AGGREGATE (funkcija AGGREGATE)

Vraća zbroj na popisu ili u bazi podataka.

Funkcija AGGREGATE rješava probleme s ograničenjima uvjetnog oblikovanja. Na trakama podataka, u skupovima ikona i skalama boja ne mogu se prikazivati uvjetna oblikovanja ako u rasponu postoje pogreške. Razlog je taj što funkcije MIN, MAX i PERCENTILE ne računaju ako unutar raspona za izračun postoji pogreška. Funkcije LARGE, SMALL i STDEVP iz istih razloga utječu na odgovarajuće funkcioniranje određenih pravila uvjetnog oblikovanja. Te funkcije možete ugraditi pomoću funkcije AGGREGATE jer će time pogreške biti zanemarene. Funkcijom AGGREGATE, k tome, moguće je na popis ili bazu podataka primijeniti različite funkcije zbrajanja s mogućnošću zanemarivanja skrivenih redaka i vrijednosti pogrešaka.

Sintaksa

Oblik reference

AGGREGATE(funkcija_broj,mogućnosti, ref1, [ref2], …)

Oblik polja

AGGREGATE(funkcija_broj,mogućnosti,polje, [k])

Sintaksa funkcije AGGREGATE sadrži sljedeće argumente (argument: Vrijednost koja akciji, događaju, metodi, svojstvu, funkciji ili proceduri pruža informacije.):

 • Funkcija_broj     Obavezno. Broj od 1 do 19 kojim se određuje funkcija koja će se koristiti.
Funkcija_broj Funkcija
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV.S
8 STDEV.P
9 SUM
10 VAR.S
11 VAR.P
12 MEDIAN
13 MODE.SNGL
14 LARGE
15 SMALL
16 PERCENTILE.INC
17 QUARTILE.INC
18 PERCENTILE.EXC
19 QUARTILE.EXC
 • Mogućnosti     Obavezno. Brojčana vrijednost kojom se određuje koje će vrijednosti biti zanemarene u rasponu za izračun funkcije.
Mogućnost Ponašanje
0 ili izostavljeno Zanemaruje ugniježđene funkcije SUBTOTAL i AGGREGATE
1 Zanemaruje skrivene retke i ugniježđene funkcije SUBTOTAL i AGGREGATE
2 Zanemaruje vrijednosti pogrešaka i ugniježđene funkcije SUBTOTAL i AGGREGATE
3 Zanemaruje skrivene retke, vrijednosti pogrešaka i ugniježđene funkcije SUBTOTAL i AGGREGATE
4 Zanemaruje ništa
5 Zanemaruje skrivene retke
6 Zanemaruje vrijednosti pogrešaka
7 Zanemaruje skrivene retke i vrijednosti pogrešaka
 • Ref1     Obavezno. Prvi brojčani argument za funkcije s više brojčanih argumenata za koje želite zbirnu vrijednost.
 • Ref2,...     Neobavezno. Brojčani argumenti od 2 do 253 za koje želite zbirnu vrijednost.

U funkcijama koje prihvaćaju polje ref1 je polje, formula polja ili referenca na raspon ćelija za koje želite zbirnu vrijednost. Ref2 je drugi argument potreban za određene funkcije. Argument ref2 potreban je za sljedeće funkcije:

Funkcija
LARGE(polje,k)
SMALL(polje,k)
PERCENTILE.INC(polje,k)
QUARTILE.INC(polje,kvart)
PERCENTILE.EXC(polje,k)
QUARTILE.EXC(polje,kvart)

Napomene

Funkcija_broj:

 • Čim u ćeliji na radnom listu u funkciju AGGREGATE unesete argument funkcija_broj, prikazat će se popis funkcija koje možete koristiti kao argumente.

Pogreške:

 • Ako je drugi argument ref obavezan, a nije naveden, funkcija AGGREGATE vraća pogrešku #VALUE!
 • Ako su neke reference 3-D reference, funkcija AGGREGATE vraća vrijednost pogreške #VALUE!

Ugniježđeni zbrojevi:

 • Ako u ref1, ref2,... postoje druge funkcije AGGREGATE (ili ugniježđene funkcije AGGREGATE), te se ugniježđene funkcije AGGREGATE zanemaruju da bi se izbjeglo dvostruko brojanje.
 • Ako u referencama funkcije AGGREGATE postoje funkcije SUBTOTAL, te se funkcije SUBTOTAL zanemaruju.
 • Ako su u funkciji SUBTOTAL ugniježđene funkcije AGGREGATE, te se funkcije AGGREGATE zanemaruju.

