Funkcije datuma i vremena (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Funkcija Opis
Funkcija DATE Vraća serijski broj zadanog datuma
Funkcija DATEVALUE Pretvara datum iz tekstualnog oblika u serijski broj
Funkcija DAY Pretvara serijski broj u dan u mjesecu
Funkcija DAYS360 Izračunava broj dana između dva datuma na temelju godine od 360 dana
Funkcija EDATE Vraća serijski broj datuma koji predstavlja navedeni broj mjeseci prije ili nakon datuma početka
Funkcija EOMONTH Vraća serijski broj posljednjeg dana u mjesecu prije ili nakon navedenog broja mjeseci
Funkcija HOUR Pretvara serijski broj u sate
Funkcija MINUTE Pretvara serijski broj u minutu
Funkcija MONTH Pretvara serijski broj u mjesece
Funkcija NETWORKDAYS Vraća broj cijelih radnih dana između dva datuma
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Vraća broj svih radnih dana između dva datuma pomoću parametara koji navode koji su dani vikenda i koliko ih ima
Funkcija NOW Vraća serijski broj trenutnog datuma i vremena
Funkcija SECOND Pretvara serijski broj u sekundu
Funkcija TIME Vraća serijski broj zadanog vremena
Funkcija TIMEVALUE Pretvara vrijeme iz tekstualnog oblika u serijski broj
Funkcija TODAY Vraća serijski broj današnjeg datuma
Funkcija WEEKDAY Pretvara serijski broj u dan u tjednu
Funkcija WEEKNUM Pretvara serijski broj u redni broj tjedna u godini
Funkcija WORKDAY Vraća serijski broj datuma prije ili nakon navedenog broja radnih dana
Funkcija WORKDAY.INTL Vraća serijski broj datuma prije ili poslije navedenog broja radnih dana pomoću parametara koji određuju koji su dani vikenda i koliko ih ima
Funkcija YEAR Pretvara serijski broj u godinu
Funkcija YEARFRAC Prikazuje dio godine koji predstavlja broj cijelih dana između argumenata start_date i end_date
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App