FINV (funkcija FINV)

Vraća inverznu (desnokraku) F-razdiobu vjerojatnosti. Ako je p = FDIST(x;...), tada je FINV(p;...) = x.

F razdioba može se koristiti u F-testu, koji uspoređuje stupanj varijabilnosti dvaju skupova podataka. Npr. možete analizirati razdiobu prihoda u SAD i Kanadi kako biste odredili imaju li te dvije zemlje imaju sličan stupanj varijabilnosti.

 Važno   Ta je funkcija zamijenjena jednom ili više novih funkcija koje omogućuju veću točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu namjenu. Ona je i dalje kompatibilna sa starijim verzijama Excela. No ako vam je potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, koristite nove funkcije jer su funkcionalnije.

Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u člancima Funkcija F.INV i Funkcija F.INV.RT.

Sintaksa

FINV(vjerojatnost;stupanj_slobode1;stupanj_slobode2)

Sintaksa funkcije FINV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost povezana s kumulativnom F-razdiobom.
 • Stupanj_slobode1     Obavezno. Stupanj slobode za brojnik.
 • Stupanj_slobode2     Obavezno. Stupanj slobode za nazivnik.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, FINV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je vjerojatnost < 0 ili vjerojatnost > 1, FINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako stupanj_slobode1 ili stupanj_slobode2 nije cijeli broj, odbacuju se decimale.
 • Ako je stupanj_slobode1 < 1 ili stupanj_slobode1 ≥ 10^10, FINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako je stupanj_slobode2 < 1 ili stupanj_slobode2 ≥ 10^10, FINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.

FINV može biti korišten za vraćanje kritičnih vrijednosti F razdiobe. Na primjer, izlaz iz izračuna ANOVA često uključuje podatke za F statistiku, F vjerojatnost i F kritičnu vrijednost na razini značajnosti 0,05. Kako bi dobili kritičnu vrijednost od F, koristite razinu značajnosti kao argument vjerojatnosti za FINV.

Uz danu vrijednost za vjerojatnost FINV traži vrijednost x takvu da je FDIST(x; stupanj_slobode1; stupanj_slobode2) = vjerojatnost. Stoga točnost funkcije FINV ovisi o točnosti funkcije FDIST. FINV koristi tehniku iterativnog traženja. Ako nakon 100 iteracija traženje ne konvergira, funkcija vraća vrijednost pogreške #N/A.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5

6
A B
Podaci Opis
0,01 Vjerojatnost pridružena kumulativnoj F-razdiobi
6 Stupnjevi slobode brojnika
4 Stupnjevi slobode nazivnika
Formula Opis (rezultat)
=FINV(A2;A3;A4) Inverz vjerojatnosti F-raspodjele za gornje izraze (15,20675)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online za korporacije, SharePoint Online za profesionalce i male tvrtke