CHISQ.INV (funkcija CHISQ.INV)

Vraća inverznu vrijednost lijevokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata.

Razdiobe hi-kvadrata obično se koristi za proučavanje varijacije u postotku nečega u uzorcima, primjerice koliki dio dana ljudi provedu gledajući televiziju.

Sintaksa

CHISQ.INV(vjerojatnost;stupanj_slobode)

Sintaksa funkcije CHISQ.INV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost pridružena razdiobi hi-kvadrata.
  • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode.

Napomene

  • Ako argument nije broj, CHISQ.INV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je vjerojatnost < 0 ili vjerojatnost > 1, CHISQ.INV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
  • Ako je stupanj_slobode < 1 ili > 10^10, CHISQ.INV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App