LOGNORM.DIST (funkcija LOGNORM.DIST)

Vraća normalnu logaritamsku razdiobu od x, pri čemu je ln(x) normalno raspodijeljen s argumentima srednja i standardna_dev.

Koristite tu funkciju da biste analizirali podatke koji su pretvoreni u logaritme.

Sintaksa

LOGNORM.DIST(x;srednja;standardna_dev;kumulativna)

Sintaksa funkcije LOGNORM.DIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • X     Obavezno. Vrijednost na kojoj se izračunava funkcija.
 • Srednja     Obavezno. Srednja vrijednost od ln(x).
 • Standardna_dev     Obavezno. Standardna devijacija od ln(x).
 • Kumulativna     Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako argument kumulativna ima vrijednost TRUE, LOGNORM.DIST vraća kumulativnu funkciju razdiobe, a ako ima vrijednost FALSE, vraća diskretnu funkciju vjerojatnosti.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, LOGNORM.DIST vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je x ≤ 0 ili standardna_dev ≤ 0, LOGNORM.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • jednadžba za kumulativnu normalnu logaritamsku razdiobu je:

LOGNORM.DIST(x;µ;o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5

6

7
A B
Podaci Opis
4 Vrijednost na kojoj treba procijeniti funkciju (x)
3,5 Srednja vrijednost od ln(x)
1,2 Standardna devijacija od ln(x)
Formula Opis (rezultat)
=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE) Kumulativna logaritamska normalna razdioba na broju 4 uz gornje vrijednosti (0,039084)
=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE) Logaritamska normalna razdioba vjerojatnosti na broju 4 uz gornje vrijednosti (0,017618)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App