COVARIANCE.S (funkcija COVARIANCE.S)

Prikazuje kovarijancu uzorka, što je prosjek umnožaka devijacija svih parova točaka u dva skupa podataka.

Sintaksa

COVARIANCE.S(polje1,polje2)

Sintaksa funkcije COVARIANCE.S sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • Polje1     Obavezno. Prvi raspon ćelija s cijelim brojevima.
  • Polje2     Obavezno. Drugi raspon ćelija s cijelim brojevima.

Napomene

  • Argumenti moraju biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije te se vrijednosti zanemaruju. No ćelije s vrijednošću nula se uvrštavaju.
  • Ako polje1 i polje2 imaju različiti broj podataka, COVARIANCE.S prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
  • Ako je ili polje1 ili polje2 prazan ili svaki sadrži samo 1 točku podataka, COVARIANCE.S prikazuje vrijednost pogreške #DIV/0!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App