CHISQ.TEST (funkcija CHISQ.TEST)

Vraća test nezavisnosti. Funkcija CHISQ.TEST vraća vrijednost iz razdiobe hi-kvadrata (χ2) za statistiku i odgovarajuće stupnjeve slobode. χ2-testove možete koristiti da biste utvrdili jesu li pretpostavljeni rezultati potvrđeni eksperimentom.

Sintaksa

CHISQ.TEST(stvarni_raspon,očekivani_raspon)

Sintaksa funkcije CHISQ.TEST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Stvarni_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži opažene vrijednosti koje će se uspoređivati s očekivanim vrijednostima.
 • Očekivani_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži omjer umnoška zbrojeva redaka i stupaca i sveukupnog zbroja.

Napomene

 • Ako stvarni_raspon i očekivani_raspon imaju različit broj točaka podataka, CHISQ.TEST vraća vrijednost pogreške #N/A.
 • Test χ2 najprije izračunava χ2 statistiku korištenjem sljedeće formule:

Jednadžba

gdje je:

Aij = stvarna učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

Eij = očekivana učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

r = broj redaka

c = broj stupaca

 • Niska vrijednost χ2 je pokazatelj neovisnosti. Kao što je vidljivo iz formule, χ2 je uvijek pozitivna vrijednost ili 0, a 0 je samo kada je Aij = Eij za svaki i,j.
 • CHISQ.TEST vraća vjerojatnost da se vrijednost χ2 statistike, jednaka ili viša od vrijednosti izračunate pomoću gornje formule, mogla dogoditi slučajno pod pretpostavkom nezavisnosti. U izračunu te vjerojatnosti, formula CHISQ.TEST koristi raspodjelu χ2 s prikladnim brojem stupnjeva slobode, df. Ako je r > 1 i c > 1, tada je df = (r - 1)(c - 1). Ako je r = 1 i c > 1, tada je df = c - 1 ili ako je > 1 i c = 1, tada je df = r - 1. r = c= 1 nije dopušteno te se pogreška #N/A vraća.
 • Korištenje funkcije CHISQ.TEST opravdano je kada vrijednosti Eij nisu suviše male. Neki statističari smatraju da bi svaka vrijednost Eij trebala biti najmanje 5.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
A B C
Muškarci (stvarno) Žene (stvarno) Opis
58 35 Slažem se
11 25 Neutralan stav
10 23 Ne slažem se
Muškarci (očekivano) Žene (očekivano) Opis
45,35 47,65 Slažem se
17,56 18,44 Neutralan stav
16,09 16,91 Ne slažem se
Formula Opis (rezultat)
=CHISQ.TEST(A2:B4;A6:B8) χ2 statistika za podatke iznad je 16,16957, s 2 stupnja slobode (0,000308)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App