Upoznavanje s programom Dizajner nadzorne ploče za PerformancePoint

Pomoću programa Dizajner nadzornih ploča za PerformancePoint stvarate, uređujete i pohranjujete pojedine stavke nadzorne ploče. Te stavke pohranjujete na određene popise sustava SharePoint i u biblioteke dokumenata te ih koristite pri sastavljanju svojih nadzornih ploča. Nakon toga svoje nadzorne ploče implementirate u sustav SharePoint Server 2010.

Vaše nadzorne ploče mogu korisnicima nadzornih ploča u čitavoj tvrtci pružiti podatke koje trebaju pratiti i čije performanse trebaju analizirati. U ovom su članku sadržane informacije koje će vam pomoći da se upoznate s programom Dizajner nadzornih ploča.

Što vas zanima?


Instaliranje i otvaranje programa Dizajner nadzorne ploče

Ako je za vašu tvrtku konfigurirana komponenta PerformancePoint Services u sustavu Microsoft SharePoint Server 2010 i imate potrebne dozvole, možete instalirati ili pokrenuti Dizajner nadzornih ploča.

 1. Putem programa Internet Explorer potražite web-mjesto Centar poslovne inteligencije. Centar poslovne inteligencije je web-mjesto sustava SharePoint koje služi kao portal za PerformancePoint Services i neke duge komponente. Centar poslovne inteligencije može izgledati kao na sljedećoj slici:

Centar poslovne inteligencije, web-mjesto u sustavu SharePoint Server 2010

U Centru za poslovnu inteligenciju pronaći ćete informacije o poslovnoj inteligenciji sustava SharePoint, uključujuću komponentu usluge programa Excel, pokazatelje stanja i program PerformancePoint Services. Naći ćete i veze koje možete upotrijebiti da biste otvorili pomoć ili pronašli programe poput Dizajner nadzornih ploča.

 Savjet   Ako ne možete pronaći Centar poslovne inteligencije, obratite se svojem administratoru sustava SharePoint.

 1. Na web-mjestu Centar poslovne inteligencije kliknite neki od odjeljaka kao što su Nadzor ključnih performansi, Stvaranje i zajedničko korištenje izvješća ili Stvaranje nadzorne ploče. Dodatne informacije o svakom području bit će prikazane u središnjem oknu na način prikazan na sljedećoj slici:

Veza na komponentu PerformancePoint usluge na web-mjestu Centar poslovne inteligencije

Kliknite Početak korištenja PerformancePoint usluga.

 1. Otvara se predložak web-mjesta PerformancePoint sličan ovome na sljedećoj slici:

Gumb za pokretanje programa Dizajner nadzorne ploče na predlošku web-mjesta PerformancePoint usluge

Na predlošku web-mjesta PerformancePoint kliknite Pokreni program Dizajner nadzornih ploča.

 1. Ako su vam u komponenti PerformancePoint Services dodijeljene potrebne dozvole, instalirat će se i otvoriti program Dizajner nadzornih ploča. Dizajner nadzornih ploča izgleda slično kao na sljedećoj slici:

Dizajner nadzorne ploče za PerformancePoint

Nakon što barem jednom otvorite program Dizajner nadzornih ploča, možete ga otvarati i na druge načine, poput ovih opisanih u sljedećem odjeljku:

 • Na radnoj površini postavite prečac za web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži stavke nadzorne ploče. Nakon toga dvokliknite prečac na radnoj površini da biste otvorili program Dizajner nadzornih ploča. Da biste saznali kako stvoriti prečac na radnoj površini, pročitajte članak naslova Stvaranje prečaca na radnoj površini.
 • Kliknite Start, a zatim Svi programi. Pronađite stavku SharePoint, a zatim kliknite Dizajner nadzornih ploča za PerformancePoint.

 Važno    Da biste koristili Dizajner nadzornih ploča, morate biti povezani sa sustavom SharePoint Server 2010.

Vrh stranice Vrh stranice

Vrste stavki nadzorne ploče koje se mogu stvoriti putem programa Dizajner nadzorne ploče

Dizajner nadzornih ploča možete koristiti da biste stvorili širok raspon stavki komponente PerformancePoint, poput izvora podataka, nadzornih ploča, tablica rezultata, ključnih pokazatelja uspješnosti, pokazatelja, filtara i izvješća.

