NEGBINOM.DIST (funkcija NEGBINOM.DIST)

Vraća negativnu binomnu razdiobu, vjerojatnost da će se broj_n neuspjeha dogoditi prije broj_u uspjeha, pri čemu je vjerojatnost uspjeha vjerojatnost_u.

Ova je funkcija slična binomnoj razdiobi, osim što je broj uspjeha fiksan, a broj pokušaja je varijabilan. Kao i kod binomne razdiobe, pretpostavlja se da su pokušaji nezavisni.

Na primjer, trebate pronaći 10 ljudi s izvrsnim refleksima, a znate da je vjerojatnost da kandidat zadovoljava te uvjete 0,3. Funkcija NEGBINOM.DIST računa vjerojatnost da ćete isprobati određen broj kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete dok ne nađete svih 10 koji zadovoljavaju.

Sintaksa

NEGBINOM.DIST(broj_n;broj_u;vjerojatnost_u;kumulativna)

Sintaksa funkcije NEGBINOM.DIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Broj_n     Obavezno. Broj neuspjeha.
 • Broj_u     Obavezno. Broj potrebnih uspjeha (prag).
 • Vjerojatnost_u     Obavezno. Vjerojatnost uspjeha.
 • Kumulativna     Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako argument kumulativna ima vrijednost TRUE, NEGBINOM.DIST vraća kumulativnu funkciju razdiobe; ako ima vrijednost FALSE, vraća diskretnu funkciju vjerojatnosti.

Napomene

 • Argumentima broj_n i broj_u odbacuju se decimale da bi postali cijeli brojevi.
 • Ako neki argument nije broj, NEGBINOM.DIST vraća pogrešku #VALUE!.
 • Ako je vjerojatnost_u < 0 ili vjerojatnost > 1, NEGBINOM.DIST vraća pogrešku #NUM!.
 • Ako je broj_n < 0 ili broj_u < 1, NEGBINOM.DIST vraća pogrešku #NUM!.
 • Jednadžba negativne binomne razdiobe:

Jednadžba

gdje je:

x je broj_n, r je broj_u, a p je vjerojatnost_u.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Podaci Opis
10 Broj neuspjeha
5 Najmanji potreban broj uspjeha
0,25 Vjerojatnost uspjeha
Formula Opis (rezultat)
=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;TRUE) Kumulativna negativna binomna razdioba za gornje uvjete (0,313514)
=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE) Vjerojatnost negativne binomne razdiobe za gornje uvjete (0,055049)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke