Kako koristiti XML u Excelu 2003

Odnosi se na
Microsoft Office Excel 2003

 Napomena   U ovom se članku podrazumijeva osnovno znanje o XML-u (Extensible Markup Language). Želite li saznati više osnovnih informacija, pogledajte Upravljanje XML podacima u programu Microsoft Office Professional Edition 2003.

Jedna od najnaprednijih značajki programa Microsoft Office Excel 2003 jest ona koju zapravo ne možete vidjeti: podrška za korisnički definirane XML sheme. To znači da svojim radnim knjigama možete dodati XML sheme (shema je samo struktura) i podatke, bez obzira odakle XML potječe. Excel za vas automatizira većinu postupaka. Sve što trebate napraviti jest otvoriti datoteku i odlučiti kako želite koristiti podatke.

Možete:

 • Gledati podatke na XML popisu     Koristite se ovom mogućnosti kada sve svoje podatke želite vidjeti na jednom popisu. Popisi se ponašaju kao povezujuće jedinice. Ako vam je tako lakše, razmišljajte o njima kao o radnim listovima u okviru većih radnih listova. Podacima s popisa možete upravljati na popisu koji je odvojen od okolnog radnog lista. Na primjer, podatke možete sortirati, razmještati retke te, uz neka ograničenja, stupce s popisa razmještati, a da pri tome ne utječete na okolne ćelije.
 • Gledati podatke iz radne knjige koja je samo za čitanje     Koristite se ovom mogućnosti kada vi ili netko drugi morate pogledati podatke u datoteci, ali ih ne želite mijenjati. Radne knjige koje su samo za čitanje brz su način stvaranja poslovnih izvješća i drugih vrsta datoteka za koje ne želite da ih korisnici mijenjaju. Kada odaberete tu mogućnost, Excel podatke prikazuje u statičkoj rešetki.
 • Stvarati mapu iz strukture i u nju unositi podatke     Kada za stvaranje mape koristite okno zadatka XML izvor, povezujete ili spajate ćeliju iz radnog lista s elementom u XML datoteci. Uvoz podataka u mapu ćelije ispunjava podacima. To je najfleksibilnija i najbolja mogućnost za rad s XML podacima. Na primjer, pretpostavimo da vaš odjel za prodaju podatke pohranjuje u obliku XML-a, a vi morate stvoriti izvješće koje ukratko opisuje podatke o prodaji za svaki mjesec. Kada odjel za prodaju spremi nove podatke, te podatke možete unijeti na mapu ili postaviti sustav koji vaš radni list automatski ažurira. Ova slika prikazuje radni list s ispunjenom mapom. Excel preslikane ćelije uokviruje plavim okvirom.

Excelova radna knjiga s popunjenom XML mapom

Otvaranje i rad s XML datotekom

Slijedite ove osnovne korake da biste XML datoteku pogledali u Excelu koristeći se jednom od opisanih metoda.

 Napomena   Želite li slijediti taj postupak, a pri ruci nemate nijednu XML datoteku, možete preuzeti ovu oglednu XML datoteku (na engleskom). Slijedite upute sa zaslona i postavite je na odgovarajuće mjesto na svojoj mreži ili disku računala.

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Otvori.
 2. Na popisu Vrsta datoteke odaberite XML datoteke (*.xml).
 3. U okviru Pogledaj u idite do XML datoteke koju želite otvoriti, odaberite je, a zatim kliknite Otvori.

Pojavit će se dijaloški okvir Otvaranje XML-a.

Dijaloški okvir Otvaranje XML-a

 1. Kliknite jednu od mogućnosti u dijaloškom okviru Otvaranje XML-a, a zatim kliknite U redu.

U sljedećem ćemo odjeljku objasniti kako koristiti svaku od mogućnosti:

PokažiKao XML popis

Ako se pojavi okvir s porukom, kliknite U redu da biste ga zatvorili. Excel stvara popis. Primijetit ćete da Excel sve podatke iz datoteke dodaje popisu.

Ovisno o strukturi izvorne datoteke, vidjet ćete mnoštvo ponovljenih podataka, kao što su ime i datum. Kada otvorite datoteku, ponavljanja možete ukloniti pomoću mogućnosti Korištenjem okna zadatka XML izvor.

