CHITEST (funkcija CHITEST)

Vraća provjeru neovisnosti. Funkcija CHITEST vraća vrijednost iz raspodjele hi-kvadrata (χ2) za statistiku i odgovarajuće stupnjeve slobode. Testove χ2 možete koristiti za utvrđivanje jesu li pretpostavljeni rezultati potvrđeni eksperimentom.

 Važno   Ta je funkcija zamijenjena jednom ili više novih funkcija koje omogućuju veću točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu namjenu. Ona je i dalje kompatibilna sa starijim verzijama Excela. No ako vam je potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, koristite nove funkcije jer su funkcionalnije.

Dodatne informacije o novoj funkciji potražite u članku Funkcija CHISQ.TEST.

Sintaksa

CHITEST(stvarni_raspon,očekivani_raspon)

Sintaksa funkcije CHITEST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Stvarni_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži opažene vrijednosti koje će se uspoređivati s očekivanim vrijednostima.
 • Očekivani_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži omjer umnoška zbrojeva redaka i stupaca i sveukupnog zbroja.

Napomene

 • Ako stvarni_raspon i očekivani_raspon imaju različit broj točaka podataka, CHITEST vraća vrijednost pogreške #N/A.
 • Test χ2 najprije izračunava χ2 statistiku korištenjem sljedeće formule:

Jednadžba

gdje je:

Aij = stvarna učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

Eij = očekivana učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

r = broj redaka

c = broj stupaca

 • Niska vrijednost χ2 je pokazatelj neovisnosti. Kao što je vidljivo iz formule, χ2 je uvijek pozitivna vrijednost ili 0, a 0 je samo kada je Aij = Eij za svaki i,j.
 • CHITEST vraća vjerojatnost da se je vrijednost χ2 statistike jednaka ili viša od vrijednosti izračunate pomoću formule iznad mogla dogoditi slučajno, pod pretpostavkom neovisnosti. U izračunu te vjerojatnosti, formula CHITEST koristi raspodjelu χ2 s prikladnim brojem stupnjeva slobode, df. Ako je r > 1 i c > 1, tada je df = (r - 1)(c - 1). Ako je r = 1 i c > 1, tada je df = c - 1 ili ako je > 1 i c = 1, tada je df = r - 1. r = c= 1 nije dopušteno, i vraća se pogreška #N/A.
 • Korištenje funkcije CHITEST je opravdano kad vrijednosti Eij nisu premale. Neki statističari smatraju da bi svaka vrijednost Eij trebala biti veća od ili jednaka 5.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
A B C
Muškarci (stvarno) Žene (stvarno) Opis
58 35 Slažem se
11 25 Neutralan stav
10 23 Ne slažem se
Muškarci (očekivano) Žene (očekivano) Opis
45,35 47,65 Slažem se
17,56 18,44 Neutralan stav
16,09 16,91 Ne slažem se
Formula Opis (rezultat)
=CHITEST(A2:B4,A6:B8) χ2 statistika za podatke iznad je 16,16957, s 2 stupnja slobode (0,000308)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App