CHIINV (funkcija CHIINV)

Vraća inverznu vrijednost desnokrake vjerojatnosti razdiobe hi-kvadrata. Ako je argument vjerojatnost = CHIDIST(x,...), tada je CHIINV(vjerojatnost,...) = x. Tu funkciju koristite za usporedbu opaženih i očekivanih rezultata da biste zaključili je li početna hipoteza valjana.

 Važno   Ta je funkcija zamijenjena jednom ili više novih funkcija koje omogućuju veću točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu namjenu. Ona je i dalje kompatibilna sa starijim verzijama Excela. No ako vam je potrebna kompatibilnost sa starijim verzijama, koristite nove funkcije jer su funkcionalnije.

Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u člancima Funkcija CHISQ.INV i Funkcija CHISQ.INV.RT.

Sintaksa

CHIINV(vjerojatnost;stupanj_slobode)

Sintaksa funkcije CHIINV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost pridružena razdiobi hi-kvadrata.
 • Stupanj_slobode     Obavezno. Broj stupnjeva slobode.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, CHIINV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je vjerojatnost < 0 ili je vjerojatnost > 1, CHIINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako vrijednost stupanj_slobode nije cijeli broj, decimalna se mjesta odbacuju.
 • Ako je stupanj_slobode < 1 ili je stupanj_slobode > 10^10, CHIINV vraća vrijednost pogreške #NUM!.

Ako se zada vrijednost vjerojatnosti, CHIINV traži takvu vrijednost x tako da je CHIDIST(x, stupanj_slobode) = vjerojatnost. Stoga preciznost funkcije CHIINV ovisi o preciznosti funkcije CHIDIST. CHIINV koristi tehniku iterativnog traženja. Ako nakon 100 ponavljanja traženje ne konvergira, funkcija vraća vrijednost pogreške #N/A.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4

5
A B
Podaci Opis
0,050001 Vjerojatnost pridružena raspodjeli hi-kvadrata
10 Stupnjevi slobode
Formula Opis (rezultat)
=CHIINV(A2,A3) Inverzna vrijednost jednokrake vjerojatnosti raspodjele hi-kvadrata (18,3069735)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App