Cjelovit popis tih stavki je u sljedećoj tablici:

Stavke Opis
Izvori podataka Izvori podataka su vaše veze s bazama podataka koje koristite za stvaranje tablica rezultata, izvješća i filtara putem programa Dizajner nadzornih ploča.
Nadzorne ploče

Nadzorne ploče su spremnici koje koristite da biste prikazali svoje tablice rezultata i izvješća. Prilikom sastavljanja nadzornih ploča dodajete izvješća, tablice rezultata i filtre zonama koje su dijelovi odjeljaka na stranici nadzorne ploče.

Jedna nadzorna ploča može sadržavati više stranica. Svaku stranicu možete dizajnirati pomoću istog predloška izgleda stranice ili možete koristiti različite predloške. Možete i prilagoditi veličine zona na nadzornoj ploči, a svaka zona može sadržavati jednu ili više stavki poput izvješća, tablica s rezultatima ili filtara.

Tablice rezultata Tablice rezultata su stavke nadzorne ploče u kojima su prikazane performanse jedne ili više metričkih jedinica. Putem njih se stvarni rezultati uspoređuju s određenim ciljevima te se pomoću grafičkih pokazatelja prikazuju rezultati usporedbe. Tablica rezultata nalikuje tablici koja obično ima stupce Ciljne i Stvarne vrijednosti te nekoliko ključnih pokazatelja uspješnosti.
Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-jevi) Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-jevi) su metrički podaci koji se koriste u tablici rezultata. Ključni pokazatelji uspješnosti obično sadržavaju ciljne i stvarne vrijednosti te grafičke pokazatelje koji prikazuju je li performansa dosegla ciljnu vrijednost.
Pokazatelji

Pokazatelji su grafički simboli koji se koriste u ključnim pokazateljima uspješnosti da bi prikazali je li performansa dosegla ciljnu vrijednost.

Obično se koriste simboli semafora - zeleni krugovi označavaju da je performansa zadovoljila ciljnu vrijednost, žuti trokuti da ju je gotovo zadovoljila, a crveni rombovi označavaju loše performanse.

Filtri

Filtri su pojedine stavke nadzorne ploče koje omogućuju korisnicima nadzorne ploče da se usredotoče na određene podatke.

Možete, primjerice, stvoriti filtar Zemljopis, a zatim ga povezati s izvješćem ili tablicom s rezultatima. Na taj se način korisniku omogućuje da pogleda podatke za određenu zemljopisnu regiju.

Izvješća

Izvješća su stavke nadzorne ploče koje prikazuju podatke pomoću grafikona ili tablica.

U programu Dizajner nadzornih ploča možete stvoriti niz različitih izvješća. Među njima su, primjerice, stupčasti, linijski i tortni grafikoni te tablice koje nazivamo rešetkama. Uz to, neka izvješća možete stvoriti izravno u programu Dizajner nadzornih ploča, a možete stvarati i web-dijelove da biste prikazali postojeća izvješća koja se nalaze na drugim poslužiteljima.

Vrh stranice Vrh stranice

Mjesto pohranjivanja stavki nadzorne ploče

Sve stavke nadzorne ploče komponente PerformancePoint spremaju se na dodijeljene popise sustava SharePoint i u biblioteke dokumenata koji se postavljaju prilikom konfiguriranja komponente PerformancePoint Services. Sljedeća slika prikazuje popis popisa sustava SharePoint i biblioteka dokumenata koje ćete najčešće pronaći u komponenti PerformancePoint Services:

Dijaloški okvir za dodavanje popisa i implementiranje u

U sljedećoj tablici su opisani ti popisi sustava SharePoint i biblioteke gdje se pohranjuje sadržaj nadzorne ploče i ostale datoteke.

Stavke Opis
Podatkovne veze

Izvori podataka koje koristite za ključne pokazatelje uspješnosti, tablice rezultata, izvješća i filtre spremaju se u biblioteci dokumenata Podatkovne veze koja sadrži izvore podataka te dodatne informacije poput onih o poslužitelju i sigurnosnim postavkama.

Ta se biblioteka dokumenata obično naziva Podatkovne veze, ali administratori sustava SharePoint mogu prilikom konfiguriranja komponente PerformancePoint Services promijeniti njezin naziv.

Pojedini elementi nadzorne ploče su:

 • Pokazatelji
 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Tablice rezultata
 • Izvješća
 • Filtri
 • Stranice nadzorne ploče

Tablice rezultata, izvješća, filtri, stranice nadzorne ploče i ostale stavke nadzorne ploče spremaju se u popis sadržaja komponente PerformancePoint.

 Napomena   Ovdje se spremaju stranice nadzorne ploče. Međutim, nadzorne ploče uživo koje se implementiraju na web-mjesto SharePoint pohranjuju se u drugu biblioteku dokumenata.

Taj popis se obično naziva Sadržaj komponente PerformancePoint, ali administratori sustava SharePoint mogu prilikom konfiguriranja komponente PerformancePoint Services promijeniti njegov naziv.

Nadzorne ploče

Implementirana nadzorna ploča pohranjuje se u biblioteku dokumenata nadzorne ploče koja sadrži isključivo nadzorne ploče. Pojedine stavke nadzorne ploče pohranjuju se drugdje.

Taj popis se obično naziva Nadzorne ploče, ali administratori sustava prilikom konfiguriranja komponente PerformancePoint Services mogu promijeniti njegov naziv.

Budući da se stavke nadzorne ploče spremaju izravno u sustav SharePoint Server 2010, vi i ostali autori nadzornih ploča možete ih višekratno koristiti čime vam je olakšan rad. Možete, primjerice, stvoriti analitički grafikon i zatim to izvješće koristiti na raznim nadzornim pločama.

Uz to možete pratiti tko pregledava i koristi sadržaj vaše nadzorne ploče ako pojedinim njezinim dijelovima dodijelite dozvole sustava SharePoint.

Vrh stranice Vrh stranice

Kretanje kroz program Dizajner nadzorne ploče

Korisničko sučelje programa Dizajner nadzornih ploča sadrži vrpcu, okno Preglednik radnog prostora, središnje okno i okno Detalji, putem kojih stvarate, pregledavate i uređujete stavke nadzorne ploče. Radni prostor uz to sadrži izbornik gumba Microsoft Office, koji možete upotrijebiti da biste spremili datoteke radnog prostora, implementirali nadzornu ploču i promijenili vezu s poslužiteljem.

Dizajner nadzorne ploče za PerformancePoint

Vrpca

Vrpca sadrži gumb Backstage sustava Microsoft Office i tri kartice: Polazno, Uređivanje i Stvaranje.

Gumb Backstage sustava Microsoft Office

Kliknite Gumb sustava Microsoft Office da biste pristupili postavkama programa Dizajner nadzornih ploča i ostalim mogućnostima spremanja. Sljedeća slika odgovara prikazu izbornika Backstage.

Prikaz Backstage sustava Microsoft Office

Kliknite Mogućnosti dizajnera da biste otvorili dijaloški okvir Mogućnosti. Dijaloški okvir Mogućnosti sadrži tri kartice: Prilagođavanje, Poslužitelj i Resursi.

 • Na kartici Prilagođavanje odredite zadana mjesta svojih datoteka radnog prostora te želite li upotrebljavati čarobnjake pri stvaranju tablica rezultata. Na sljedećoj slici prikazana je kartica Prilagođavanje:

Kartica Prilagođavanje u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Dizajner nadzorne ploče

 • Na kartici Poslužitelj možete pregledati ili promijeniti poslužitelj s kojim se povezujete prilikom korištenja programa Dizajner nadzornih ploča. Na sljedećoj slici prikazana je kartica Poslužitelj.

Kartica Poslužitelj u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Dizajner nadzorne ploče

 • Na kartici Resursi možete saznati koju verziju programa Dizajner nadzornih ploča koristite. Na sljedećoj slici prikazana je kartica Resursi.

Kartica resursi u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Dizajner nadzorne ploče

Vrh stranice Vrh stranice

Kartica Polazno na vrpci

Dolje prikazana kartica Polazno sadrži naredbe alatne trake koje možete koristiti da biste pregledavali i otvarali stavke nadzorne ploče.

Kartica polazno na vrpci programa Dizajner nadzorne ploče

Kliknite, primjerice, naredbu Osvježi u odjeljku Radni prostor da biste osvježili popis stavki nadzorne ploče objavljenih u sustavu SharePoint Server 2010.

Kartica Uređivanje na vrpci

Kartica Uređivanje sadrži naredbe alatne trake koje možete upotrijebiti da biste izmijenili stavke nadzorne ploče koje ste stvorili sami ili koje su stvorili drugi autori nadzornih ploča.

Kartica Uređivanje je dinamička. Prikazuje samo naredbe alatne trake koje su svojstvene određenim stavkama nadzorne ploče koju želite urediti. Drugim riječima, kartica Uređivanje se mijenja prema vrsti stavke nadzorne ploče koju otvarate u središnjem oknu radnog prostora.

Ako, primjerice, otvorite ključne pokazatelje uspješnosti, kartica Uređivanje će prikazati naredbe alatne trake koji vam omogućuju promjenu oblika brojeva kao što je mijenjanje broja decimalnih mjesta koja se prikazuju u numeričkim vrijednostima. Kartica Uređivanje za ključne pokazatelje uspješnosti prikazana je ispod.

Kartica Uređivanje za ključne pokazatelje uspješnosti

Ako otvorite tablicu rezultata, kartica Uređivanje će prikazati razne naredbe alatne trake koje možete upotrijebiti. Među njima je naredba Ažuriraj. Naredbu Ažuriraj koristite da biste osvježili prikazane podatke nakon što napravite izmjene u tablici rezultata. Kartica Uređivanje za tablice rezultata prikazana je ispod.

Kartica Uređivanje za tablice rezultata

Ako otvorite analitičku rešetku da biste je uredili, kartica Uređivanje prikazuje razne naredbe alatne trake koje vam omogućuju da promijenite postavke fonta, brojki, prikaza izvješća i ostale postavke. Kartica Uređivanje za analitička izvješća prikazana je ispod.

Kartica Uređivanje za analitičku rešetku

Napokon, ako otvorite nadzornu ploču da biste je uredili, kartica Uređivanje prikazuje naredbe alatne trake koje su svojstvene radu sa zonama nadzorne ploče ili stavkama unutar zona. Kartica Uređivanje za nadzornu ploču prikazana je ispod.

Kartica Uređivanje za nadzornu ploču

Za neke stavke nadzorne ploče, poput filtara, ne postoje naredbe alatne trake na kartici Uređivanje. Da biste napravili izmjene takvih stavki, upotrijebite kartice Uređivač i Svojstva u središnjem oknu radnog prostora.

Vrh stranice Vrh stranice

Kartica Stvaranje na vrpci

Kartica Stvaranje sadrži naredbe alatne trake koje upotrebljavate da biste stvorili stavke nadzorne ploče. Sljedeća slika prikazuje karticu Stvaranje.

Kartica Stvaranje u programu Dizajner nadzorne ploče

Svaka naredba alatne trake otvara čarobnjak koji vas vodi kroz stvaranje stavke. Primjerice, kada kliknete Nadzorna ploča, otvara se dijaloški okvir Odabir predloška stranice nadzorne ploče. Odaberite predložak izgleda stranice za prvu stranicu nadzorne ploče, a zatim je počnite sastavljati.

Okno preglednika radnog prostora

Okno Preglednik radnog prostora nalazi se s lijeve strane zaslona u sustavu Dizajner nadzornih ploča. Okno Preglednik radnog prostora koristite da biste pregledavali, otvarali i spremali stavke nadzorne ploče. Preglednik radnog prostora možete upotrijebiti i da biste nadzorne ploče implementirali. Preglednik radnog prostora istaknut je na sljedećoj slici:

Preglednik radnog prostora u programu Dizajner nadzorne ploče

Preglednik radnog prostora sadrži dvije kategorije stavki nadzorne ploče: Sadržaj komponente PerformancePoint i Podatkovne veze.

 • Odaberite Sadržaj komponente PerformancePoint da biste stvarali, pregledavali i otvarali pokazatelje, ključne pokazatelje uspješnosti, tablice s rezultatima, izvješća, filtre i nadzorne ploče.
 • Odaberite Podatkovne veze da biste stvarali, pregledavali i otvarali izvore podataka.

Preglednik radnog prostora pri izvođenju niza zadataka koristi funkcije desnog gumba miša. Primjerice, kada stvorite stavku i želite je spremiti, u oknu Preglednik radnog prostora desnim gumbom miša kliknete stavku, a zatim Spremi.

Na sličan način, da biste implementirali nadzornu ploču u oknu Preglednik radnog prostora desnim gumbom miša kliknite nadzornu ploču, a zatim stavku Implementiraj u sustav SharePoint.

Središnje okno radnog prostora

Središnje okno koristite da biste pregledavali, stvarali i mijenjali stavke nadzorne ploče. Središnje se okno mijenja ovisno o mjestu fokusa u oknu Preglednik radnog prostora. Središnje okno istaknuto je na sljedećoj slici:

Središnje okno radnog prostora

Primjerice, kada kliknete Sadržaj komponente PerformancePoint ili Podatkovne veze u oknu Preglednik radnog prostora, u središnjem oknu vidjet ćete kartice SharePoint i Radni prostor. Jednako tako, kada kliknete određenu stavku u oknu Preglednik radnog prostora, u središnjem oknu vidjet ćete dvije, tri ili četiri kartice. Te kartice se razlikuju ovisno o vrsti stavke nadzorne ploče na kojoj radite.

Vrh stranice Vrh stranice

Kartice SharePoint i Radni prostor

Kartice SharePoint i Radni prostor dostupne su ako odaberete stavku u oknu Preglednik radnog prostora. Te se kartice upotrebljavaju za prikaz popisa stavki nadzorne ploče koje ste stvorili sami ili su ih stvorili drugi autori nadzorne ploče.

Kartica Opis
Kartica SharePoint Na kartici SharePoint prikazan je popis stavki nadzorne ploče koje ste vi ili drugi autori nadzorne ploče spremili u sustav SharePoint Server 2010. Ovisno o tome jeste li u oknu Preglednik radnog prostora odabrali Sadržaj komponente PerformancePoint ili Podatkovne veze, možete u središnjem oknu vidjeti prikazane ili sve izvore podataka ili sve ostale dostupne vrste stavki nadzorne ploče.
Kartica Radni prostor Na kartici Radni prostor prikazan je zbir stavki nadzorne ploče spremljenih u sustavu SharePoint Server 2010. Kartica Radni prostor poglavito prikazuje stavke nadzorne ploče koje ste spremili ili otvorili da biste ih uredili.

Kada prvi put otvorite sustav Dizajner nadzornih ploča, radite u nenaslovljenoj, nespremljenoj datoteci radnog prostora. Tijekom stvaranja i otvaranja stavki nadzorne ploče, te stavke postaju vidljive u središnjem oknu na kartici SharePoint i na kartici Radni prostor.

Kada spremite datoteku radnog prostora, stvarate popis stavki nadzorne ploče koje potom možete vidjeti na kartici Radni prostor. Možete izabrati stavke koje će se nalaziti u datoteci radnog prostora uz pomoć naredbi alatne trake, koje su dostupne na vrpci na kartici Polazno u odjeljku Radni prostor.

 Važno   Stavke nadzorne ploče uvijek se spremaju izravno u sustav SharePoint Server 2010, a ne na vaše računalo. Međutim, kada spremate datoteku radnog prostora (što nije obavezno), ona se sprema na računalo.

Vrh stranice Vrh stranice

Kartice Uređivač, Svojstva, Dizajn, Upit, Vrijeme i Prikaz

 Napomena   Kartice Uređivač, Svojstva, Dizajn, Upit, Vrijeme i Prikaz koristite prilikom konfiguracije i promjene pojedinih stavki nadzorne ploče. Te su kartice dostupne ako u oknu Preglednik radnog prostora odaberete ili stvarate stavku nadzorne ploče. Nisu sve kartice na donjem popisu istovremeno dostupne za određenu stavku nadzorne ploče. U središnjem oknu vidljive su samo one kartice koje se primjenjuju na tu stavku.

Kartica Svojstva

Kartica Svojstva dostupna je za sve vrste stavki nadzorne ploče. Kartica Svojstva upotrebljava se za određivanje naziva, opisa i vlasnika (poziva se na odgovornu osobu) stavke te mape prikaza za tu stavku na popisu ili u biblioteci dokumenata sustava SharePoint. Kartica Svojstva za nadzornu ploču istaknuta je na sljedećoj slici:

Kartica Svojstva za nadzornu ploču

 Napomena   U programu Dizajner nadzornih ploča možete stvoriti i koristiti mape prikaza za stavke nadzorne ploče. Na popisima sustava SharePoint i u bibliotekama dokumenata koji sadrže stavke nadzorne ploče te su mape prikaza popisane u stupcu Mapa prikaza. Stupac Mapa prikaza upotrebljava se za filtriranje ili grupiranje stavki nadzorne ploče.

Kartica Uređivač

Kartica Uređivač dostupna je za većinu vrsta stavki nadzorne ploče. Među njima su sljedeće stavke:

 • Nadzorne ploče
 • Tablice rezultata
 • Ključni pokazatelji uspješnosti
 • Filtri
 • Pokazatelji
 • Izvješća (izuzev analitičkih grafikona i rešetki koje imaju karticu Dizajn)

Karticu Uređivač koristite da biste dodavali ili mijenjali podatke koje upotrebljavate u stavkama nadzorne ploče. Uz to, karticu Uređivač možete koristiti da biste pretpregledali neke vrste stavki nadzorne ploče, kao što su tablice rezultata i izvješća. Kartica Uređivač za tablicu rezultata je istaknuta na sljedećoj slici:

Kartica Uređivač za tablicu rezultata u središnjem oknu

Vrh stranice Vrh stranice

Kartica Dizajn

Kartica Dizajn dostupna je za analitičke grafikone i rešetke. Karticu Dizajn možete koristiti da biste dodali ili izmijenili podatke analitičkih servisa koje upotrebljavate u analitičkom grafikonu ili rešetci. Karticu Dizajn možete koristiti i da biste pretpregledali izvješće. Kartica Dizajn je istaknuta na sljedećoj slici:

Kartica Dizajn za analitičko izvješće

Kartica Upit

Kartica Upit dostupna je za analitičke grafikone i rešetke. Karticu Upit koristite da biste pregledavali, pisali ili mijenjali upite višedimenzionalnih izraza (MDX) koji se upotrebljavaju za prikaz podataka u analitičkim izvješćima. Kartica Upit je istaknuta na sljedećoj slici:

Kartica Upit za analitički grafikon ili analitičku rešetku

 Važno   Kada pomoću prilagođenog upita stvarate analitički grafikon ili analitičku rešetku, vaše izvješće neće biti interaktivno. Drugim riječima, korisnici vaše nadzorne ploče neće moći pregledavati podatke svrdlajući gore ili dolje da bi vidjeli više ili niže razine detalja u vašem izvješću.

Vrh stranice Vrh stranice

Kartica Vrijeme

Kartica Vrijeme dostupna je za izvore podataka. Karticu Vrijeme koristite da biste konfigurirali izvor podataka namijenjen radu s inteligencijom vremena određujući pritom razine vremenskih perioda poput godina, mjeseci ili dana. Kartica Vrijeme je istaknuta na sljedećoj slici:

Kartica Vrijeme za izvor podataka

Kartica Prikaz

Kartica Prikaz dostupna je za neke vrste izvora podataka, npr. tablične. Karticu Prikaz koristite da biste pretpregledali podatke ili odredili definicije stupaca. Kartica Prikazistaknuta je na sljedećoj slici:

Kartica Prikaz za neki izvor podataka

Vrh stranice Vrh stranice

Okno Detalji

Okno Detalji nalazi se uz rub zaslona u programu Dizajner nadzornih ploča. Okno Detalji je vidljivo samo onda kada stvarate, pregledavate ili mijenjate određenu stavku nadzorne ploče. Drugim riječima, okno Detalji je vidljivo kada je u oknu Preglednik radnog prostora odabrana određena stavka nadzorne ploče. Okno Detalji je istaknuto na sljedećoj slici:

Okno Detalji za nadzornu ploču

Okno Detalji koristite da biste dodavali ili mijenjali sadržaj koji se prikazuje u stavci nadzorne ploče. Stavke dostupne u oknu Detalji razlikuju se ovisno o stavki nadzorne ploče na kojoj radite.

Primjerice, ako otvorite analitički grafikon ili rešetku, okno Detalji će prikazati stavke poput dimenzija, mjera i imenovanih skupova. Te su stavke dostupne u kocki SQL Server Analysis Services koja se upotrebljava za to izvješće.

Kada otvorite tablicu rezultata, okno Detalji će prikazati ključne pokazatelje uspješnosti, metriku, akumulacije, dimenzije i ostale stavke važne za tablicu rezultata.

Vrh stranice Vrh stranice

 
 
Odnosi se na:
PerformancePoint Dashboard Designer, SharePoint Server 2010