Stranica 12 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE

Ukorak s Outlookom 2007

Traka Zadaci


Smještena na krajnjoj desnoj strani prozora, traka Zadaci vidljiva je gdje god se u Outlooku nalazili (odnosno, vidljiva je iz Pošte, Kalendara, Kontakata itd.). Traka Zadaci postoji zato da biste ostali u tijeku sa zakazanim zadacima i obvezama. Imat ćete priliku raditi s trakom Zadaci u praksi. Na slici smo naznačili neke njene ključne elemente:

Oblačić 1 Datumski navigator
Oblačić 2 Rezervirani kalendarski unosi
Oblačić 3 Mjesto za unošenje novih zadataka tipkanjem.
Oblačić 4 Vaš popis zadataka.
Stranica 12 od 36PRETHODNOSLJEDEĆE