BETA.INV (funkcija BETA.INV)

Vraća inverznu funkciju gustoće kumulativne beta-vjerojatnosti (BETA.DIST).

Ako je vjerojatnost = BETA.DIST(x;...TRUE), tada je BETA.INV(vjerojatnost;...) = x. Beta-razdioba može se koristiti za planiranje projekta radi modeliranja vremena vjerojatnog završetka kada su poznati očekivano vrijeme završetka i varijabilnost.

Sintaksa

BETA.INV(vjerojatnost;alfa;beta;[A];[B])

Sintaksa funkcije BETA.INV sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Vjerojatnost     Obavezno. Vjerojatnost pridružena beta-razdiobi.
 • Alfa     Obavezno. Parametar razdiobe.
 • Beta     Obavezno. Parametar razdiobe.
 • A     Neobavezno. Donja granica za interval od x.
 • B     Neobavezno. Gornja granica za interval od x.

Napomene

 • Ako neki argument nije broj, BETA.INV vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
 • Ako je alfa ≤ 0 ili beta ≤ 0, BETA.INV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako vjerojatnost ≤ 0 ili vjerojatnost > 1, BETA.INV vraća vrijednost pogreške #NUM!.
 • Ako izostavite vrijednosti za A i B, BETA.INV koristi standardnu kumulativnu beta-razdiobu, tako da je A = 0 i B = 1

Uz danu vjerojatnost BETA.INV traži takvu vrijednost x tako da vrijedi BETA.DIST(x;alfa;beta;A;B) = vjerojatnost. Stoga točnost funkcije BETA.INV ovisi o točnosti funkcije BETA.DIST.

Primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer u ovom članku. Ako primjer kopirate u web-aplikaciju Excel Web App, kopirajte i lijepite jednu po jednu ćeliju.

 Važno   Nemojte odabrati zaglavlja redaka ili stupaca.

Odabir primjera iz pomoći
Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 i pritisnite CTRL+V. Ako radite u web-aplikaciji Excel Web App, ponovite kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju primjera.

 Važno   Da bi primjer ispravno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.

 1. Da biste se prebacili iz pregleda rezultata u pregled formula koje vraćaju rezultate i obratno, pritisnite CTRL+` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaži formule.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7

8
A B
Podaci Opis
0,685470581 Vjerojatnost pridružena beta raspodjeli
8 Parametar raspodjele
10 Parametar raspodjele
1 Donja granica
3 Gornja granica
Formula Opis (rezultat)
=BETA.INV(A2;A3;A4;A5;A6) Inverz kumulativne beta funkcije gustoće vjerojatnosti za gornje parametre (2)
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App