NORMDIST (funkcija NORMDIST)

Prikazuje normalnu razdiobu za navedenu srednju vrijednost i standardnu devijaciju. Ova funkcija ima vrlo široko područje primjene u statistici, uključujući testiranje pretpostavke.

 Važno   Ta je funkcija zamijenjena jednom ili više novih funkcija koje omogućuju veću točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu namjenu. Ona je i dalje kompatibilna sa starijim verzijama Excela. No ako vam je potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, koristite nove funkcije jer su funkcionalnije.

Dodatne informacije o novoj funkciji potražite u članku Funkcija NORM.DIST.

Sintaksa

NORMDIST(x;srednja;standardna_dev;kumulativna)

Sintaksa funkcije NORMDIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • X     Obavezno. Vrijednost za koju tražite raspodjelu.
 • Srednja     Obavezno. Aritmetička sredina raspodjele.
 • Standardna_dev     Obavezno. Standardna devijacija raspodjele.
 • Kumulativna     Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako kumulativno ima vrijednost TRUE, NORMDIST vraća kumulativnu funkciju raspodjele; ako ima vrijednost FALSE, vraća diskretnu funkciju vjerojatnosti.

Napomene

 • Ako argument srednja ili standardna_dev nije broj, NORMDIST prikazuje vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je standardna_dev ≤ 0, NORMDIST prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako je srednja = 0, standardna_dev = 1, i kumulativna = TRUE, NORMDIST prikazuje vrijednost standardne normalne raspodjele, NORMSDIST.
 • Jednadžba funkcije gustoće normalne razdiobe (kada je kumulativna = FALSE) je:

Jednadžba

 • Kada je kumulativna = TRUE, formula je integral zadane formule od minus beskonačno do x.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći

Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.

Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Podaci Opis
42 Vrijednost za koju se traži razdioba
40 Aritmetička sredina razdiobe
1,5 Standardna devijacija razdiobe
Formula Opis (rezultat)
=NORMDIST(A2;A3;A4;TRUE) Kumulativna funkcija razdiobe za gornje vrijednosti (0,908789)
=NORMDIST(A2;A3;A4;FALSE) Funkcija vjerojatnosti mase za gornje vrijednosti (0,10934005)

 Napomena    Vrijednost rezultata ovisi o broju decimalnih mjesta koja se koriste za oblik broja u ćeliji koja sadrži formulu.

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke