Otključavanje određenih područja zaštićenog radnog lista

Kada zaštitite radni list, sve su ćelije prema zadanim postavkama zaključane, što znači da ih nije moguće uređivati. Da biste omogućili uređivanje ćelija i ostavili tek neke ćelije zaključanima, možete ih otključati i potom zaključati samo specifične ćelije i raspone prije no što zaštitite radni list. Određenim korisnicima možete omogućiti i uređivanje specifičnih raspona u zaštićenom radnom listu.

Što želite učiniti?


Zaključavanje određenih ćelija i raspona u zaštićenom radnom listu

 1. Ako je radni list zaštićen, učinite sljedeće:
  1. Na kartici Pregled u grupi Promjene kliknite Ukloni zaštitu lista.

Slika trake programa Excel

 Napomena   Zaštiti list se mijenja u Ukloni zaštitu lista ako ja radni list zaštićen.

 1. Ako računalo to od vas zatraži, unesite lozinku kako biste uklonili zaštitu radnog lista.
 1. Odaberite cijeli radni list klikom na gumb Odaberi sve.

Slika gumba

 1. Na kartici Početna stranica, u grupi Font pritisnite pokretač dijaloškog okvira Oblikovanje fonta ćelije Slika gumba.

Slika trake programa Excel

Tipkovni prečac  Također, možete pritisnuti i CTRL+SHIFT+F ili CTRL+1.

 1. Na kartici Zaštita očistite potvrdni okvir Zaključano i zatim pritisnite U redu.

 Napomena   Time ćete otključati sve ćelije na radnom listu kada zaštitite radni list.

 1. U radnom listu odaberite samo ćelije koje želite zaključati.
 2. Na kartici Polazno, u grupi Font, kliknite pokretač dijaloškog okvira slika gumba pored odjeljka Font.

Tipkovni prečac  Također, možete pritisnuti i CTRL+SHIFT+F ili CTRL+1.

 1. Na kartici Zaštita odaberite potvrdni okvir Zaključano i zatim pritisnite U redu.
 2. Na kartici Pregled u grupiPromjene kliknite Zaštiti list.

Slika trake programa Excel

 1. Na popisu Dopusti svim korisnicima ovog radnog lista da odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

PokažiDodatne informacije o elementima radnog lista

Elementi radnog lista

Isključite ovaj potvrdni okvir Da biste spriječili korisnike u sljedećem
Biranje zaključanih ćelija Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je uključen potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnicima je dopušteno odabiranje zaključanih ćelija.
Biranje nezaključanih ćelija Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je isključen potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici mogu odabrati nezaključane ćelije, a za pomicanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu mogu pritisnuti tipku TAB.
Oblikovanje ćelija Mijenjanje mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste primijenili uvjetno oblikovanje prije nego što ste zaštitili radni list, oblikovanje će se i dalje mijenjati kada korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.
Oblikovanje stupaca Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, uključujući mijenjanje širine stupaca ili skrivanje stupaca (kartica Početna stranica, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).
Oblikovanje redaka Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, uključujući mijenjanje širine redaka ili skrivanje redaka (kartica Početna stranica, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).
Umetanje stupaca Umetanje stupaca.
Umetanje redaka Umetanje redaka.
Umetanje hiperveza Umetanje novih hiperveza čak i u nezaključanim ćelijama.
Brisanje stupaca

Brisanje stupaca.

 Napomena   Ako je mogućnost Brisanje stupaca zaštićeno, a Umetanje stupaca nije, korisnik može umetati stupce koje ne može izbrisati.

Brisanje redaka

Brisanje redaka.

 Napomena   Ako je mogućnost Brisanje redaka zaštićeno, a Umetanje redaka nije, korisnik može umetati retke koje ne može izbrisati.

Sortiranje

Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

 Napomena   Neovisno o ovoj postavci, korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu.

Korištenje automatskog filtra

Korištenje padajućih strelica za mijenjanje filtra na rasponima kada su primijenjeni automatski filtri.

 Napomena   Neovisno o ovoj postavci, korisnici ne mogu primijeniti automatske filtrire zaštićenom radnom listu.