Više informacija

Sljedeće vas veze vode do više informacija o Excelu i XML popisima:

 

PokažiKao radnu knjigu samo za čitanje

Excel dodaje sve podatke iz datoteke na popis te poravnava datoteku, što znači da podatke prikazuje u standardnoj rešetki umjesto na popisu.

Ovisno o strukturi izvorne datoteke, vidjet ćete mnoštvo ponovljenih podataka, kao što su ime i datum. Kada otvorite datoteku, ponavljanja možete ukloniti pomoću mogućnosti Korištenjem okna zadatka XML izvor.

 

PokažiKorištenje okna zadatka XML izvor

Pojavljuje se okno zadatka XML izvor i prikazuje shemu (strukturu) XML datoteke.

 1. Odvucite željene stavke (zovu se elementi) koje želite preslikati iz okna zadatka u prazne ćelije radnog lista.
 2. Odaberite bilo koju od preslikanih ćelija. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite Uvoz.

Pojavit će se dijaloški okvir Uvoz XML-a.

 1. Koristite popis Pogledaj u da biste pronašli izvornu datoteku koju želite uvesti. Odaberite datoteku, a zatim kliknite Uvoz.
 2. Kliknite U redu da biste u oknu zadatka prikazali mapu.

Više informacija

Sljedeće vas veze vode do više informacija o XML mapama:

PokažiSavjet

Sljedeći koraci pokazuju još jedan način na koji možete otvoriti okno zadatka XML izvor i koristiti ga za stvaranje XML mape:

 1. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite XML izvor.
 2. U oknu zadatka XML izvor kliknite XML mape, a zatim kliknite Dodaj.
 3. Koristite popis Pogledaj u da biste pronašli XML datoteku koju želite otvoriti, a zatim kliknite Otvori.

Ako se pojavi okvir s porukom, kliknite U redu da biste ga zatvorili.

 1. U dijaloškom okviru XML mape kliknite U redu da biste mapu prikazali u okviru zadatka XML izvor.
 2. Odvucite željene stavke (zovu se elementi) koje želite preslikati iz okna zadatka u prazne ćelije radnog lista.
 3. Odaberite bilo koju od preslikanih ćelija. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite Uvoz.

Pojavit će se dijaloški okvir Uvoz XML-a.

 1. Koristite popis Pogledaj u da biste pronašli izvornu datoteku. Odaberite datoteku, a zatim kliknite Uvoz.

Ponavljajući i neponavljajući XML elementi

Kada stvorite XML mapu, koristite dvije vrste XML elemenata: jednostruke neponavljajuće elemente i ponavljajuće elemente popisa. Jednostruki neponavljajući elementi pojavljuju se jedanput u danoj XML datoteci, dok se ponavljajući elementi popisa mogu pojaviti više puta. Na primjer, ako na kraju ovog članka u vježbi stvorite izvješće o trošku, koristit ćete kombinaciju neponavljajućih elemenata (kao što su imena zaposlenika) i ponavljajućih elemenata popisa (poput opisa pojedine stavke troška i cijene pojedine stavke).

Imajte na umu ove činjenice:

 • Okno zadatka XML izvor koristi nekoliko ikona za označavanje ponavljajućih elemenata popisa. U vježbi obratite pažnju na ove ikone:

Slika ikone  označava ponavljajući nadređeni element

Slika ikone  označava ponavljajući podređeni element

 • Kada elemente povučete na radni list, Excel automatski oblikuje ponavljajuće elemente popisa u XML popise. Tako je lakše razlikovati ponavljajuće i neponavljajuće elemente jer popis automatski daje gumb Automatski filtar.
 • Ako ponavljajuće elemente popisa dodate jedan do drugog u istom retku, Excel će svaki susjedni element dodati na jedan veliki XML popis.
 • Ako ponavljajuće elemente stavite zasebno, ili pokraj neponavljajućih elemenata, Excel će ih oblikovati kao pojedinačne XML popise.

