Stranica 10 od 23PRETHODNOSLJEDEĆE

XML: Što je to?

Dijelovi XML podatkovne datoteke

Više dijelova XML podatkovne datoteke.
Oblačić 1 Deklaracije
Oblačić 2 Korijenski element
Oblačić 3 Atribut
Oblačić 4 Oznake i podaci

U dodatku podacima i oznakama, XML podatkovne datoteke sadržavaju deklaracije, korijenske elemente i atribute. Nazivi mogu zvučati tajnovito, ali nakon nekoliko kratkih definicija vidjet ćete da su jednostavna i logična.

XML deklaracije jesu izrazi u podatkovnoj datoteci koji označuju tu datoteku i druge datoteke s kojima ona radi. U ovom primjeru prva deklaracija označava da se radi o XML datoteci. (Ako to nije navedeno, programi ne znaju kako raditi s datotekom). Druga deklaracija imenuje datoteku koja određuju strukturu podataka za tu i druge datoteke te vrste. Treća deklaracija imenuje datoteku koja se koristi za kontrolu izgleda podataka i koja dopušta XML sustavima da preuređuju podatke.

Korijenski element označava jednu oznaku koja sadrži sve druge oznake i sve podatke u svakom pojedinom slogu. XML datoteke zahtijevaju korijenske oznake. Za podatkovne datoteke veterinara korijenska je oznaka određena životinja.

Atributi pohranjuju informacije o oznakama i podatke u njima. Vrste informacija u atributima definirane su XML-om za svaku vrstu oznake. U ovom primjeru svaka životinja mora imati svoj broj pacijenta kao atribut korijenskog elementa.

Oznake i podaci jesu glavne komponente datoteke. Oznake i podatke možete zamisliti kao podređene elemente sadržane u korijenskom elementu <MAČKA> … </MAČKA> .
Stranica 10 od 23PRETHODNOSLJEDEĆE