CONFIDENCE.NORM (funkcija CONFIDENCE.NORM)

Računa interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije s normalnom razdiobom.

Opis

Interval pouzdanosti raspon je vrijednosti. Srednja vrijednost uzorka, x, nalazi se u središtu tog raspona koji iznosi x ± CONFIDENCE.NORM. Ako je x, na primjer, srednja vrijednost uzorka vremena isporuke za proizvode naručene poštom, x ± CONFIDENCE.NORM raspon je srednjih vrijednosti populacije. Za bilo koju srednju vrijednost populacije μ0 u tom rasponu vjerojatnost dobivanja srednje vrijednosti uzorka dalje od μ0 nego x veća je od alfa, a za bilo koju srednju vrijednost populacije μ0 koja se ne nalazi u tom rasponu, vjerojatnost dobivanja srednje vrijednosti dalje od μ0 nego x manja je od alfa. Drugim riječima, pretpostavimo da koristimo argumente x, standardna_dev i veličina da bismo izradili dvokraki test na razini važnosti alfa za pretpostavku da je srednja vrijednost populacije μ0. Pretpostavku nećemo odbaciti ako se μ0 nalazi u intervalu pouzdanosti, a odbacit ćemo je ako se μ0 ne nalazi u intervalu pouzdanosti. Interval pouzdanosti ne dopušta nam zaključak da postoji mogućnost 1 - alfa da će se vrijeme isporuke sljedeće pošiljke nalaziti u intervalu pouzdanosti.

Sintaksa

CONFIDENCE.NORM(alfa,standardna_dev,veličina)

Sintaksa funkcije CONFIDENCE.NORM sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Alfa     Obavezno. Razina značajnosti koja se koristi za izračun razine pouzdanosti. Razina pouzdanosti jednaka je 100*(1 - alfa)% ili, drugim riječima, alfa s vrijednosti 0,05 označava razinu pouzdanosti od 95%.
 • Standardna_dev     Obavezno. Standardna devijacija populacije za raspon podataka za koju se pretpostavlja da je poznata.
 • Veličina     Obavezno. Veličina uzorka.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, CONFIDENCE.NORM prikazuje vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je alfa ≤ 0 ili alfa ≥ 1, CONFIDENCE.NORM prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako je standardna_dev ≤ 0, CONFIDENCE.NORM prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako argument veličina nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
 • Ako je veličina < 1, CONFIDENCE.NORM prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
 • Pretpostavimo li da je alfa jednak 0,05, potrebno je izračunati površinu ispod standardne normalne krivulje koja je jednaka (1 - alfa), tj. 95%. Ova vrijednost je ±1,96. Stoga je interval pouzdanosti:

Jednadžba

Primjer

Pretpostavimo da na uzorku od 50 putnika opažamo kako je prosječno trajanje putovanja do posla 30 minuta sa standardnom devijacijom populacije od 2,5. Ako je alfa = 0,05, CONFIDENCE.NORM(0,05, 2,5, 50) vraća 0,692952. Odgovarajući interval pouzdanosti tada je 30 ± 0,692952 = približno [29,3, 30,7]. Za bilo koju srednju vrijednost populacije μ0 u tom intervalu vjerojatnost dobivanja srednje vrijednosti uzorka dalje od μ0 nego 30 veća je od 0,05. Isto tako, za bilo koju srednju vrijednost populacije μ0 izvan tog intervala vjerojatnost dobivanja srednje vrijednosti uzorka dalje od μ0 nego 30 manja je od 0,05.

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Podaci Opis
0,05 Razina značajnosti
2,5 Standardna devijacija populacije
50 Veličina uzorka
Formula Opis (rezultat)
=CONFIDENCE.NORM(A2;A3;A4) Interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije. Drugim riječima, interval pouzdanosti za temeljnu srednju vrijednost populacije za putovanje do posla je 30 ± 0,692952 minuta, odnosno od 29,3 do 30,7 minuta. (0,692952)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App