Uvoz, izvoz i spremanje datoteka kao XML

Ako ste XML mapu dodali radnom listu, na tu mapu podatke možete uvesti kad god zaželite. Podatke također možete izvesti tako da ih ostali korisnici mogu upotrijebiti. Korisnici na te podatke mogu primijeniti svoje sheme da bi podatke prilagodili svojim potrebama. Na primjer, korisnik može stvoriti grafikon koji koristi i povezuje se s vašim podacima, tako da se grafikon ažurira svaki put kada ažurirate podatke.

 Napomena   Da biste mogli slijediti upute koje donosimo u ovom odjeljku, vaš radni list mora sadržavati XML mapu. Da biste saznali informacije o mapama, pogledajte korake u Korištenje okna zadatka XML izvor.

Uvoz podataka

 1. Odaberite jednu preslikanu ćeliju s radnog lista.
 2. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite Uvoz. Pojavit će se dijaloški okvir Uvoz XML-a.
 3. Koristite popis Pogledaj u da biste pronašli datoteku koju želite uvesti, a zatim kliknite Uvoz.

Izvoz podataka

 1. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite Izvoz. Pojavit će se dijaloški okvir Izvoz XML-a.
 2. Koristite popis Spremi u list da biste otišli u mapu u koju želite izvesti podatke, a zatim kliknite Izvoz.

Spremanje podataka

 1. Na izborniku Datoteka kliknite Spremi kao.
 2. Na popisu Spremi u obliku odaberite XML podaci (*.xml).
 3. Kliknite Spremi.

 Napomena   Kada koristite naredbu Spremi kao, Excel također dostupnim čini stariji oblik XML datoteke proračunske tablice. Ako podatke spremite u tom obliku, ostali korisnici moraju imati Microsoft Excel 2002 ili noviji da bi mogli raditi s tim podacima.

Više informacija

Sljedeće vas veze vode do više informacija o uvozu i izvozu podataka:

Vježba: stvorite i popunite mapu

Potrebno vam je nešto konkretnije? Nema problema. Ako već niste, preuzmite oglednu XML datoteku. Datoteku ćete koristiti za stvaranje nekog zamišljenog izvješća o trošku. Mapu ćete dodati radnom listu, a zatim je ispuniti uvezenim podacima.

Započnite pripremom radnog lista

 1. Pokrenite Excel i otvorite oglednu datoteku.

Kada se pojavi dijaloški okvir Otvaranje XML-a, kliknite Korištenjem okna zadatka XML izvor, a zatim kliknite U redu.

 1. U ćeliju A1 upišite Zaposlenik, a u ćeliju A3 upišite Upravitelj.
 2. U ćeliju C1 upišite Odjel, a u ćeliju C3 upišite Uneseni datum.
 3. Oblikujte tekst prema želji da biste ga naglasili.

Dodajte mapu

 1. Element ns1:ImeZaposlenika odvucite iz okna zadatka XML izvor u ćeliju B1, a zatim element ns1:Odjel odvucite u ćeliju D1.
 2. Element ns1:ImeUpravitelja odvucite u ćeliju B3, a zatim element ns1:Datum odvucite u ćeliju D3.
 3. U ns1:StavkaTroska odaberite ns1:Opis, a zatim ga odvucite u ćeliju B5.
 4. I još u ns1:StavkaTroska: Element ns1:Racun odvucite u ćeliju C5, element ns1:Datum odvucite u ćeliju D5, a zatim element ns1:Ukupno odvucite u ćeliju E5.
 5. Spremite datoteku. Tako ćete mapu dodati u datoteku i podatke iz izvorne datoteke povezati s mapom.

Sada možete...

Podatke uvesti u mapu

 1. Odaberite bilo koju od preslikanih ćelija. Na izborniku Podaci pokažite na XML, a zatim kliknite Uvoz.

Pojavit će se dijaloški okvir Uvoz XML-a.

 1. Koristite popis Pogledaj u da biste pronašli oglednu datoteku. Odaberite datoteku, a zatim kliknite Uvoz.

Excel popunjava polja mape. Primijetit ćete da Excel automatski primjenjuje oblikovanje XML popisa na ponavljajuće elemente mape (u ovom slučaju na stavku troška).

 
 
Odnosi se na:
Excel 2003