MODE.SNGL (funkcija MODE.SNGL)

Vraća vrijednost koja se najčešće javlja, odnosno ponavlja u zadanom polju ili rasponu podataka.

Sintaksa

MODE.SNGL(broj1;[broj2];...])

Sintaksa funkcije MODE.SNGL sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Broj1     Obavezno. Prvi argument za koji želite izračunati mod.
 • Broj2;...     Nije obavezno. Od 2 do 254 argumenata za koje izračunavate mod. Umjesto argumenata odvojenih zarezima možete koristiti i jedno polje vrijednosti ili referencu na polje vrijednosti.

Primjedbe

 • Argumenti mogu biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.
 • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
 • Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške.
 • Ako zadani skup podataka ne sadrži duplicirane točke podataka, MODE.SNGL vraća pogrešku #N/A.

 Napomena   Pomoću funkcije MODE.SNGL određuje mjeru centralne tendencije koja predstavlja mjesto u sredini grupe brojeva u statističkoj raspodjeli. Tri najčešće mjere centralne tendencije jesu:

 • Prosjek     je aritmetička sredina, a računa se zbrajanjem vrijednosti članova grupe i dijeljenjem zbroja s brojem članova grupe. Na primjer, prosjek grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podijeljeno sa 6, što daje 5.
 • Medijan     je vrijednost u sredini grupe brojeva; odnosno, pola brojeva u grupi ima vrijednost veću od medijana, a pola brojeva u grupi ima vrijednost manju od medijana. Na primjer, medijan grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 4.
 • Mod     je broj koji se najčešće pojavljuje u grupi brojeva. Na primjer, mod grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 3.

Kad je raspodjela brojeva u grupi ravnomjerna, ove tri mjere srednjih vrijednosti daju isti rezultat. Kad raspodjela brojeva u grupi nije ravnomjerna, njihovi rezultati mogu biti različiti.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8

9
A
Podaci
5,6
4
4
3
2
4
Formula Opis (rezultat)
=MODE.SNGL(A2:A7) Mod ili broj koji se najčešće ponavlja (4)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App