CHISQ.DIST.RT (funkcija CHISQ.DIST.RT)

Vraća desnokraku vjerojatnost razdiobe hi-kvadrata.

Razdioba χ2 povezana je s χ2-testom. χ2-test koristi se za usporedbu opaženih i očekivanih vrijednosti. Genetičkim eksperimentom, na primjer, može se pretpostaviti da će sljedeća generacija biljaka imati određene boje. Usporedbom opaženih i očekivanih rezultata možete utvrditi je li početna hipoteza valjana.

Sintaksa

CHISQ.DIST.RT(x;stupanj_slobode)

Sintaksa funkcije CHISQ.DIST.RT sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • X     Obavezno. Vrijednost na kojoj želite procijeniti razdiobu.
 • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, funkcija CHISQ.DIST.RT vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako neki argument nije broj, funkcija CHISQ.DIST.RT vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
 • Ako je stupanj_slobode < 1 ili > 10^10, CHISQ.DIST.RT vraća vrijednost pogreške #NUM!.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1

2
3
4
5
A B
Podaci Opis
18.307 Vrijednost na kojoj želite procijeniti raspodjelu
10 Stupnjevi slobode
Formula Opis (rezultat)
=CHISQ.DIST.RT(A2;A3) Jednokraka vjerojatnost raspodjele hi-kvadrata za uvjete iznad (0,050001)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App