IRR (funkcija IRR)

U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije (funkcija: Unaprijed napisana formula koja uzima jednu ili više vrijednosti, izvršava postupak i vraća vrijednost ili vrijednosti. Funkcije koristite za pojednostavljivanje i skraćivanje formula na radnom listu, posebno onih koji izvode duge ili složene izračune.) IRR u programu Microsoft Excel.

Opis

Vraća internu stopu profitabilnosti za nizove novčanih tokova, čije su vrijednosti predstavljene brojevima. Ti novčani tokovi ne moraju biti jednaki, kao što bi bili kod anuiteta. Moraju se, međutim, događati u pravilnim razmacima, npr. mjesečno ili godišnje. Interna stopa profitabilnosti je kamatna stopa dobivena za investiciju koja se sastoji od isplata (negativne vrijednosti) i dobiti (pozitivne vrijednosti), koje se događaju u pravilnim razmacima.

Sintaksa

IRR(vrijednosti; [procjena])

Sintaksa funkcije IRR sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Vrijednosti    Obavezno. Polje ili referenca na ćelije koje sadrže brojeve za koje želite izračunati internu stopu profitabilnosti.
  • Vrijednosti moraju sadržavati najmanje jednu pozitivnu vrijednost i jednu negativnu vrijednost za izračun interne stope profitabilnosti.
  • IRR koristi poredak vrijednosti za tumačenje poretka novčanih tokova. Pazite da unesete vrijednosti isplata i dobiti slijedom koji želite.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene.
 • Procjena    Neobavezno. Broj za koji procjenjujete da je najbliži rezultatu funkcije IRR.
  • Microsoft Excel koristi iterativnu tehniku za izračun funkcije IRR. Počevši s procjenom, IRR kruži kroz izračun sve dok rezultat nije točan s odstupanjem od 0,00001 posto. Ne može li IRR pronaći valjani rezultat nakon 20 pokušaja, vraća vrijednost pogreške #NUM!.
  • U većini slučajeva ne trebate unijeti procjenu za IRR izračun. Ako je procjena ispuštena, pretpostavlja se da je 0,1 (10 posto).
  • Ako IRR daje vrijednost pogreške #NUM! ili ako rezultat nije blizu očekivanog, pokušajte ponovno s drukčijom vrijednošću procjene.

Napomene

Funkcija IRR usko je povezana s NPV, funkcijom za izračunavanje sadašnje neto vrijednosti. Stopa profitabilnosti izračunata pomoću funkcije IRR kamatna je stopa koja odgovara sadašnjoj neto vrijednosti 0 (nula). Sljedeća formula prikazuje kako su povezane funkcije NPV i IRR:

NPV(IRR(B1:B6);B1:B6) jednako je 3,60E-08 [Unutar točnosti izračuna IRR, vrijednost 3.60E-08 efektivno iznosi 0 (nula).]

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
A B
Podaci Opis
-70.000 Početna cijena posla
12.000 Neto dobit u prvoj godini
15.000 Neto dobit u drugoj godini
18.000 Neto dobit u trećoj godini
21.000 Neto dobit u četvrtoj godini
26.000 Neto dobit u petoj godini
Formula Opis (rezultat)
=IRR(A2:A6) Interna stopa profitabilnosti ulaganja nakon četiri godine (-2%)
=IRR(A2:A7) Interna stopa profitabilnosti nakon pet godina (9%)
=IRR(A2:A4;-10%) Za izračun interne stope profitabilnosti nakon dvije godine, morate unijeti procjenu (-44%)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App