje vlastitih boja ili prilagođavanje prozirnosti kliknite Više boja.
  • Za prilagodbu tonskih prijelaza, teksture i uzorka ili dodavanje slike kliknite Efekti ispune.

Vrh stranice Vrh stranice

Oblikovanje fonta, margina i poravnanja gumba kontrole obrasca

 1. Odaberite kontrolu koju želite oblikovati.

Dodatne informacije potražite u članku Odabir ili poništavanje odabira kontrola na radnom listu.

 1. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj kontrolu.
 2. Na kartici Font odaberite vrstu, stil i veličinu fonta te ostale opcije oblikovanja odabranog teksta.

Kao vrijednosti Veličina možete upisati bilo koji broj između 1 i 1638. Veličine dostupne na popisu Veličina ovise o odabranom fontu i aktivnom pisaču. Potvrdite okvir Obični font za ponovno postavljanje fonta, stila fonta, veličine i efekata na (zadani) stil Obično.

 1. Kliknite U redu.
 2. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj kontrolu.
 3. Na kartici Poravnanje odaberite željene mogućnosti poravnanja, smjera i usmjerenja teksta, a zatim kliknite U redu.
 4. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikuj kontrolu.
 5. Na kartici Margine odaberite željene mogućnosti unutarnje margine, a zatim kliknite U redu.

Vrh stranice Vrh stranice

Oblikovanje kontrole obrasca za trodimenzionalni prikaz

 Napomena   Budući da se kontrola natpisa obrasca ne može oblikovati tako da ostavlja dojam trodimenzionalnog sjenčanja, a kontrola gumba obrasca može se prikazati samo takvim sjenčanjem, potvrdni okvir 3D sjenčanje nije dostupan ni za jednu od tih kontrola u dijaloškom okviru Oblikuj kontrolu.

 1. Odaberite kontrolu koju želite oblikovati.

Dodatne informacije potražite u članku Odabir ili poništavanje odabira kontrola na radnom listu.

 1. Kliknite odabir desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikovanje kontrole.
 2. Na kartici Kontrola kliknite 3D sjenčanje.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2007