COVARIANCE.P (funkcija COVARIANCE.P)

Prikazuje kovarijancu populacije, što je prosjek umnožaka devijacjia svih parova točaka u dva skupa podataka.

Kovarijancu koristite da biste saznali odnos između dva skupa podataka. Npr. možete ispitati prati li višu razinu obrazovanja i veća plaća.

Sintaksa

COVARIANCE.P(polje1,polje2)

Sintaksa funkcije COVARIANCE.P sadrži ove argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Polje1     Obavezno. Prvi raspon ćelija s cijelim brojevima.
 • Polje2     Obavezno. Drugi raspon ćelija s cijelim brojevima.

Napomene

 • Argumenti moraju biti ili brojevi ili nazivi, polja odnosno reference koje sadrže brojeve.
 • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
 • Ako polje1 i polje2 imaju različiti broj podataka, COVARIANCE.P prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
 • Ako je ili polje1 ili polje2 prazan, COVARIANCE.P prikazuje vrijednost pogreške #DIV/0!.
 • Kovarijanca je:

Jednadžba

gdje su x i y srednje vrijednosti uzorka AVERAGE(polje1) i AVERAGE(polje2).

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7

8
A B
Podatak 1 Podatak 2
3 9
2 7
4 12
5 15
6 17
Formula Opis (rezultat)
=COVARIANCE.P(A2:A6; B2:B6) Prikazuje kovarijancu, što je srednja vrijednost umnožaka odstupanja svih gornjih parova točaka (5,2)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App