F.DIST (funkcija F.DIST)

Vraća razdiobu F-vjerojatnosti. Funkciju možete koristiti da biste odredili imaju li dva skupa podataka različite stupnjeve raspršenja. Ispitivanjem rezultata testova djevojčica i dječaka koji se upisuju u srednju školu, primjerice, možete utvrditi je li varijabilnost u djevojčica veća od varijabilnosti u dječaka.

Sintaksa

F.DIST(x;stupanj_slobode1;stupanj_slobode2,kumulativna)

Sintaksa funkcije F.DIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • X     Obavezno. Vrijednost na kojoj se izračunava funkcija.
  • Stupanj_slobode1     Obavezno. Stupanj slobode za brojnik.
  • Stupanj_slobode2     Obavezno. Stupanj slobode za nazivnik.
  • Kumulativna      Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako argument kumulativna ima vrijednost TRUE, F.DIST vraća kumulativnu funkciju razdiobe, a ako ima vrijednost FALSE, vraća funkciju gustoće vjerojatnosti.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, F.DIST vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je vrijednost x negativna, F.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako stupanj_slobode1 ili stupanj_slobode2 nije cijeli broj, odbacuju se decimale.
  • Ako je stupanj_slobode1 < 1, F.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako je stupanj_slobode2 < 1, F.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App