Nove funkcije u programu Excel 2013

 Važno   Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Na popisu u nastavku kliknite bilo koji naziv funkcije da biste vidjeli detaljnu pomoć za tu funkciju.

Naziv funkcije Vrsta i opis
Funkcija ACOT Matematika i trigonometrija:   Vraća arkus-kotangens broja.
Funkcija ACOTH Matematika i trigonometrija:   Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.
Funkcija ARABIC Matematika i trigonometrija:   Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.
Funkcija BASE Matematika i trigonometrija:    pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).
Funkcija BINOM.DIST.RANGE Statistika:    vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.
Funkcija BITAND Inženjering:   vraća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.
Funkcija BITLSHIFT Inženjering:   vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova.
Funkcija BITOR Inženjering:   vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.
Funkcija BITRSHIFT Inženjering:   vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova.
Funkcija BITXOR Inženjering:   vraća bitovni operator "Exclusive Or" dvaju brojeva.
Funkcija CEILING.MATH Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti.
Funkcija COMBINA Matematika i trigonometrija:   
prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.
Funkcija COT Matematika i trigonometrija:   Vraća hiperbolni kosinus broja.
Funkcija COTH Matematika i trigonometrija:   vraća kotangens kuta.
Funkcija CSC Matematika i trigonometrija:   Vraća kosekantu kuta.
Funkcija CSCH Matematika i trigonometrija:   vraća hiperbolnu kosekantu kuta.
Funkcija DAYS Datum i vrijeme:   vraća broj dana između dvaju datuma.
Funkcija DECIMAL Matematika i trigonometrija:   Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.
Funkcija ENCODEURL Web:   vraća niz kodiran URL-om
Funkcija FILTERXML Web:   vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath
Funkcija FLOOR.MATH Matematika i trigonometrija:   Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj ili na najbliži značajni višekratnik.
Funkcija FORMULATEXT Traženje i referenca:   Vraća formulu dane reference kao tekst.
Funkcija GAMMA Statistika:   Vraća vrijednost funkcije Gamma.
Funkcija GAUSS Statistika:    vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.
Funkcija IFNA Logika:   Vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.
Funkcija IMCOSH Inženjering:    vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.
Funkcija IMCOT Inženjering:   vraća kotangens kompleksnog broja.
Funkcija IMCSC Inženjering:   Vraća kosekantu kompleksnog broja.
Funkcija IMCSCH Inženjering:   Vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.
Funkcija IMSEC Inženjering:   vraća sekantu kompleksnog broja.
Funkcija IMSECH Inženjering:   vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.
Funkcija IMSINH Inženjering:   vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.
Funkcija IMTAN Inženjering:   vraća kotangens kompleksnog broja.
Funkcija ISFORMULA Informacija:   Vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.
Funkcija ISOWEEKNUM Datum i vrijeme:   Vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.
Funkcija MUNIT Matematika i trigonometrija:   Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.
Funkcija NUMBERVALUE Tekst:    pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.
Funkcija PDURATION Financije:   Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.
Funkcija PERMUTATIONA Statistika:   Vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.
Funkcija PHI Statistika:   Vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.
Funkcija RRI Financije:   vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.
Funkcija SEC Matematika i trigonometrija:   Vraća sekantu kuta.
Funkcija SECH Matematika i trigonometrija:   Vraća hiperbolnu sekantu kuta.
Funkcija SHEET Informacije:   Vraća broj lista za referentni list.
Funkcija SHEETS Informacije:   Vraća broj listova u referenci.
Funkcija SKEW.P Statistika:   Vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.
Funkcija UNICHAR Tekst:   Vraća Unicode znak koji poziva dana numerička vrijednost.
Funkcija UNICODE Tekst:   Vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.
Funkcija WEBSERVICE Web:   vraća podatke iz web-servisa.
Funkcija XOR Logika:   Vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2013