CHISQ.DIST (funkcija CHISQ.DIST)

Vraća razdiobu hi-kvadrata.

Razdioba hi-kvadrata obično se koristi za proučavanje varijacije u postotku nečega u uzorcima, primjerice koliki dio dana ljudi provedu gledajući televiziju.

Sintaksa

CHISQ.DIST(x;stupanj_slobode,kumulativna)

Sintaksa funkcije CHISQ.DIST sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

  • X     Obavezno. Vrijednost na kojoj želite procijeniti razdiobu.
  • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode.
  • Kumulativna     Obavezno. Logička vrijednost koja određuje oblik funkcije. Ako argument kumulativna ima vrijednost TRUE, CHISQ.DIST vraća kumulativnu funkciju razdiobe, a ako je FALSE, vraća funkciju gustoće vjerojatnosti.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, CHISQ.DIST vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je x negativan, CHISQ.DIST prikazuje vrijednost pogreške #NUM!.
  • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
  • Ako je stupanj_slobode < 1 ili > 10^10, CHISQ.DIST vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App