Dostupni oblici brojeva

Primjenom različitih oblika na brojeve možete promijeniti izgled broja ne mijenjajući sam broj. Oblik broja ne utječe na stvarnu vrijednost ćelije pomoću koje Excel izvodi izračune. Stvarna se vrijednost prikazuje u traci formule (traka formule: Traka na vrhu Excelovog prozora koju koristite da biste unijeli ili uređivali vrijednosti ili formule u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje stalnu vrijednost formule pohranjene u aktivnoj ćeliji.).


Traka formule i povezana ćelija

Traka formule i povezana ćelija

U sljedećoj je tablici prikazan sažetak oblika brojeva dostupnih na kartici Polazno u grupi Broj. Da biste vidjeli sve dostupne oblike brojeva, kliknite pokretač dijaloškog okvira pokraj naziva grupe Broj.

Pokretač dijaloškog okvira u grupi Broj

Oblik Opis
Općenito Zadani oblik broja koji Excel primjenjuje kada upišete broj. Brojevi oblikovani oblikom Općenito uglavnom se prikazuju točno onako kako ih upišete. No ako ćelija nije dovoljno široka da bi se u njoj prikazao cijeli broj, oblik Općenito zaokružuje brojeve pomoću decimala. Oblik broja Općenito koristi i znanstveni (eksponencijalni) oblik pisanja za velike brojeve (dvanaest ili više znamenki).
Broj Koristi se za općenit prikaz brojeva. Možete odrediti broj decimalnih mjesta koja će se prikazivati, želite li koristiti razdjelnik tisućica te željeni prikaz negativnih brojeva.
Valuta Koristi se za općenite novčane vrijednosti, a uz brojeve se prikazuje simbol zadane valute. Možete odrediti broj decimalnih mjesta koja će se prikazivati, želite li koristiti razdjelnik tisućica te željeni prikaz negativnih brojeva.
Računovodstveni I taj se oblik koristi za novčane vrijednosti, no njime se u stupcu poravnavaju simboli valuta i decimalni zarezi.
Datum Serijske brojeve datuma i vremena prikazuje kao vrijednosti datuma prema odabranoj vrsti i regionalnim postavkama (mjestu). Oblici datuma koji počinju zvjezdicom (*) mijenjaju se u skladu s promjenama regionalnih postavki datuma i vremena na upravljačkoj ploči. Postavke upravljačke ploče ne utječu na oblike bez zvjezdice.
Vrijeme Serijske brojeve datuma i vremena prikazuje kao vremenske vrijednosti prema odabranoj vrsti i regionalnim postavkama (mjestu). Oblici vremena koji počinju zvjezdicom (*) mijenjaju se u skladu s promjenama regionalnih postavki datuma i vremena na upravljačkoj ploči. Postavke upravljačke ploče ne utječu na oblike bez zvjezdice.
Postotak Vrijednost ćelije množi sa 100 te rezultat prikazuje sa simbolom postotka (%). Možete odrediti željeni broj decimalnih mjesta.
Razlomak Broj prikazuje kao razlomak prema vrsti razlomka koju odredite.
Znanstveni Broj prikazuje pomoću eksponencijalne notacije tako da dio broja zamjenjuje simbolom E+n, pri čemu E (što je oznaka za eksponent) množi prethodni broj sa 10 na ntu potenciju. U znanstvenom obliku s dvije decimale, primjerice, broj 12345678901 prikazuje se kao 1,23E+10, što znači 1,23 puta 10 na desetu potenciju. Možete odrediti željeni broj decimalnih mjesta.
Tekst Sadržaj ćelije smatra tekstom i prikazuje ga točno onako kako ga upišete, čak i kada upišete brojeve.
Posebno Broj prikazuje kao poštanski broj, telefonski broj ili OIB.
Prilagođeno Omogućuje izmjenu kopije koda postojećeg oblika broja. Pomoću tog oblika možete stvoriti prilagođeni oblik broja koji se dodaje na popis kodova oblika brojeva. Možete dodati 200 do 250 prilagođenih oblika brojeva, ovisno o jezičnoj verziji programa Excel instaliranoj na računalo.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2013