Vrsta raspona:

 • Funkcija AGGREGATE dizajnirana je za stupce podataka ili okomite raspone. Nije dizajnirana za retke podataka ili vodoravne raspone. Kada, primjerice, izračunavate podzbroj vodoravnog raspona pomoću mogućnosti 1, npr AGGREGATE (1,1, ref1), skrivanje stupca ne utječe na ukupnu zbrojenu vrijednost. No skrivanje retka u okomitom rasponu utječe na ukupnu zbrojenu vrijednost.

Primjeri

Prvi primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer iz ovog članka. Ako primjer kopirate u Excel Online, kopirajte i lijepite ćeliju po ćeliju.
  Important: Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.
Odabir primjera iz pomoći Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL + C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V. Ako radite u aplikaciji Excel Online, ponavljajte kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju u primjeru.
  Important: Da bi navedeni primjer pravilno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.
 4. Da biste se prebacili iz prikaza rezultata u prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL + ` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaz formula.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14


15

16

17
A B
#DIV/0! 82
72 65
30 95
#NUM! 63
31 53
96 71
32 55
81 83
33 100
53 91
34 89
Formula Opis (rezultat)
=AGGREGATE(4, 2, A1:A11) Računa maksimalnu vrijednost zanemarujući vrijednosti pogreške u rasponu (96)
=AGGREGATE(14, 2, A1:A11, 3) Računa treću najveću vrijednost zanemarujući vrijednost pogreške u rasponu (72)
=AGGREGATE(15, 6, A1:A11) Vraća pogrešku #VALUE! jer u funkciji AGGREGATE nema drugog argumenta ref, a on je potreban za funkciju (SMALL).
=AGGREGATE(12, 2, A1:A11, B1:B11) Računa medijan zanemarujući vrijednosti pogreške u rasponu (68).
=MAX(A1:A2) Vraća vrijednost pogreške jer u rasponu za izračun rasponu postoje vrijednosti pogreške (#DIV/0!)

Drugi primjer

Ovaj ćete primjer lakše razumjeti kopirate li ga u prazni radni list.

PokažiKako kopirati primjer?

 1. Odaberite primjer iz ovog članka. Ako primjer kopirate u Excel Online, kopirajte i lijepite ćeliju po ćeliju.
  Important: Nemojte odabrati zaglavlja redaka i stupaca.
Odabir primjera iz pomoći Odabir primjera iz pomoći
 1. Pritisnite CTRL + C.
 2. Stvorite praznu radnu knjigu ili radni list.
 3. Na radnom listu odaberite ćeliju A1 pa pritisnite CTRL + V. Ako radite u aplikaciji Excel Online, ponavljajte kopiranje i lijepljenje za svaku ćeliju u primjeru.
  Important: Da bi navedeni primjer pravilno funkcionirao, morate ga zalijepiti u ćeliju A1 na radnom listu.
 4. Da biste se prebacili iz prikaza rezultata u prikaz formula koje vraćaju rezultate, pritisnite CTRL + ` (gravis) ili na kartici Formule u grupi Nadzor formula kliknite gumb Prikaz formula.
Kada primjer kopirate na prazan radni list, možete ga prilagoditi svojim potrebama.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15


16

17
A B
x y
96 82
72 65
30 95
56 63
31 53
98 71
32 55
81 83
33 100
53 91
34 89
Formula Opis (rezultat)
=AGGREGATE(4, 5, A1:A11) Računa maksimalnu vrijednost zanemarujući vrijednosti pogreške u rasponu (98).
=AGGREGATE(14, 5, A1:A11, 3) Računa treću najveću vrijednost zanemarujući vrijednosti pogreške u rasponu (81).
=AGGREGATE(18, 5, A1:A11) Vraća pogrešku #VALUE! jer u funkciji AGGREGATE nedostaje drugi argument ref, a on je potreban za funkciju (PERCENTILE).
=AGGREGATE(12, 5, A1:A11, B1:B11) Računa medijan zanemarujući vrijednosti pogreške u rasponu (68).
 
 
Odnosi se na:
Excel 2010, Excel Web App