CONVERT (funkcija CONVERT)

U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije (funkcija: Unaprijed napisana formula koja uzima jednu ili više vrijednosti, izvršava postupak i vraća vrijednost ili vrijednosti. Funkcije koristite za pojednostavljivanje i skraćivanje formula na radnom listu, posebno onih koji izvode duge ili složene izračune.) CONVERT u programu Microsoft Excel.

Opis

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi. CONVERT, na primjer, može prevesti tablicu udaljenosti u miljama u tablicu udaljenosti u kilometrima.

Sintaksa

CONVERT(broj;polazna_jedinca;ciljna_jedinica)

Sintaksa funkcije CONVERT sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Broj    Obavezno. Vrijednost izražena argumentom polazna_jedinica koju treba pretvoriti.
 • Polazna_jedinica    Obavezno. Jedinice broja.
 • Ciljne_jedinice    Obavezno. Jedinice rezultata. CONVERT prihvaća sljedeće tekstne vrijednosti (pod navodnicima) za argumente polazna_jedinica i ciljna_jedinica.
Težina i masa Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Gram "g"
Slug "sg"
Masa u funtama "lbm"
U (atomska jedinica mase) "u"
Masa u uncama "ozm"
Duljina Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Metar "m"
Milja "mi"
Nautička milja "Nmi"
Palac "in"
Stopa "ft"
Lakat "yd"
Angstrom "ang"
Pika "pika"
Vrijeme Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Godina "yr"
Dan "dan"
Sat "hr"
Minuta "mn"
Sekunda "sec"
Tlak Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Paskal "Pa" (ili "p")
Atmosfera "atm" (ili "at")
mm stupca žive "mmHg"
Sila Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Njutn "N"
din "dyn" (ili "dy")
Sila u funtama "lbf"
Energija Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Džul "J"
Erg "e"
Termodinamička kalorija "c"
IT kalorija "cal"
Elektron-volt "eV" (ili "ev")
Konjska snaga-sat "HPh" (ili "hh")
Vat-sat "Wh" (ili "wh")
Stopa-funta "flb"
BTU "BTU" (ili "btu")
Snaga Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Konjska snaga "KS" (ili "k")
Vat "W" (ili "w")
Magnetizam Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Tesla "T"
Gaus "ga"
Temperatura Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Celzijev stupanj "C" (ili "cel")
Farenhajtov stupanj "F" (ili "far")
Kelvin "K" (ili "kel")
Mjere za tekućinu Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica
Čajna žličica "tsp"
Žlica "tbs"
Tekućina u uncama "oz"
Šalica "cup"
Američka pinta "pt" (ili "us_pt")
Engleska pinta "uk_pt"
Četvrt galona "qt"
Galon "gal"
Litra "l" (ili "lt")

Sljedeći se skraćeni prefiksi jedinica mogu dodati svim metričkim jedinicama u argumentu polazna_jedinica ili ciljna_jedinica.

Prefiks Množitelj Kratica
eksa 1E+18 "E"
peta 1E+15 "P"
tera 1E+12 "T"
giga 1E+09 "G"
mega 1E+06 "M"
kilo 1E+03 "k"
hekto 1E+02 "h"
deka 1E+01 "e"
deci 1E-01 "d"
centi 1E-02 "c"
mili 1E-03 "m"
mikro 1E-06 "u"
nano 1E-09 "n"
piko 1E-12 "p"
femto 1E-15 "f"
ato 1E-18 "a"

Napomene

 • Ako su vrste ulaznih podataka neispravne, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako jedinica ne postoji, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
 • Ako jedinica ne podržava skraćeni prefiks jedinice, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
 • Ako su jedinice iz različitih grupa, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.
 • Nazivi jedinica i prefiksi razlikuju velika i mala slova.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1

2

3

4

5
A B
Formula Opis (rezultat)
=CONVERT(1,0; "lbm"; "kg") Pretvara 1 funtu u kilograme (0,453592)
=CONVERT(68; "F"; "C") Pretvara 68 farenhajtovih stupnjeva u celzijeve stupnjeve (20)
=CONVERT(2,5; "ft"; "sec") Nisu jednake vrste podataka, stoga se prikazuje pogreška (#N/A)
=CONVERT(CONVERT(100;"ft";"m");"ft";"m") Pretvara 100 kvadratnih stopa u kvadratne metre (9,290304)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App