CORREL

Prikazuje koeficijent korelacije raspona ćelija polje1 i polje2. Koeficijente korelacije koristite za određivanje odnosa između dva svojstva. Npr. možete ispitati odnos između prosječne temperature nekog mjesta i korištenja klima-uređaja.

Sintaksa

CORREL(polje1;polje2)

Polje1    je raspon ćelija s vrijednostima.

Polje2    je drugi raspon ćelija s vrijednostima.

Napomene

  • Ako argument polje ili reference sadrži tekst, logičku vrijednost ili praznu ćeliju, te se vrijednosti zanemaruju, ali ćelije s vrijednošću nula obuhvaćaju se.
  • Ako polje1 i polje2 imaju različit broj točaka, CORREL prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
  • Ako su polje1 ili polje2 prazni ili ako je standardna devijacija njihovih vrijednosti nula, CORREL prikazuje vrijednost pogreške #DIV/0!.
  • Jednadžba za koeficijent korelacije je:

Jednadžba

pri čemu su

x i y

aritmetičke sredine uzorka AVERAGE(polje1) i AVERAGE(polje2).

Primjer

Primjer ćete bolje razumjeti ako ga kopirate na prazan radni list.

PokažiKopiranje primjera

  1. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
  2. Odaberite primjer u temi pomoći.

 Napomena   Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.

Odabir primjera iz pomoći

Slika 1  Odabir primjera iz pomoći
  1. Pritisnite CTRL + C.
  2. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V.
  3. Da biste se prebacili iz prikaza rezultata u prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL + ` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaz formula.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Podaci 1 Podaci 2
3 9
2 7
4 12
5 15
6 17
Formula Opis (rezultat)
=CORREL(A2:A6,B2:B6) Koeficijent korelacije gornja dva skupa podataka (0,997054)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2003