Brzi početak rada: stvaranje formule

Formule su jednadžbe služe izračune, vraćanje podataka, manipuliranje sadržajem ćelija, testiranje uvjeta i slično. Formula uvijek započinje znakom jednakosti (=).

U sljedećoj su tablici prikazani neki primjeri i opisi formula.

Formula Opis
=5+2*3     Zbraja broj 5 s umnoškom brojeva 2 i 3.
=SQRT(A1)     Pomoću funkcije SQRT vraća korijen kvadrata u ćeliji A1.
=TODAY()     Vraća trenutni datum.
=IF(A1>0;"Plus";"Minus")     Testira ćeliju A1 da bi se utvrdilo sadrži li vrijednost veću od 0. Ako je rezultat testa istinit, u ćeliji se pojavljuje tekst "Plus", ako je neistinit, pojavljuje se tekst "Minus".

Kako?

Slika ikone

Odabir ćelije i početak upisivanja    

Da biste započeli formulu, u ćeliju upišite znak jednakosti (=).

Slika ikone

Ispunjavanje ostatka formule    

Učinite nešto od sljedećeg:

  • Upišite kombinaciju brojki i operatora poput, primjerice, 3+7.
  • Mišem odaberite ostale ćelije (umećući operator između njih). Primjerice, odaberite ćeliju B1, zatim upišite znak plus (+), pa odaberite ćeliju C1, potom upišite + i na kraju odaberite ćeliju D1.
  • Upišite slovo da biste odabrali funkciju radnog lista s popisa. Ako, primjerice, upišete "a", prikazat će se sve raspoložive funkcije koje počinju slovom "a".

Stvaranje formula na različite načine

Slika ikone

Dovršavanje formule    

  • Da biste dovršili formulu koja se sastoji od niza brojeva, referenci ćelija i operatora, pritisnite tipku ENTER.
  • Da biste dovršili formulu koja koristi funkciju, unesite tražene podatke za funkciju, a zatim pritisnite ENTER. Funkcija ABS, primjerice, traži jednu numeričku vrijednost, što može biti broj koji ćete upisati ili odabrana ćelija koja sadrži broj.

Dovršene formule mogu nalikovati formulama u sljedećim primjerima:

Formula Opis
=3+7 Zbraja dva broja
=B1+C1+D1 Zbraja tri vrijednosti u tri ćelije
=ABS(-3) Pretvara broj u njegovu pozitivnu vrijednost

Sljedeći koraci

  • Eksperimentirajte s vlastitim formulama koristeći se različitim metodama odabira ćelija i unošenja podataka te pokušajte koristiti neke od funkcija radnog lista.

Savjet    Office.com neprestano se ažurira novim sadržajem, uključujući članke s uputama, videozapise i tečajeve za obuku. Ako pri dnu preglednika pomoći piše Izvanmrežno, a povezani ste s internetom, kliknite Izvanmrežno, a zatim Prikaži sadržaj s web-mjesta Office.com. Možete i pogledati početnu stranicu s pomoći i uputama za Excel na web-mjestu Office.com. Za Microsoft Excel Starter 2010 posjetite stranicu s pomoći i uputama za Office Starter.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
Excel 2010