Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Važno    Sve te funkcije zamijenjene su novim funkcijama koje mogu pružiti poboljšanu točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu upotrebu. Te su funkcije još uvijek raspoložive radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel. Ako, međutim, povratna kompatibilnost nije obavezna, od sada biste trebali koristiti nove funkcije jer točnije opisuju ono čemu služe.

Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u odjeljku Statističke funkcije (referenca).

Funkcija Opis
Funkcija BETADIST Vraća beta kumulativnu funkciju razdiobe
Funkcija BETAINV Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za određenu beta razdiobu
Funkcija BINOMDIST Vraća vjerojatnost binomne distribucije pojedinačnog uvjeta
Funkcija CHIDIST Vraća jednokraku vjerojatnost razdiobe hi kvadrata
Funkcija CHIINV Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi kvadrata
Funkcija CHITEST Vraća test nezavisnosti
Funkcija CONFIDENCE Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije
Funkcija COVAR Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija
Funkcija CRITBINOM Vraća najmanju vrijednost za koju kumulativna binomna razdioba nije veća od vrijednosti kriterija
Funkcija EXPONDIST Vraća eksponencijalnu razdiobu
Funkcija FDIST Vraća razdiobu F-vjerojatnosti
Funkcija FINV Vraća inverziju razdiobe F-vjerojatnosti
Funkcija FTEST Vraća rezultat F-testa
Funkcija GAMMADIST Vraća gama razdiobu
Funkcija GAMMAINV Vraća inverziju kumulativne gama razdiobe
Funkcija HYPGEOMDIST Vraća hipergeometrijsku razdiobu
Funkcija LOGINV Vraća inverziju funkcije normalne logaritamske kumulativne razdiobe
Funkcija LOGNORMDIST Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku raspodjelu
Funkcija MODE Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka
Funkcija NEGBINOMDIST Vraća negativnu binomnu razdiobu
Funkcija NORMDIST Vraća normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORMINV Vraća inverziju normalne kumulativne razdiobe
Funkcija NORMSDIST Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu
Funkcija NORMSINV Vraća inverziju standardne normalne kumulativne razdiobe
Funkcija PERCENTILE Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu
Funkcija PERCENTRANK Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka
Funkcija POISSON Vraća Poissonovu razdiobu
Funkcija QUARTILE Vraća kvartil skupa podataka
Funkcija RANK Vraća rang broja u popisu brojeva
Funkcija STDEV Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka
Funkcija STDEVP Računa standardnu devijaciju na temelju cijele populacije
Funkcija TDIST Vraća Studentovu t-razdiobu
Funkcija TINV Vraća inverziju Studentove t-razdiobe
Funkcija TTEST Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom
Funkcija VAR Procjenjuje varijancu na temelju uzorka
Funkcija VARP Računa varijancu na temelju cijele populacije
Funkcija WEIBULL Vraća Weibullovu razdiobu
Funkcija ZTEST Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App