Korištenje izvješća zaokretne tablice Oblikovanje, mijenjanje izgleda, osvježavanje ili bilo kakvu drugu izmjenu izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.
Uređivanje objekata

Učinite nešto od sljedećeg:

 1. Mijenjanje grafičkih objekata, uključujući mape, uložene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije nego što ste zaštitili radni list. Ako, na primjer, radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, moći ćete kliknuti gumb i pokrenuti makronaredbu, ali gumb nećete moći izbrisati.
 2. Bilo kakve promjene, npr. oblikovanje uloženog grafikona. Grafikon se nastavlja ažurirati kada promijenite njegove izvorne podatke.
 3. Dodavanje ili uređivanje komentara.
Uređivanje scenarija Prikazivanje scenarija koje ste sakrili, mijenjanje scenarija za koje ste spriječili promjene i brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u promjenjivim ćelijama, ako one nisu zaštićene i dodavati nove scenarije.

Elementi lista grafikona

Odaberite ovaj potvrdni okvir Da biste korisnike spriječili da
Sadržaj Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.
Objekti Mijenjanje grafičkih objekata – uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole – osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.
 1. U okvir Lozinka za uklanjanje zaštite lista upišite lozinku za list i kliknite U redu, a potom ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

 Napomene 

 • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.
 • Svakako odaberite lozinku koju je jednostavno zapamtiti jer ako je izgubite, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima na radnom listu.

Vrh stranice Vrh stranice

Omogućavanje određenim korisnicima uređivanja raspona u zaštićenom radnom listu

 Važno   Da biste određenim korisnicima dali dozvolu za uređivanje raspona u zaštićenom radnom listu, na svojem računalu morate imati sustav Microsoft Windows XP ili noviji, a računalo se mora nalaziti u domeni. Umjesto korištenja dozvola za koje je potrebna domena, možete odrediti i lozinku za raspon.

 1. Odaberite radni list koji želite zaštititi.
 2. Na kartici Pregled, u grupi Promjene pritisnite Omogući korisnicima uređivanje raspona.

Slika trake programa Excel

 Napomena   Ova naredba je dostupna samo ako radni list nije zaštićen.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Za dodavanje novog raspona koji se može uređivati pritisnite Novo.
  • Za promjenu postojećeg raspona koji se može uređivati odaberite okvir Rasponi otključani lozinkom kad je list zaštićen i zatim pritisnite Izmijeni.
  • Za brisanje raspona koji se može uređivati odaberite okvir Rasponi otključani lozinkom kad je list zaštićen i zatim pritisnite Izbriši.
 2. U okvir Naslov upišite naziv raspona koji želite otključati.
 3. U okvir Odnosi se na ćelije upišite znak jednakosti (=), i zatim upišite referencu raspona koji želite otključati.

 Savjet   Možete pritisnuti i gumb Sažmi dijalog, odabrati raspon u radnom listu i ponovno pritisnuti gumb Sažmi dijalog za povratak u dijaloški okvir.

 1. Za pristup putem lozinke u okvir Lozinka raspona upišite lozinku koja omogućuje pristup rasponu.

 Napomena   Navođenje lozinke nije obavezno ako namjeravate koristiti dozvole za pristup. Ako koristite lozinku, moći ćete vidjeti korisničke vjerodajnice bilo koje ovlaštene osobe koja uredi raspon.

 1. Za dozvole za pristup kliknite Dozvole, a potom Dodaj.
 2. U okvir Upišite nazive objekata za odabir (primjeri) upišite imena korisnika kojima želite dopustiti uređivanje raspona.

 Savjet   Za prikaz načina unosa korisničkih imena pritisnite primjeri. Za provjeru točnosti naziva pritisnite Provjeri nazive.

 1. Kliknite U redu.
 2. Da biste odredili vrstu dozvole za korisnike koje ste odabrali, u okviru Dozvole odaberite ili poništite potvrdne okvire Dopusti ili Nemoj dopustiti, a potom kliknite Primijeni.
 3. Dvaput kliknite U redu.

 Savjet   Ako računalo to od vas zatraži, upišite lozinku koju ste odredili.

 1. U dijaloškom okviru Omogući korisnicima uređivanje raspona pritisnite Zaštiti list.
 2. Na popisu Dopusti svim korisnicima ovog radnog lista da odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

