Stranica 3 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Vrpca u novoj poruci e-pošte

Nova poruka e-pošte. Vrpca je na vrhu prozora.

Vrpca je vidljiva svaki puta kad stvarate ili uređujete nešto u Outlooku. Točnije, Vrpcu ćete susresti kada stvarate ili uređujete poruke e-pošte, stavke u kalendaru, kontakte, zadatke ili unose u dnevnik.

Zašto smo se prebacili na novi sustav? Puno smo proučavali načine na koji ljudi koriste naredbe u Outlooku. Na osnovu istraživanja neke smo naredbe učinili uočljivijima i organizirali uobičajene naredbe tako da se prikazuju i grupiraju na način da ih je lako pronaći i koristiti.

Napomena     Ako ste koristili Microsoft Office Word 2007, već ste se susreli s Vrpcom za Outlookove poruke. Budući da je Outlookov uređivač zasnovan na Wordu 2007, mnoge naredbe i mogućnosti dostupne u Wordu, dostupne su vam i prilikom stvaranja poruka u Outlooku.

Stranica 3 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE