CONFIDENCE.T (funkcija CONFIDENCE.T)

Računa interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije sa Studentovom t-razdiobom.

Sintaksa

CONFIDENCE.T(alfa,standardna_dev,veličina)

Sintaksa funkcije CONFIDENCE.T sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • Alfa     Obavezno. Razina značajnosti koja se koristi za izračun razine pouzdanosti. Razina pouzdanosti jednaka je 100*(1 - alfa)% ili, drugim riječima, alfa s vrijednosti 0,05 označava razinu pouzdanosti od 95%.
  • Standardna_dev     Obavezno. Standardna devijacija populacije za raspon podataka za koju se pretpostavlja da je poznata.
  • Veličina     Obavezno. Veličina uzorka.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, CONFIDENCE.T prikazuje vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je alfa ≤ 0 ili alfa ≥ 1, CONFIDENCE.T prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako je standardna_dev ≤ 0, CONFIDENCE.T prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako argument veličina nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
  • Ako je veličina 1, CONFIDENCE.T prikazuje vrijednost pogreške #DIV/0!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App