PokažiDodatne informacije o elementima radnog lista

Elementi radnog lista

Isključite ovaj potvrdni okvir Da biste spriječili korisnike u sljedećem
Biranje zaključanih ćelija Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je uključen potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnicima je dopušteno odabiranje zaključanih ćelija.
Biranje nezaključanih ćelija Pomicanje pokazivača na ćelije za koje je isključen potvrdni okvir Zaključano na kartici Zaštita dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija. Po zadanom korisnici mogu odabrati nezaključane ćelije, a za pomicanje između nezaključanih ćelija na zaštićenom radnom listu mogu pritisnuti tipku TAB.
Oblikovanje ćelija Mijenjanje mogućnosti u dijaloškim okvirima Oblikovanje ćelija ili Uvjetno oblikovanje. Ako ste primijenili uvjetno oblikovanje prije nego što ste zaštitili radni list, oblikovanje će se i dalje mijenjati kada korisnik unese vrijednost koja zadovoljava neki drugi uvjet.
Oblikovanje stupaca Korištenje naredbi za oblikovanje stupaca, uključujući mijenjanje širine stupaca ili skrivanje stupaca (kartica Početna stranica, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).
Oblikovanje redaka Korištenje naredbi za oblikovanje redaka, uključujući mijenjanje širine redaka ili skrivanje redaka (kartica Početna stranica, grupa Ćelije, gumb Oblikovanje).
Umetanje stupaca Umetanje stupaca.
Umetanje redaka Umetanje redaka.
Umetanje hiperveza Umetanje novih hiperveza čak i u nezaključanim ćelijama.
Brisanje stupaca

Brisanje stupaca.

 Napomena   Ako je mogućnost Brisanje stupaca zaštićeno, a Umetanje stupaca nije, korisnik može umetati stupce koje ne može izbrisati.

Brisanje redaka

Brisanje redaka.

 Napomena   Ako je mogućnost Brisanje redaka zaštićeno, a Umetanje redaka nije, korisnik može umetati retke koje ne može izbrisati.

Sortiranje

Korištenje naredbi za sortiranje podataka (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

 Napomena   Neovisno o ovoj postavci, korisnici ne mogu sortirati raspone koji sadrže zaključane ćelije na zaštićenom radnom listu.

Korištenje automatskog filtra

Korištenje padajućih strelica za mijenjanje filtra na rasponima kada su primijenjeni automatski filtri.

 Napomena   Neovisno o ovoj postavci, korisnici ne mogu primijeniti automatske filtrire zaštićenom radnom listu.

Korištenje izvješća zaokretne tablice Oblikovanje, mijenjanje izgleda, osvježavanje ili bilo kakvu drugu izmjenu izvješća zaokretne tablice ili stvaranje novih izvješća.
Uređivanje objekata

Učinite nešto od sljedećeg:

 1. Mijenjanje grafičkih objekata, uključujući mape, uložene grafikone, oblike, tekstne okvire i kontrole koje niste otključali prije nego što ste zaštitili radni list. Ako, na primjer, radni list sadrži gumb koji pokreće makronaredbu, moći ćete kliknuti gumb i pokrenuti makronaredbu, ali gumb nećete moći izbrisati.
 2. Bilo kakve promjene, npr. oblikovanje uloženog grafikona. Grafikon se nastavlja ažurirati kada promijenite njegove izvorne podatke.
 3. Dodavanje ili uređivanje komentara.
Uređivanje scenarija Prikazivanje scenarija koje ste sakrili, mijenjanje scenarija za koje ste spriječili promjene i brisanje tih scenarija. Korisnici mogu mijenjati vrijednosti u promjenjivim ćelijama, ako one nisu zaštićene i dodavati nove scenarije.

Elementi lista grafikona

Odaberite ovaj potvrdni okvir Da biste korisnike spriječili da
Sadržaj Mijenjanje stavki koje su dio grafikona, poput nizova podataka, osi i legendi. Na grafikonu će se i dalje odražavati promjene koje unesete u izvorišne podatke.
Objekti Mijenjanje grafičkih objekata – uključujući oblike, tekstne okvire i kontrole – osim ako ne otključate objekte prije no što zaštitite list grafikona.
 1. U okviru Lozinka za uklanjanje zaštite lista unesite lozinku, pritisnite U redu i zatim ponovno upišite lozinku kako biste je potvrdili.

 Napomene 

 • Lozinka nije obavezna. Ako ne upišete lozinku, bilo koji korisnik može ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.
 • Odaberite lozinku koju ćete lako zapamtiti jer izgubite li lozinku, nećete moći pristupiti zaštićenim elementima na radnom listu.

 Napomene 

 • Pripada li ćelija jednom ili više raspona, korisnici koji imaju dozvolu za uređivanje bilo kojeg od tih raspona moći će urediti ćeliju.
 • Pokuša li korisnik urediti više ćelija odjednom, a ima dozvolu za uređivanje samo nekih od tih ćelija, od njega će se zatražiti da odabere i uredi ćelije jednu po jednu.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2007