Stranica 19 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Prikaz naredbe Skrivena kopija na kartici Mogućnosti


Ako radije unosite adrese izravno u okvire Prima i Kopija, vjerojatno će vas zanimati i da biste mogli prikazati polje Skrivena kopija tako da i tu možete unijeti imena. (Skrivenu kopiju možete koristiti da biste slali poruke ne otkrivajući imena primatelja jedne drugima  - to je jedan od načina da poštujete privatnost osoba kojima šaljete e-poruke.)

Pokazali smo vam mjesto naredbe Prikaži Skrivenu kopiju na slici. Kao što možete vidjeti, pronaći ćete je na kartici Mogućnosti.

Savjet    Kao što ste naučili u prvoj vježbi lekcije, polje Skrivena kopija možete sakriti ili prikazati prema potrebi dodaju gumb Prikaži Skrivenu kopiju na Alatnu traku za brz pristup.

Stranica 19 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE